Zo sveta elektronických kníh

Step by Step


V poslednom období k rôznym informačným službám s úplnými textami pribudli aj online služby sprístupňujúce
neperiodické publikácie (monografie). Označujú sa ako elektronické knihy (e-knihy, e-príručky a pod.). Pretože sa
stávajú aj súčasťou fondov knižníc na Slovensku, pripravili sme pre vás prehľad noviniek od niektorých
vydavateľstiev

.


Safari Tech Books Online

Spoločnosť ProQuest Information & Learning predstavila unikátnu kolekciu príručiek z oblasti výpočtovej
techniky dvoch najvýznamnejších vydavateľských skupín
O’Reilly & Associates a
Pearson Technology Group, ktorých tituly predstavujú vyše 50 % celosvetovej knižnej produkcie v oblasti ICT.
Kolekcia obsahuje tituly vydávané pod značkami nakladateľstiev Addison-Wesley Professional, Adobe Press, Cisco
Press, New Riders, Peachpit Press, Prentice Hall PTR, Que a Sams. Služba ponúka jednoduchú integráciu v prostrední
knižníc, napr. možnosťou priameho odkazu z OPAC na danú knihu. Zákazník si môže zostaviť úplne individuálnu
kolekciu titulov na základe kreditov, ktoré si predplatí. Tie sú potom dostupné cez rozpoznanie IP adresy všetkým
pracovníkom a používateľom danej inštitúcie. Výmena titulov je možná vždy po uplynutí jedného mesiaca, takže je
možné upravovať zostavu kníh aj na základe aktuálnych potrieb používateľov. Kolekcia Safari Tech Books Online v
súčasnosti obsahuje približne 1 700 titulov. Viac informácií nájdete na adrese:

http://proquest.safaritechbooks.com/.


Elektronické knihy od Thomson Gale

Spoločnosť Thomson Gale spustila koncom roku 2003 novú službu
Gale Virtual Reference Library (GVRL), ktorá ponúka úplne nový systém získavania elektronických kníh. Knihy
sú dostupné formou trvalého nákupu, čo znamená, že zákazník dostane celú knihu vo formáte XML. Súčasne s uložením
knihy má inštitúcia na jeden rok aktivovaný aj online prístup k tomuto titulu za minimálny servisný poplatok.
Druhou výhodou je, že nákup elektronických kníh obsiahnutých v GVRL nie je limitovaný minimálnym množstvom ani
finančným objemom. Slovenská odborná verejnosť mala možnosť vyskúšať si niektoré knihy počas decembra 2003. Viac
informácií na
http://www.gale.com/gvrl/ alebo
http://www.gale.com/eBooks/.


Oxford University Press rozširuje kolekcie

Vydavateľstvo Oxford University Press (OUP) rozšírilo slovníkovú kolekciu
Oxford Reference Online o sériu 19 príručiek tzv. Oxford Companions a The Oxford Dictionary of Quotations.
Celkovo bola rozšírená o 70 000 nových hesiel. Kolekcia Premium Collection sa predáva za príplatok k základnému
predplatnému Oxford Reference Online. Viac informácií na
http://www.oxfordreference.com/.

Nová digitálna knižnica
Oxford Scholarship Online od OUP obsahuje 750 monografií v štyroch tematických kolekciách – politológia,
ekonómia, filozofia a teológia. Viac informácií na
http://www.oxfordscholarship.com/.


Taylor & Francis

Vydavateľstvo
Taylor & Francis ponúka prostredníctvom svojho elektronického kníhkupectva knižniciam a inštitúciám
kolekcie elektronických kníh po 50, 100, 150 alebo 180 tituloch podľa vlastného výberu formou ročného predplatného
alebo trvalého nákupu. Viac informácií na
http://ebookstore.tandf.co.uk/.


Knovel zmenil grafické rozhranie

Spoločnosť
Knovel Corporation podstatne zmenila grafické rozhranie služby Knovel, ktorá sprístupňuje vyše 600
tabuľkových a referenčných prác pre prírodné vedy, inžinierske odbory, ekológiu, ochranu zdravia a toxikológiu.
Knovel ponúka textové aj numerické vyhľadávanie, interaktívne rovnice, tabuľky a grafy a pripravuje moduly pre
prácu so spektrálnymi údajmi a štruktúrovanými vzorcami. Viac informácií na
http://www.knovel.com/.

Okrem toho Knovel i naďalej ponúka zdarma a trvalo pre akademické inštitúcie v SR kolekciu šiestich online
príručiek pod názvom
ChemEssentials. Sú to International Critical Tables, Knovel Critical Tables, Thermochemistry of the Chemical
Substances, Smithsonian Physical Tables, Dialogues Concerning Two New Sciences a Essential Practices for Managing
Chemical Reactivity Hazards.


45 elektronických kníh pre knihovníkov zdarma

Spoločnosť
ebrary (
http://www.ebrary.com/) je agregátor elektronických kníh a sprístupňuje vyše
30 000 odborných titulov od viac než 175 vydavateľstiev vo forme odborovo zameraných akademických kolekcií. Okrem
toho vydáva niekoľko špecializovaných zdrojov, ako napr. marketingové správy od firiem Dun & Bradstreet a
Datamonitor či kolekciu 30 digitalizovaných vzácnych kníh a rukopisov Octavo Online.

Pre knihovníkov poskytuje zdarma prístup ku kolekcii
ebrary Library Center. Kolekcia obsahuje 45 kníh zameraných na vývoj digitálnych knižníc, rozvoj knižničných
fondov, dejiny knižníc a knihovníctva a ďalšie témy. Okrem toho sú v rámci ebrary Library Center sprístupnené úplné
texty časopisu Advanced Technology Libraries (AT/L). Kolekcia je dostupná na
http://librarycenter.ebrary.com/.

 


Ďalšie informácie o službách od uvedených vydavateľstiev vám môže poskytnúť aj spoločnosť Albertina icome
Bratislava, s. r. o.
(aib@aib.sk, 02/529 324 50), ktorá ich zastupuje v Slovenskej republike.

Share: