Šanca pre knižnice?

Introducing

www.jpg (20842 bytes)

Cieľom projektu www.každom.veku , ktorý je realizovaný v rámci iniciatívy eSlovakia, je vytvoriť podmienky pre vzdelávanie dospelých a pre priblíženie internetu všetkým vekovým skupinám. Hlavný dôraz sa kladie na vytvorenie systému štandardizovaných kurzov s možnosťou získať základné znalosti práce s internetom. Kurzy určené pre dospelých ľudí, ktorí nemajú skúsenosti s PC a internetom, budú prebiehať na základných a stredných školách v rôznych regiónoch Slovenska.

Kurz www.kazdom.veku momentálne prebieha na 19 základných a stredných školách po celom Slovensku.

Ponúka sa otázka: Nie je to obrovská príležitosť aj pre knižnice? Knižnice sú predsa svojou podstatou nástrojom ďalšieho vzdelávania v celom regióne a svojimi skúsenosťami by mohli významne prispieť k úspešnej realizácii takéhoto projektu.

Bližšie informácie na adrese www.telecom.sk/eslovakia.

Share: