INFOS 2003

Introducing

infos2003.jpg (5264 bytes)
  Medzinárodné sympózium o význame a vplyve informácií a nových informačných technológií na človeka a
spoločnosť, pôsobení a súčinnosti pamäťových kultúrnych inštitúcií (knižníc, múzeí, galérií a archívov) a ich poslaní v
oblasti kultúry, vzdelania, slobodného rozvoja a demokracie sa bude konať v dňoch 7. – 10. apríla 2003 v Starej Lesnej pod
názvom Knižnice – mosty informačnej spoločnosti.

Tematické bloky konferencie:

  • Knižničné a informačné technológie pre informačnú spoločnosť
  • Knižnice a človek v informačnej spoločnosti
  • Knižničné zabezpečenie rozvoja informačnej spoločnosti
  • Knižničné pramene a služby pre informačnú spoločnosť

Prihlášku s ponukou príspevku na dané témy s krátkou anotáciou zašlite na uvedené adresy sekcie pre informačnú vedu SSK
do 31. decembra 2002. Plné texty prijatých príspevkov budeme očakávať na uvedených emailových adresách do 31. januára
2003.androvic@ulib.sk

Judita.Kopacikova@slovnaft.sk

Prihlášky účastníkov:
Judita.Kopacikova@slovnaft.sk

Share: