Veľká Británia v malom

From Slovakia

bclogo.jpg (5369 bytes)

British Council má po svete sieť vyše 200 informačných centier alebo knižníc. Tri z nich sú na Slovensku: v
Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Čo je ich poslaním? Ponúknuť slovenským záujemcom to najlepšie a
najaktuálnejšie z britských zdrojov a z britského know-how.

Ako to robíme? Kombináciou fyzických a virtuálnych služieb, poskytovaním vzdelávacích možností, prístupu na
internet a rôznymi sprievodnými aktivitami. Strategicky ich máme podchytené do siedmich oblastí:

  • poskytovanie informácií o Veľkej Británii, o vzdelávaní v Británii a o programoch British Council,
  • zviditeľňovanie britských zdrojov a Veľkej Británie,
  • proaktívne informácie,
  • podpora vzdelávania a vzdelávajúcich sa,
  • podpora rozvoja informačnej spoločnosti,
  • rozvoj čítania,
  • podpora zmien.

Naším cieľovým publikom sú hlavne mladí ľudia. Chceli by sme, aby mohli sledovať to, v čom je Británia
špičková. Ročne na Slovensku dostaneme 14 000 informačných podnetov. Polovica z nich sa týka vzdelávania. Pri
proaktívnych informáciách sa zameriavame na ľudí, ktorí majú čo povedať v oblastiach, ako je vzdelávanie alebo
kultúra. Cielene im odporúčame informácie o tom, čím britským by sa mohli inšpirovať.

 

Vzdelávanie podporujeme komplexne aj individuálne. Najviac môžu u nás získať tí, čo sa učia angličtinu.
Presadzujeme myšlienku individuálnej zodpovednosti jednotlivca za svoje napredovanie. Okrem klasického vyučovania v
triede si každý môže u nás alebo cez nás nájsť zdroje, vďaka ktorým môže pracovať na sebe, môže sa nezávislo
zlepšovať vlastným tempom. Niekomu viac vyhovuje počúvať audiokazety s nahrávkami v cudzom jazyku počas cesty
autom, iný si radšej pozrie video v origináli. Aj pri štúdiu jazyka stále rastie obľuba elektronických zdrojov – od
CD-ROM-ov po interaktívne portály. Jedným z najobľúbenejších je portál Learn English. Má sekciu pre deti,
dospelých, dokonca aj pre vojakov. Tento portál je cez internet dostupný širokej verejnosti
http://www.learnenglish.org.uk.

concil1.jpg (27539 bytes)

Ak niekto nemá prístup na internet, v British Council existuje služba Internet Club, kde si naši členovia
môžu vyhľadávať informácie, cvičiť anglickú gramatiku alebo posielať e-maily. V účelovo zariadenej miestnosti je
sedem počítačov. Najprv sme používali systém rezervácií, ale naši používatelia si naň ťažko zvykali. Tak sme prešli
na systém cybertimer – softvér, ktorý odmeria nami nastavených 45 minút a používateľa upozorní krátko pred ich
uplynutím. Potom sa automaticky vypína. Dosiahli sme, že k počítačom sa dostane vyšší počet záujemcov. Ak nie sú
počítače obsadené, radi používateľom čas predĺžime. Aktuálne novinky webového sveta vystavujeme v Internet Clube vo
forme
Webová stránka týždňa. Z nej sa používatelia majú možnosť dozvedieť o zaujímavých udalostiach alebo
produktoch, ako je napríklad portál British Council venovaný futbalu
http://www.footballculture.net.

concil2.jpg (36805 bytes)

Knižnice a informační pracovníci hrajú veľmi dôležitú úlohu v rozvoji informačnej spoločnosti, preto budujeme
kontakty so slovenskými kolegami v tejto oblasti. Cez InfoLib bude možné bezprostrednejšie premostiť naše a britské
iniciatívy, informácie a príležitosti.

V dnešnom dynamickom svete nič nestojí na mieste, a preto aj my deklarujeme podporu a otvorenosť zmenám. Môže
ísť o nové komunikačné technológie, služby alebo produkty. V blízkej budúcnosti plánujeme rozšíriť počet počítačov
pre členov a nainštalovať dataprojektor na prezentácie a workshopy.

V posledných rokoch poklesol vo Veľkej Británii počet výpožičiek v knižniciach o 25 %. Zároveň však práve o
toľko stúpol počet predaných kníh. Na Slovensku nemusí byť situácia identická, ale rozvoj čítania má aj u nás
širokú podporu a históriu. Minulý rok na naše pozvanie pricestoval na Slovensko popredný britský odborník na rozvoj
čítania Alec Williams. V Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici a Bratislave viedol workshopy, na ktorých
demonštroval, ako on pracuje hlavne s detským čitateľom. Okrem toho, že sa podelil so slovenskými kolegami so
svojím know-how, bol aj pre nás inšpiráciou. Pôvodne sme mali síce prepojený knižný fond s audiokazetami, ale na
Alecov podnet sme zašli ďalej: spojili sme beletriu s audiokazetami a videom. Teraz sú sústredené v jednej
miestnosti. Ak podľa niektorého románu vznikol film, na knihe je farebná nálepka s číslom videokazety. Ak ju nejaký
britský herec načítal a existuje vo forme audiokazety, má nálepku odlišnej farby. Skutočnou odmenou je vyššia
používanosť materiálov a takéto hlasy našich používateľov:

 


“Prepojenie medzi literatúrou a filmami či audiokazetami je podľa mňa skvelá myšlienka. Britská literatúra
má veľa hodnotných diel a je príjemné i zaujímavé môcť spoznať ich filmové či rozhlasové spracovanie. Je to podľa
mňa zmena k lepšiemu. Páči sa mi, že sa ustavične snažíte zlepšovať svoje služby“ (Lucia Bujnová, členka
Informačného centra BC).

Share: