Fond multimédií v hudobnom oddelení Knižnice mesta Hradec Králové

From abroad

Špeciálny fond hudobnovzdelávacích CDROMov, v ktorom je v súčasnosti vyše 330 titulov, buduje hudobné oddelenie KMHK od r. 1997. Fond je podrobne rozpracovaný a sprístupnený záujemcom online a dnes už aj na webových stránkach knižnice. Okrem katalogizačného záznamu má knižnica pre každý titul spracovaný obsahový popis, často spojený s návodom na obsluhu. Popisy sú uložené v počítači a záujemcom ich môžeme vytlačiť alebo poslať cez email. Platne s popismi sú k dispozícii v požičovni ako “katalóg informačných letákov”. Priebežne sú aktualizované tematické súpisy (hudobné nástroje, opera, rozbory skladieb…), ktoré môžeme tiež rozosielať.

hrda1.jpg (86187 bytes)

Hudobné oddelenie KMHK multimédia nielen spracúva, ale aj poskytuje konzultácie a metodickú pomoc pri akvizícii, budovaní a využívaní týchto fondov. Pred nákupom môžu u nás záujemcovia požiadať o podrobné predvedenie titulov. Všetky tieto služby poskytujeme zdarma.

Na adrese www.knihovnahk.cz v časti Požičovne – Hudobné oddelenie sa pod heslom Predstavujeme vám fond CDROM môžu návštevníci s vybranými titulmi bližšie zoznámiť. V online katalógu je fond celý. Pri vyhľadávaní je nutné nastaviť Vyhľadávať elektronické zdroje (CDROM).

Fond možno rozdeliť na nasledujúce skupiny:

  • encyklopédie (hudobné nástroje, skladatelia, populárna a vážna hudba, opera, všeobecné…),
  • dejiny hudby a hudobná náuka, hudba, umenie,
  • veľkí skladatelia a ich diela (partitúry, rozbory diel),
  • profily populárnych hudobných skupín a spevákov, hudobné hry,
  • notačné programy,
  • nehudobné tituly,
  • databázy.

Väčšina titulov je v angličtine, niektoré majú pri inštalácii alebo pri spúšťaní možnosť voľby ďalšej jazykovej verzie (nemčina, francúzština, španielčina). Bez ohľadu na hudobnú tematiku sú mnohé tituly vhodné aj ako doplnok k výučbe cudzích jazykov. Väčšinu textov možno vytlačiť. Každý CDROM má bohatý doplnkový aparát (encyklopédie, registre, výkladové slovníky), v ktorom možno hľadať samostatne, bez ohľadu na základný program.

Nehudobné tituly

Nehudobnú tematiku vzhľadom na zameranie oddelenia nekupujeme. Pokiaľ sa v našom fonde objavuje, sú to buď dary, tituly, ktoré s hudbou súvisia, alebo tituly, v ktorých sa nájde nejaká zaujímavá súvislosť s hudobnou tematikou. Z českých titulov máme vo fonde napr.:

Kto bol kto – skladatelia a interpreti, Dejiny krajov Koruny českej – prierez dejinami vrátane ukážok, Dejiny európskej civilizácie, Svetoví dramatici na scénach ND, Filmoví herci súčasnosti, Lexikón českého filmu – filmová hudba, Štáty a ich predstavitelia – hymny, Výtvarné umenie, Kronika ľudstva, Kronika Českých krajov, Expedícia Afrika, Národné divadlo, tituly firmy JIMAZ, Sexuálna výchova, Drogy, Josef Škvorecký: Život a dielo, Dejiny Židov v Čechách a na Morave…

Databázy

Z českých databáz majú používatelia zdarma prístup do Českej národnej bibliografie (ČNB), ktorá je nainštalovaná v sieti knižnice, v študovni hudobného oddelenia je ďalej k dispozícii CDROM Lidové noviny 1988 – 1997, CDROM Respekt 9000: desať rokov, CDROM Česká elektroakustická hudba a ďalšie.

hrda2.jpg (73489 bytes)

hrda3.jpg (44598 bytes)

 

Cez internet je verejnosti sprístupnená databáza článkov z českej tlače Anopress (plné texty), ktorú ma knižnica predplatenú aj so vstupom do ročného archívu. Používatelia platia iba za internet. Tí používatelia, ktorí študujú hudbu a majú odbor vyznačený na platnom čitateľskom preukaze (po predložení potvrdenia o štúdiu), môžu v našom oddelení používať internet zadarmo.

 


Poznámka

Najväčším problémom pri budovaní fondu hudobnovzdelávacích multimédií je akvizícia. Českých titulov je iba niekoľko, zahraničné tituly nie sú na našom trhu ponúkané takmer vôbec. Vzhľadom na to, že ide o celkom nekomerčnú oblasť, je obtiažne zohnať aj dodávateľov. Objednávať zo zahraničia 1 titul je drahé, časovo náročné a celkovo neefektívne. Okrem toho niektorí zahraniční nekomerční vydavatelia praktizujú platby takou formou, ktorá je v ČR problematická, a tak sa pre nás ich tituly stávajú celkom nedostupné. Pri niektorých tituloch môžu nastať i technické problémy s inštaláciou, ktoré sa pri nákupe nedajú odhaliť. Aj kvôli tomu sa domnievame, že naše skúsenosti môžu byť pre tých, ktorí obdobný fond budujú alebo sa chystajú budovať, užitočné.

Share: