Virtuálna kooperatívna referenčná služba QuestionPoint

From abroad

QuestionPoint vyvinuli spoločne Library of Congress a OCLC. V referenčnej sieti
“QuestionPoint – Collaborative Reference Service“ participujú členovia globálnej referenčnej siete
Global Reference Network. Patria sem skupiny knižníc, inštitúcií alebo konzorcií z celého sveta, ktoré
podporujú digitálne referencie.

QuestionPoint poskytuje knižniciam prostriedky na pridanie jednoduchého odkazu z akejkoľvek strany vlastného
knižničného portálu, napr. elektronické formuláre, e-mailovú interakciu alebo live-chat pre svojich používateľov.
QuestionPoint zároveň odpovedá, zaznamenáva a smeruje otázky od používateľov cez web na jednotlivé knižnice,
prípadne postupuje nezodpovedané otázky iným kooperujúcim knižniciam prostredníctvom globálnej siete. Umožňuje
knižniciam vyhľadávanie v globálnej znalostnej databáze vytváranej z predchádzajúcich otázok a odpovedí
používateľov.


Ako funguje služba QuestionPoint – príklad:

 • Používateľ sa rozhodne obrátiť s požiadavkou na miestnu knižnicu cez knižničnú webovú stránku, klikne na
  odkaz “Ask a Librarian“, zapíše svoju požiadavku do služby a klikne na “ask“.

 • Knihovník v miestnej knižnici si túto otázku uloží. Zistí, že potrebuje viac informácií, aby sa vedel
  rozhodnúť, či ju dokáže zodpovedať. Pošle používateľovi e-mail s niekoľkými upresňujúcimi otázkami, ktoré ho
  zaujímajú v súvislosti s predmetom požiadavky.

 • Používateľ odpovie – spresní svoju požiadavku, resp. uvedie ešte nejaké bližšie údaje.

 • Knihovník zistí, že nemôže nájsť informácie o predmete záujmu používateľa v žiadnej z databáz miestnej
  knižnice. Hľadá aj v znalostnej databáze QuestionPoint, ale ani tu nenachádza odpoveď. Usúdi, že najlepším
  riešením bude postúpiť požiadavku do globálnej referenčnej siete QuestionPoint.

 • Zamestnanec nejakej vzdialenej školskej knižnice v inom štáte dostane e-mail, ktorý ho upozorní, že
  Globálna referenčná sieť odkazuje otázku tejto knižnici. Zaloguje sa do systému a usúdi, že nemá problém zistiť
  správnu odpoveď na otázku.

 • Pošle odpoveď naspäť prvému knihovníkovi prostredníctvom interface QuestionPoint a potom pridá otázku a
  svoju odpoveď do znalostnej databázy QuestionPoint. Vie, že informácie budú pripravené a prístupné nabudúce
  niekomu inému, kto ich bude potrebovať.

 • Až teraz knihovník v prvej (miestnej) knižnici je schopný zodpovedať na otázku používateľa. Takouto
  spoluprácou môžu knižnice poskytovať prístup k viacerým zdrojom a poznatkom, čo by nebolo možné v prípade, ak
  by túto činnosť vykonávala iba jedna knižnica.

 

Tento stručný príklad opisuje iba jeden z mnohých spôsobov, ako môže pomôcť QuestionPoint knižniciam pri
zodpovedaní požiadaviek vlastných používateľov.


Použitá literatúra:

Share: