E-služby vo verejnej knižnici

From Slovakia

V tomto článku predstavím niektoré z našich elektronických služieb, ktoré poskytujeme používateľom alebo
používame pri našej práci.

Jedna z najstarších služieb je
posielanie informačných SMS našim používateľom. S niekoľkými prestávkami funguje od roku 2001. Posielame
prevažne oznámenia pri rezerváciách, že majú odloženú tú-ktorú knihu, prípadne iné oznamy. Z toho dôvodu pri
rezervácii prednostne žiadame číslo na mobil. Je to výhodné pre nás aj pre čitateľa, je to lacnejšie ako
telefonovanie alebo posielanie oznámení klasickou poštou, čitateľ je prakticky vždy dosiahnuteľný, čo sa o volaní
na pevnú linku v pracovnom čase nedá povedať (na mobily sme nevolali), doručenie informácie je rýchle a priame,
často sa stáva, že po knihu si používateľ príde ešte v ten deň.

Pri poskytovaní služby sme vystriedali niekoľko webov a programov. Postupne došlo zo strany slovenských
operátorov k obmedzeniu či zrušeniu možnosti posielať bezplatne SMS na slovenských operátorov. Nakoniec sme ostali
na portáli
orangeportal.sk

s niekoľkými kontami, keďže na jedno konto možno poslať maximálne 10 SMS za mesiac. Posielanie SMS by bolo
možné plne zautomatizovať, ale je problém z bezplatným posielaním SMS.

V marci počas TSK robíme aj súťaž, keď nám používatelia posielajú odpovede do súťaže formou SMS. Vtedy máme
pripojený mobil k PC (podrobnejšie o tom pozri
IT
lib 2/2003 SMS súťaž…
).


Moje konto

Registrovaní používatelia si môžu prezrieť svoje aktuálne konto prostredníctvom internetu. Stačí zadať číslo
preukazu a dátum narodenia. Na konte sa zobrazí zoznam aktuálne vypožičaných dokumentov, periodík s termínmi
vrátenia, žiadanky a rezervácie. V rámci intranetu je možnosť zobraziť aj históriu vrátených dokumentov. Je to
jedna z možností, ako si používateľ môže zistiť, čo a kedy má vrátiť, ak si to nezapísal alebo nezapamätal pri
požičaní.


Vstup do EBSCO databázy

Našim registrovaným používateľom umožňujeme prístup do databáz EBSCO aj z ich domova alebo pracoviska priamo
z našej stránky. Po zadaní čísla preukazu a mena sa overí, či nemá podlžnosti voči knižnici, a potom ho prihlási do
databáz. Používateľ tak vôbec nemusí vedieť naše prístupové heslo a je motivovaný k zodpovednosti voči
knižnici.


Katalóg dátových CD-ROM-ov

Tento katalóg je prístupný prostredníctvom intranetu a nedávno už aj internetu. Obsahuje CD z periodík a
kníh, ale ešte nie je kompletný. Vstupná stránka nám ponúka možnosť vybrať druh a ročník CD, potom sa zobrazia
všetky CD daného ročníka. Ku každému CD je náhľad, názov, katalógové (prírastkové) číslo, stav s termínom požičania
a vrátenia, prípadná poznámka a detailný obrázok. Katalóg sme vytvorili týmto spôsobom. Pripravila sa webová
aplikácia s prepojením na knižničný systém. CD sme chceli skenovať, ale staršie z časopisu Chip nemajú potlač po
celom povrchu, takže sa správajú ako zrkadlo a po oskenovaní nevyzerali dobre. Požičali sme si digitálny fotoaparát
a na upevnenie sme použili stojan zo zväčšovacieho prístroja na fotografie. Fotografovalo sa bez použitia blesku,
čím sa znížilo množstvo odrazov. Nové CD už len skenujeme. V ďalšej fáze sa na CD nalepila výrazná samolepka s
katalógovým číslom a prebalili sa do nového obalu s čiarovým kódom a rovnakou výraznou samolepkou, pretože obaly už
boli väčšinou opotrebované a niekedy sa nám miešali obaly s cédéčkami. Katalóg priniesol niekoľko výhod:

  • vyššiu ochranu fondu – používateľ sa fyzicky dostane k CD, až keď ho má zaevidované na konte (doteraz sa
    prehraboval v škatuli, čo sa niekedy nedarilo ustrážiť);

  • lepšiu prehľadnosť – nemusí sa prehrabovať, keď hľadá niektoré konkrétne CD;

  • väčší výber – používateľ si môže prezrieť aj CD, ktoré sú momentálne požičané;

  • odpadli otázky, či to-ktoré CD máme, alebo či sa už vrátilo a kedy sa vráti…;

  • používateľ nemusí čakať, kým ďalší prezerá CD, a keď si trochu dajú pozor, nepomiešajú obaly s inými
    CD-čkami.

 

V tejto súvislosti sa objavil aj nedostatok – používatelia žiadajú rezerváciu, ale to náš systém pri
periodikách neumožňuje. Pripravujeme aspoň možnosť automaticky poslať e-mail pri vrátení, ideálne by bolo poslať
SMS. Katalóg je prístupný na adrese
http://cdrom.kniznica-rv.sk.


Web Biblis – Súborná databáza regionálnej bibliografie

V rámci tejto databázy sprístupňujeme aj našu regionálnu bibliografiu na adrese
http://biblis.kniznica-rv.sk (podrobnejšie pozri IT
lib
2/2003, Web BIBLIS…). Zo štatistík prístupov vidieť, že celá databáza je
zindexovaná vyhľadávačom google.com, odkiaľ prichádza najviac návštevníkov.


Žiadanka MVS

Na našom webe máme aj elektronickú žiadanku MVS, ktorá slúži iným knižniciam na objednávanie dokumentov z
našej knižnice. Pri ďalšej žiadanke si zapamätá kontaktné údaje, takže ich netreba opätovne vypĺňať. Žiadanka nám
príde do vyhradeného priečinku elektronickej pošty.

Nasledujúce služby používame v našom intranete pre vlastnú potrebu.


Evidencia MVS

Aplikáciu používame na evidenciu a elektronické objednávanie MVS – Medziknižničnej výpožičnej služby. Po
prihlásení do programu je dostupné hlavné menu s položkami Evidencia čitateľov, Evidencia knižníc, Zapísanie nových
žiadaniek, Objednávka, Prijatie, Zamietnutie, Vypožičanie, Vrátenie, Poslanie späť knižnici, Zoznamy, Tlače,
Štatistika. Program umožňuje priamo odoslať elektronické žiadanky do knižníc, ktoré ich majú na svojich webových
stránkach.


Evidencia návštevnosti

Donedávna sme evidovali návštevnosť prácnym spôsobom. Na konci dňa sa zobrazila denná návštevnosť z
knižničného systému a zapísala sa do zošita. Na konci roka si niekto k tomu sadol a s kalkulačkou spočítal, čo
určite nebolo najlepšie riešenie. Teraz využívame drobný skript, ktorý sa na konci dňa sám spustí, vytiahne údaje o
návštevnosti z knižničného systému a automaticky ich zapíše do databázy. Potom už len prezeráme zapísané údaje,
zadáme rozsah, za aké obdobie chceme zobraziť štatistiku návštevnosti, zobrazí sa percentuálny počet návštevníkov
podľa jednotlivých dní v týždni, podľa týždňov, podrobný rozpis podľa dní a kategórií a nakoniec aj jednoduchý graf
s vývojom návštevnosti v aktuálnom roku. Na rovnakom princípe a s podobnými výstupmi pracuje
evidencia výpožičiek kníh a periodík, navyše umožňuje zobrazovať údaje od spustenia prevádzky knižničného
systému, tie si knižničný systém uchováva (na rozdiel od údajov o návštevnosti).

Predstavené služby rozširujú naše možnosti verejnej knižnice a uľahčujú nám každodennú prácu. Možno budú
viacerých inšpirovať na rozšírenie služieb v ich knižniciach.

Share: