Adresár slovenských knižníc

Introducingwww.cvtisr.sk/kniznice.html

je internetová adresa Adresára slovenských knižníc, ktorý Centrum VTI SR vytvorilo a buduje ako základ referenčného
systému o knižniciach a informačných strediskách na Slovensku. Systém poskytuje adresy a kontakty (názov inštitúcie, adresa,
tel. číslo, email), ako aj odkaz na webovú stránku inštitúcie.

adr.gif (11523 bytes)

Adresár umožňuje vyhľadávanie knižníc podľa zadaných kritérií (názov a slovo z názvu, typ a sídlo knižnice). Podrobný
návod na formuláciu požiadavky nájdete kliknutím na slovo “adresár” v názve úvodnej stránky.

Pri vyhľadávaní knižnice podľa typu máte možnosť zvoliť niektoré z nasledujúcich kritérií výberu (prídavné meno musí
byť vždy v 1. páde jednotného čísla bez diakritiky!): akademicka, vedecka, verejna, obecna, regionalna, krajska, skolska,
specialna, lekarska, polnohospodarska, technicka.

Úplnosť a aktuálnosť údajov závisí od vôle zúčastnených, do akej miery chcú prezentovať svoju knižnicu. Nie je v silách
Centra VTI SR sprístupňovať úplný a v každej chvíli aktuálny súbor bez úzkej spolupráce a zodpovednosti ostatných knižníc a
stredísk VTI SR. Kliknutím na “Pridaj adresu” a “Oprav údaj” máte možnosť požiadať o zaradenie novej adresy alebo o opravu
existujúcich údajov.

Veríme, že adresár prispeje k vzájomnej informovanosti knižníc a bude vítanou pomôckou pre každého, kto potrebuje
informácie tohto typu.

Share: