Heuréka! Našiel som na internete

Step by Step

V staroveku týmto pokrikom vyjadril radosť Archimedes pri onom známom zákone o telese ponorenom do kvapaliny.

Od tohto momentu heuréka symbolizuje radosť, nadšenie z víťazstva nad novým objavom.

Obdobnú radosť má väčšina z nás, keď sa nám podarí nájsť informáciu, akú potrebujeme v nekonečnom svete internetu a
webových stránok, a to všetko v rekordne krátkom čase. Ako na to ísť pri vyhľadávaní na internete? To sa budem snažiť
vysvetliť v nasledujúcich riadkoch.


Otvárame Pandorinu skrinku

Ako súvisí internet s týmto mytologickým spojením?

Pandora, antickými bohmi stvorená žena, obdarená všetkými pôvabmi, neodolala zvedavosti a otvorila tajomnú skrinku, z
ktorej sa vyvalilo všetko zlo, ktoré malo nedozierne následky na ľudstvo.

Internet je tiež pomyselná skrinka, ktorá v sebe ukrýva veľa tajomstiev. Jej otvorením nám síce nehrozia katastrofy v
podobe telesného či duševného utrpenia, ale pre uchváteného začiatočníka môže prinajmenšom predstavovať priam časovú
katastrofu, kým tu správnu informáciu nájde.

V súčasnosti je na internete množstvo webových stránok, pričom pri pojme množstvo tu ide až o desiatky miliónov
stránok. Vzniká teda problém, ako v tomto množstve hľadať a nájsť to, čo potrebujeme a čo nás zaujíma.

Možností je hneď niekoľko. Tou prvou je nechať všetko na
náhodu alebo
ísť na vyhľadávanie rozumne a použiť nástroje na to určené.

Pri náhodnom vyhľadávaní môžeme objaviť skvostné stránky.

V tom nám napomáha skutočnosť, že jednotlivé webové stránky sú poprepájané odkazmi, vďaka ktorým iba prechádzame z
jednej stránky na ďalšiu. Náhodnému vyhľadávaniu alebo prehľadávaniu stránok hovoríme
surfovanie.

Možnosť surfovať po internete nadchne zo začiatku každého z nás. Avšak po prvotnom ohúrení príde otázka: Ako nájdem to,
čo potrebujem, a to čo najrýchlejšie? To však už nie je otázka náhody, ale cielenej stratégie vyhľadávania.


Čo nám uľahčuje vyhľadávanie?

Problém, ako nájsť to, čo potrebujeme, ako to nájsť čo najefektívnejšie, riešia
vyhľadávače. Sú to špecializované servery, ktoré prehľadávajú webové servery a stránky na internete, indexujú ich a
vytvárajú registre, pomocou ktorých dokážu rýchlo odpovedať na náš dotaz. Odoslaním nášho dotazu sa automaticky spustí
prehľadávanie databázy vyhľadávača.

Používanie vyhľadávacích nástrojov je bezplatné. To, že za ne nemusíme platiť, spôsobuje fakt, že sú to miesta, ktoré
majú jednu z najväčších návštevností na internete. Preto tu nájdeme aj mnoho reklamných materiálov – bannerov a komerčných
služieb.

Vyhľadávacie nástroje sa delia na dve hlavné a veľké skupiny. Sú to
predmetové adresáre a
prieskumové stroje.

Adresáre sú systémy kategórií a podkategórií, ktoré sú obsahovo orientované, to značí, že informácie sú tu prísne
obsahovo štruktúrované. Ak sa rozhodneme vyhľadávať v hierarchickej štruktúre, musíme vedieť nielen to, čo chceme vyhľadávať,
ale aj to, do akej kategórie to patrí.

Prieskumové stroje sústreďujú všetky informácie v databázach. Vyhľadáva sa v nich prostredníctvom kľúčových slov. Tu
nepotrebujeme vedieť, do ktorej kategórie hľadaná informácia patrí. Skladajú sa z troch častí:


 1. robot – spider (pavúk), ktorý chodí po internete a sťahuje informácie zo serverov,

 2. databáza internetových zdrojov,

 3. programový nástroj, ktorý vyhľadáva informácie z databázy.


Predmetové adresáre


Yahoo

– je najpopulárnejší, najlepšie miesto pre začiatočníkov:
www.yahoo.com


Brittanica Online

– obsahuje stránky a anotácie so širokým tematickým pokrytím:
http://www.search.ob.com


Zoznam.sk/Superzoznam.sk

– predmetové adresáre na Slovensku:
www.zoznam.sk,
www.superzoznam.sk


Seznam.cz

– predmetový adresár v Čechách


Prieskumové stroje


WebCrawler

– je považovaný za najrýchlejší pri vyhľadávaní

http://webcrawler.com


Excite

– hľadá nielen slová, ale aj pojmy.

www.excite.com


Altavista

– vyhľadáva na www stránkach a elektronických konferenciách, umožňuje tiež vyhľadávanie v hierarchickej štruktúre:

www.altavista.com


Google

– vyhľadáva prostredníctvom slov s pomerne rýchlou odpoveďou a vysokým počtom vyhľadaných záznamov:

www.google.com
.

Existuje aj v slovenskej verzii

www.google.sk

Toto sú samozrejme iba príklady tých najznámejších predmetových adresárov a prieskumových strojov. Je ich nepochybne
viac.

Zoznam ďalších z nich je prístupný na internetovom informačnom serveri:

www.iis.sk
.
Ariadnina niť alebo ako sa efektívne vymotať z labyrintu internetu

Mytologická Ariadna pomohla dostať sa Teseovi z labyrintu pomocou klbka nití. Internet svojou spletitou štruktúrou
webových stránok, serverov a databáz predstavuje steny labyrintu, z ktorých sa dá dostať iba prostredníctvom klbka stratégií
vyhľadávania. O aké stratégie ide?

 1. Pred samotným vyhľadávaním čítajte pomocníkov –
  Help, ktorí vám objasnia, akým spôsobom daný vyhľadávač funguje, ako zadávať vyhľadávacie pojmy, aby bol prieskum
  efektívny.

 2. Pripravte si prieskum – vytvorte si zoznam vyhľadávacích termínov a rozmyslite si, ktorý vyhľadávací nástroj je pre
  vaše vyhľadávanie najvhodnejší.

 3. Začnite s jednoduchým vyhľadávaním – väčšina vyhľadávacích nástrojov umožňuje jednoduché /simple search mode/ a
  rozšírené /advanced search mode/ vyhľadávanie. Pri jednoduchom zadávajte pripravené pojmy a slovné spojenia. Vyhnite sa
  kombinácii pojmov s prvkami Booleovej algebry /AND, OR, NOT/. Tie sú určené pre rozšírené vyhľadávanie. Ak vyhľadávate
  frázy, je vhodné ich uviesť do úvodzoviek: “zdravá výživa“. Správnosť výsledku sa tým zvyšuje. Z jednoduchého vyhľadávania
  treba prejsť na rozšírené, ktoré ponúka ďalšie možnosti, ako skvalitniť informačný prieskum.

 4. Vyberajte najvhodnejšie vyhľadávacie termíny – pojmy, s ktorými vyhľadávame, rozhodujú o kvalite prieskumu. Preto
  vyberajme pojmy, ktoré najlepšie vystihujú tematiku a nemajú prenesené významy.
 5. Využívajte
  predmetové adresáre, ktoré informácie kategorizujú podľa obsahu.

 6. Kombinujte vyhľadávacie nástroje. Jeden vyhľadávač totiž nikdy nezaručí, že vždy nájdete presne to, čo potrebujete,
  v dostatočnom rozsahu.
 7. Využívajte
  metaprieskumové stroje, ktoré umožňujú paralelné vyhľadávanie.
 8. Ak ste po prehľadaní 20 stránok nenašli uspokojujúci výsledok,
  preformulujte svoju informačnú požiadavku. Kreativite sa v tomto smere medze nekladú.
 9. Ak ste našli vhodnú stránku zodpovedajúcu informačnej požiadavke,
  uložte si jej
  URL adresu. Pomôže vám pri prieskume v budúcnosti. Namiesto jej hľadania len priamo zadáte URL adresu.

 10. Rozumieť Booleovej algebre je krok k úspechu:

  AND – všetky termíny sa objavia v prieskume
  , OR – jeden z termínov sa objaví v dokumente,
  mačky OR psy – nájde dokument buď o mačkách alebo psoch, NOT – prvý termín sa musí objaviť v dokumente, ale druhý
  nie,
  mačky NOT psy – nájde dokument o mačkách, ale nie psoch.

 11. Špecializované databázy a webové stránky sú priamejším spôsobom, ako nájsť odbornú informáciu (PubMed pre
  biomedicínu, Thomas pre legislatívu, Anywho pre vyhľadávanie osobných kontaktov, mailov, telefónnych čísiel atď.).

A na záver: vždy sa treba riadiť heslom, že žiaden vyhľadávací nástroj nie je najlepší. Dobrý prieskum si vyžaduje
kombináciu viacerých vyhľadávacích nástrojov, stratégií a, samozrejme, trpezlivosť.
Zdroj:


Internetový informačný server. 2003.www.iis.sk.(09. apríl 2003)

Tips to effective Internet searching. 2003.

http://www.sou.edu/library/searchtools/searchtips.html
  (09. apríl 2003)

Vyhľadávanie informácií na Internete. 2003.

http://www.abyss.sk/clubs/internet/newhladace/uvod.html
  (09. apríl 2003)

Share: