Sťahujeme programy z internetu zadarmo

Step by Step

Čarovné slovíčko
zadarmo rozjasnieva tváre ľudí už po dlhé stáročia. Prirovnanie o kupujúcich, ktorí sa trhajú o zaujímavý tovar,
vyjadrené ustáleným slovným spojením “
akoby dávali zadarmo“, sa dostalo i do slovníka slovenského jazyka. Mohli by sme sa zamyslieť nad tým, ako to býva
(nielen) v súčasnosti s kvalitou vecí, ktoré sú ponúkané zadarmo, a rozobrať si základné marketingové triky našich
obchodníkov. To však nie je naším cieľom. Pouvažujme radšej o vzťahu bezplatnosti k internetu, kde sa slovíčko
zadarmo oblieka do svetového šatu a mení sa na anglické
free.

Internet nám slúži nielen ako nástroj na získavanie informácií či prostriedok elektronickej komunikácie, ale aj ako
zdroj rôzneho softvéru, ktorý nám pomáha pri práci a za ktorý pritom nemusíme platiť. Úvodom si objasníme pojmy týkajúce sa
formy distribúcie, ktoré sa na stránkach umožňujúcich kopírovanie (po anglicky download) súborov bežne používajú.

Pri sťahovaní programov treba dávať pozor na to, akou formou je program distribuovaný, pozorne si prečítať licenčné
podmienky a následne ich dodržiavať. Základné typy distribúcie programov sú tieto:


Demo, resp. Trial verzie

Programy, ktoré fungujú iba určitý čas, napríklad 30 dní. Po uplynutí stanoveného času určeného na testovanie (čas
začína plynúť od inštalácie programu alebo od jeho prvého aktivizovania) obvykle prestanú fungovať. V prípade záujmu o
dlhodobé využívanie programu si ho musíme kúpiť.


Shareware

Programy, ktoré možno zadarmo používať po určitý čas (na vyskúšanie), potom však program (aj napriek tomu, že ďalej
funguje) musíte zakúpiť alebo ho prestať používať a vymazať zo svojho počítača.

Po registrácii väčšinou získate ďalšie výhody, napríklad technickú podporu, nové verzie a podobne.

Registráciou programov v zahraničí sa zaoberá niekoľko špecializovaných firiem, takže máte pohodlnú (aj keď o niečo
drahšiu) možnosť aj v prípade, že si registráciu nechcete vybavovať sami.


Freeware

Programy, ktorú sú úplne zadarmo. Napriek tomu, že autor sa nezriekol svojich autorských práv, umožňuje program
využívať bezplatne. Niekedy je program zadarmo iba na nekomerčné použitie, napríklad na univerzitách, v zdravotníctve, na
súkromné účely alebo v neziskových organizáciách.


Public domain

Programy, pri ktorých sa autor úplne zriekol autorských práv, preto ich môžete používať ľubovoľným spôsobom. Takýchto
programov však nie je veľa.

Po nevyhnutnom právnom úvode každého používateľa – počítačového laika zaujíma, ktoré z bohatej ponuky programov by mu
mohli byť pri práci nápomocné. Vymenujme si zopár užitočných a bezplatných:

Každý používateľ internetu pri prezeraní internetových stránok skôr alebo neskôr narazí na súbory s príponou PDF. Ich
čítanie a ďalšie použitie (nie však vytváranie) umožňuje program
Acrobat reader. Možno si ho skopírovať napríklad na URL najznámejšej internetovej aplikácie, vytvorenej prevažne v
podobe PDF súborov, ktorou je zbierka zákonov:

www.zbierka.sk/instrukcie.asp.

Nie každá pracovná stanica je vybavená aj programovým balíkom MS Office, pretože tento softvér nie je súčasťou
operačného systému Windows a treba si ho zvlášť zakúpiť. Na to, aby sme mohli čítať súbory vytvorené uvedeným programom, však
nepotrebujeme kompletnú inštaláciu MS Office. Na prezeranie súborov vytvorených v MS Word a MS Excel slúžia
prezerače súborov Word (prípony DOC a RTF) a
Excel (prípony XLS), ktoré si možno stiahnuť napr. na internetovej stránke

www.government.gov.sk/english/download.html.

Skopírovanie internetového prehliadača
Internet Explorer nepatrí medzi celkom bežné úkony vykonávané používateľom – neprogramátorom. Najčastejšie sa vykonáva
vtedy, keď treba upgradovať staršiu verziu prehliadača. Správca výpočtovej techniky však nie je vždy k dispozícii, preto
nezaškodí vedieť, kde si ho možno skopírovať. Okrem stránok firmy Microsoft, ktoré sú pre laika dosť neprehľadné, možno
vyskúšať aj túto adresu:

www.tourist-channel.sk/ie_downloads/index.php3.

Komprimácia a dekomprimácia súborov tiež ešte nepatrí medzi zručnosti, ktorých ovládanie je medzi knihovníkmi bežné.
Program

WinZIP
, ktorý slúži na tento účel, používame hlavne vtedy, keď potrebujeme nahrať na disketu či poslať elektronickou poštou
väčší súbor. V súvislosti s pojmom “väčší súbor“ nezaškodí pripomenúť, že elektronická pošta zväčša bez problémov pracuje so
súbormi do 1 MB a na bežnú disketu sa zmestí 1,44 MB. Program WinZIP si možno stiahnuť napríklad na adrese:

http://ftp.spisnet.sk/software/winzip/.

Práca s grafickými súbormi síce väčšinou nie je v pracovnej náplni knihovníka, ale prax je trošku iná. Kopírovanie a
inštalácia atraktívnych tapiet a šetričov obrazovky sa stalo pre mnohých používateľov počítačov koníčkom. Zasielanie
grafických pozdravov a blahoželaní, ale niekedy aj pozvánok a iných oznamov cez e-mail sa už tiež stáva bežnou praxou. Keď
nestačia súčasti Windows ako Maľovanie (Paintbrush) či Skicár alebo Imaging, možno vyskúšať napríklad program
Irfan view. Nedá sa v ňom síce grafiku aktívne vytvárať, na rozdiel od už spomínaných súčastí Windows však pozná skoro
všetky grafické formáty a vie ich aj medzi sebou konvertovať. Stiahnuť si ho možno napríklad na adrese:

http://software.gamesweb.sk/clanok.php3?ID=1451.


Windows commander

nie je nevyhnutným vybavením počítača, ale “iba“ používateľským komfortom na prácu so súbormi a adresármi. Patrí k
programom, ktoré obľubujú hlavne milovníci operačného systému MS DOS a Norton Commandera. Windowsovskú reminiscenciu správcu
súborov s na dvoje predelenou obrazovkou si možno skopírovať napríklad na adrese:

http://ftp.spisnet.sk/software/wincomm/.

Množstvo ďalších programov je zaujímavých pre aktívnych používateľov počítačov, čiže tých, ktorí sa živia nielen
využívaním, ale aj tvorbou aplikácií. Internetové knižnice s rôznym softvérom sú napríklad:

Povedali sme si niečo o zaujímavých programoch. Čo však musí spraviť laický používateľ, ktorému sa želaný program
podarilo na internete nájsť a chce si ho nainštalovať?

V prvom rade ho treba skopírovať a uložiť na disk. Každá “kopírovacia“ stránka nemusí mať rovnaký postup pri
kopírovaní. Väčšinou však treba kliknúť na text
Download, resp.
Stiahni, a v nasledujúcom dialógovom okne vyznačiť uloženie programu na disk. Pozornosť treba venovať aj adresáru, kam
skopírovaný program uložíme. Na obrázkoch 1 – 4 vidíme postup pri kopírovaní a ukladaní programu Acrobat Reader.

zendul1.jpg (34080 bytes)Obr. 1 Sťahujeme Acrobat Reader. Klik na
Návod na používaniezendul2.jpg (39729 bytes)Obr. 2 Vyberieme si verziu 5.0 cez službu FTP. Pozri malú šípku smerujúcu k (žltému) priečinku, na ktorý
klikneme…zendul3.jpg (13908 bytes)Obr. 3 Môžeme sťahovať vybraný súbor. Klikneme na tlačidlo
Save.zendul4.jpg (27731 bytes)Obr. 4 Vyberieme si adresár, kam súbor skopírujeme a odkiaľ ho budeme inštalovať.

Môj adresár na tento účel sa volá
Rôzne. Klikneme na tlačidlo
Uložiť a začína sa kopírovanie.


Nie každý vie, že stiahnutý súbor nie je väčšinou ešte hotový program pripravený na spustenie. Treba si ho najskôr
nainštalovať. Urobíme tak kliknutím na skopírovaný súbor. Každý program sa inštaluje ináč, preto je potrebné dôkladne čítať a
starostlivo vypĺňať dialógové okná, ktoré nám inštalačný program (po anglicky
Setup) ponúka. Väčšinou preddefinované nastavenia (adresár, typ inštalácie a pod.) nemeníme. Inštalačný program po
úspešnej inštalácii vytvorí ikonu do ponuky
Štart alebo priamo na plochu. Inštalácia softvéru na pracovnú stanicu, ako je opísaná v tomto článku, si vyžaduje istú
základnú zručnosť a odvahu pri práci s počítačom. Začiatočník by sa do nej radšej nemal púšťať sám, aby si nepoškodil dáta
uložené na disku. Uvedené konštatovanie však nemá za cieľ nikoho odradiť: s počítačom je to podobné ako so šoférovaním,
používaním mobilného telefónu či ovládaním obsluhy bankomatu. Veľká väčšina z nás sa to pri troche úsilia naučila pomerne
rýchlo a v postačujúcej kvalite.

Použijúc terminológiu našich obchodníkov, môžeme povedať, že celosvetová sieť internet je novým produktom, s ktorým sa
musí zákazník zžiť. Bezplatnosť väčšiny internetových produktov (nehovoríme o poplatkoch telekomunikáciám a providerom…) sa
preto javí ako dočasná. Nazvime tento jav “uvádzacou zľavou“ pre používateľov-priekopníkov. Potvrdzuje sa to aj v praxi, keď
platené služby pribúdajú v porovnaní s novými používateľmi geometrickým radom.

Sme generáciou šťastlivcov, ktorej história dopriala stáť pri zrode a prvých nesmelých krôčikoch globálneho
počítačového prepojenia sveta. Internet však rýchlo dorastá do produktívneho veku. Využívajme ho preto v čo najširšej miere,
rýchlo si jeho bezplatnosť vychutnajme. Kým si ešte máme čo vychutnať.

Share: