Issue 1/2004

From Slovakia

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu o internetizácii knižníc v SR

Odbor informatiky MK SR v spolupráci so SNK v Martine a CVTI SR spracoval v polovici roku 2003 dotazník, na základe ktorého chceli zmapovať situáciu v internetizácii knižníc na Slovensku....

From Slovakia

Meniaci sa svet referenčných služieb

Úvod Transformácii referenčných služieb sa v knižniciach v posledných rokoch venuje stále väčšia pozornosť. S rastúcim konkurenčným prostredím na trhu s informáciami aj knižnice...

From Slovakia

Čo chcem vedieť o EÚ? Elektronická referenčná služba – skúsenosti po roku

  Stručná retrospektíva Presne pred rokom vo februári 2003 naše pracovisko – Európske dokumentačné a informačné stredisko (EDIS) Centra VTI SR – sprístupnilo verejnosti novú...

From Slovakia

Vplyv informačných technológií na poskytovanie služieb MVS

Tak ako vo všetkých oblastiach knižničných služieb, aj v medziknižničných výpožičných službách spôsobilo zavedenie informačných technológií prevratné zmeny. Využívanie...

Step by Step

Ročný výkaz o knižnici

Každoročne spracúvame štatistické výkazy za knižnice nášho okresu. Do roku 1998 sme ich spracovávali na “plachtách“. Neskôr sme používali program Excel. V programe sme vytvorili...

From Slovakia

Multimediálna študovňa v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici

Permanentné úsilie pracovníkov Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice o skvalitnenie knižnično-informačných služieb vyvrcholilo začiatkom roka 2004 otvorením novej multimediálnej...

From Slovakia

Odstraňovanie technických a informačných bariér v knižnici

Dostupnosť verejných informácií všetkým občanom je nevyhnutnou podmienkou plnohodnotnej a rovnoprávnej účasti na živote spoločnosti. S nárastom využívania elektronických informácií...

From Slovakia

E-služby vo verejnej knižnici

V tomto článku predstavím niektoré z našich elektronických služieb, ktoré poskytujeme používateľom alebo používame pri našej práci. Jedna z najstarších služieb je posielanie...

From Slovakia

Elektronické knižničné a informačné služby

Požiadavka všeobecnej dostupnosti verejných informačných zdrojov bez časového aj územného obmedzenia zohráva dôležitú úlohu aj v zmene charakteru knižničných služieb za posledných...

From Slovakia

Veľká Británia v malom

British Council má po svete sieť vyše 200 informačných centier alebo knižníc. Tri z nich sú na Slovensku: v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Čo je ich poslaním? Ponúknuť...

From abroad

Pýtajte sa knižnice v roku 1

“Pýtajte sa nás“. “Vy sa pýtate – my odpovedáme“. “Pýtaj sa svojho knihovníka“. “Informácie“. “Referencie“. “Pýtajte sa knižnice“ i mnohé ďalšie varianty mena...

From abroad

Služby typu DDS

Každoročne sa vydáva čoraz väčšie množstvo tlačených dokumentov. V posledných rokoch rastie tiež počet publikovaných elektronických dokumentov. Ceny všetkých informačných prameňov...

From abroad

Pražský “bazár nápadov“

Radi by sme sa s vami podelili so skúsenosťami a poznatkami, ktoré sme získali na výročnom stretnutí členských knižníc The European Business School Librarians´Group, ktoré sa konalo v...

From abroad

Online Information 2003

Svetové podujatie – 27. ročník Online Information 2003 – sa už tradične konalo v dňoch 2. až 4. decembra v londýnskom výstavníckom a konferenčnom komplexe Olympia. Tohtoročnou...

From abroad

Zo zahraničnej literatúry

Nové technológie a budúcnosť knižníc Elektronická súčasnosť a budúcnosť Ruskej štátnej knižnice: Interview s riaditeľom pre informatizáciu RŠK A. I. Vislym [Elektronnoje...

From abroad

Virtuálna kooperatívna referenčná služba QuestionPoint

QuestionPoint vyvinuli spoločne Library of Congress a OCLC. V referenčnej sieti “QuestionPoint – Collaborative Reference Service“ participujú členovia globálnej referenčnej siete Global...

Step by Step

Využívajte e-zdroje správne

S narastajúcim počtom platených externých elektronických informačných zdrojov (e-zdrojov) v knižniciach a informačných strediskách sa čoraz častejšie objavujú otázky, aké...

Infomix

Infomix

DDS v NK ČR už aj pre jednotlivcov Od januára 2004 je oficiálne sprístupnená služba elektronického dodávania dokumentov z fondov Národnej knižnice ČR, poskytovaná v minulom roku len v...

From abroad

MUDRC pre každého

“Kto vie, kde sa poučiť, je už poučený.“ Tak znie motto webového portálu pre deti a mládež ( www.knihovna.kvary.cz/Portal/UVOD/MUDRC.HTM), ktorý je súčasťou webových stránok...

Introducing

Quantum2: dá vám silu vykonať zmeny

Quantum2 je interaktívny program pre rozvoj návykov, ktorý bol navrhnutý na zvýšenie efektívnosti informačných profesionálov a na to, aby im pomohol stať sa strategickými vodcami v rámci...

Introducing

Doplnkové služby od vydavateľstiev e-zdrojov

V konkurenčnom prostredí zahraničných vydavateľstiev bojujú jednotlivé spoločnosti o svoju pozíciu na trhu rôznymi spôsobmi. Ako dobrý bod sa počíta každá výhoda a každá pozitívna...

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia! “Všimli ste si zmeny v štatistikách využívania Vašej knižnice? Ak ste na tom tak ako väčšina knižníc, zrejme ste zaregistrovali stagnáciu, či dokonca pokles...

Main Articles

Knižnice, služby, používatelia (a miesto Slovenskej národnej knižnice v nich)

Vďaka novým technológiám knižnice ponúkajú čoraz rozmanitejšie služby. Kým pred 500 rokmi objav kníhtlače prispel k rozšíreniu kníh, knižníc a poznatkov, dnešná zmena nie je len v...

Main Articles

Služby knižníc v digitálnom prostredí

“…ak chceme, aby všetko zostalo tak, ako je, všetko sa musí zmeniť.“ Tomasso di Lampedusa: Gepard V čase boomu informačno-komunikačných technológií dochádza v dôsledku...

Advertisement

Eurobooks 1

Advertisement