Elektronické knihy

Step by Step


Pojem “E-Book“ = elektronické knihy sa používa v dvoch významoch na označenie:

 1. hardvérového zariadenia, ktoré je špeciálne konštruované na čítanie súborov s obsahom odpovedajúcim pojmu
  kniha. Vý-

  stižnejšie je označenie “ebook reader“ – čiže zariadenie na čítanie elektronických kníh (aj keď tento
  pojem zahrnuje spravidla hardvérové a softvérové prostredie);

 2. digitálneho súboru so špecifickým obsahom – ide o súbor, ktorý je vyjadrený v niektorom z radov
  špeciálnych formátov (TXT, DOC, HTML, PDF, *. lit), ktoré zodpovedajú podmienkam softvérového produktu alebo
  priamo hardvérového čítacieho zariadenia.

Je prekvapujúce, ako často sa tento pojem v rôznych textoch používa a pritom
ešte nebol definovaný, čo by bolo určite veľmi potrebné.

Možno by ho stačilo doplniť veľmi jednoducho:


E-book

je text, ktorý nájdete na rôznych webových stránkach v oddelení E-BOOKS.


E-book – vo význame súboru –

vzniká dvoma spôsobmi:

 • priamou tvorbou – vzniká v prostredí:

  • WORD-u, odkiaľ sa exportuje do formátu * lit., s ktorým pra- cuje Microsoft Reader,

  • Adobe Acrobate, kde vzniká priamo súbor vo formáte PDF, ktorý je čítaný Acrobat Readerom a
   predovšetkým Adobe eBook Readerom;

 • konverziou – súbor je vytvorený a uložený vo formáte TXT, HTML, RTF. Potom sa využije niektorý z
  konvertorov – generátorov formátu (takto vznikajú najčastejšie samospúšťacie programy – EXE).

Práca s digitálnou knihou, t. j. čítanie e-knihy (jej kvalita), je podmienené:

– konkrétnym formátom,

– samotným čítacím zariadením – t. j. existenciou konkrétneho softvéru a hardvéru.

Nie každý e-book je čitateľný v ľubovoľnom zariadení. Práve naopak. Jedným z faktorov, ktorý brzdí rozvoj
uplatnenia e-book,
je nekompatibilita formátov navzájom s readermi.


Najjednoduchšia

je situácia s e-bookom vo formátoch EXE, TXT, DOC a HTM, ktoré sa dajú čítať na väčšine univerzálnych zariadení
slúžiacich vo funkcii readeru.


Čo zaujíma čitateľa najviac – prednosti e-bookov:

 • cena e-bookov (readeru a knihy samotnej) – e-knihy sú spravidla lacnejšie ako klasické papierové
  knihy,

 • dobrá čitateľnosť knihy (malá únava očí) – možnosť čítať aj potme, v zlom osvetlení, možnosť voliť rôzne
  fonty – písma a veľkosť znakov podľa potreby,

 • jednoduchá manipulácia (veľkosť, hmotnosť a funkcie),

 • možnosť zapnutia audiotextu, počúvanie knihy,

 • dostupnosť e-bookov na internete,

 • jednoduchá aktualizácia obsahu (update – možnosť novšej verzie),

 • možnosť získať e-book (stiahnutím kdekoľvek a odkiaľkoľvek z webu),

 • bohatosť ponuky kníh s príťažlivým obsahom,

 • knihy nie sú nikdy vypredané,

 • možnosť budovať vlastnú virtuálnu knižnicu (možnosť existencie odkazov medzi knihami vo virtuálnej
  knižnici),

 • možnosť zrealizovania kópie obsahu (aj aktualizácia obsahu e-knihy),

 • možnosť vytlačiť si jednotlivé časti knihy.

Z tohto vyplýva, že prednosti sú opodstatnené a môžu byť základom pozitívnej prognózy ďalšieho rozvoja tvorby
a používania e-bookov.

Téma “e-book“ je
témou veľmi širokou.

Používanie e-bookov súvisí predovšetkým s:

– tzv. e-publishing – elektronickým publikovaním,

– problematikou hardvéru a softvéru,

– otázkami ochrany autorských práv,

– otázkami psychológie, komunikácie, ergonómie,

– problematikou fungovania knižníc.

Vývoj v ponuke a používaní e-bookov ovplyvní významne aj srdce našich univerzít, výskumných ústavov a,
samozrejme,
knižníc. Bude sa musieť vyriešiť otázka katalógov e-bookov, ich nákup, distribúcia a požičiavanie s
rešpektovaním autorských práv.

NetLibrary je v súčasnosti hlavným dodávateľom e-bookov do akademických knižníc vo Veľkej Británii. V apríli
2003 bol celkový počet titulov v databáze netLibrary stanovený na 51 836 kusov. V júli táto knižnica oznámila, že
mesačný prírastok do databázy predstavuje približne 1 000 nových titulov.

V marci 2002 sa uskutočnil výskum týkajúci sa obstarávania e–bookov vo verejných knižniciach vo Veľkej
Británii. Týmto výskumom bola poverená Loughborough University. Reagovalo 116 knižníc, z ktorých 13 (11 %) tvrdilo,
že poskytuje e-booky vo svojich knižniciach. Všetky ostatné knižnice definovali e-booky ako knihy na CD-ROM-e,
jedine knižnice Blackburn a Darwen ponúkali e-booky ako zariadenia na čítanie elektronických kníh – ako výpožičky
pre čitateľov.

Táto správa podporuje názor, že prevažná časť verejných knižníc nezískava e-booky, ale takisto odhalila
nejasnosti medzi personálom knižníc, čo vlastne e-book znamená.

Podobné skúsenosti s riešením týchto otázok majú aj slovenské knižnice.


Publikovanie

v podmienkach rozvoja e-bookov výrazne ovplyvní celý cyklus vzniku aj distribúcie knihy. Najvýraznejšia je
zmena v logistike. E-kniha sa vystaví na internete a v tomto okamihu je dostupná tisícom záujemcom. Samozrejme, je tu
možnosť zaheslovať súbor a prevziať ho až po zaplatení poplatku. Tlač knihy sa redukuje na aktivity súvisiace so
vznikom obsahu súboru a jeho vystavenie na internete.

Výrazne nižšie sú náklady na tvorbu a dodanie knihy čitateľovi.
Dodávka je okamžitá,
nikdy nie je titul vypredaný, pokiaľ nie je odstránený z internetu (pozri podrobnosti).


Autor sa sám môže stať aj svojim vydavateľom

. Výrobný cyklus knihy od predloženia ponuky titulu autorom po jeho
sprístupnenie čitateľovi sa
skracuje z 3 rokov na 6
mesiacov!

Významným problémom, ktorý sa rieši, je otázka
ochrany práv autorov a vydavateľov. (Tvorca e-booku môže obmedziť možnosť kopírovať a tlačiť obsah,
sťahovanie je podmienené splnením podmienok.)

Niektoré odhady hovoria, že priemerný čas existencie dokumentu na webe je 100 dní. To značí, že každodenne
mizne množ-

stvo dokumentov. Takže keby boli v tlačenej podobe, aj to by bolo výhodné.

Ťažko sa dá vyčísliť, koľko webových stránok sa venuje problematike e-bookov a e-publishingu. Ale určite sú
ich tisíce. Ide predovšetkým o hardvérové a softvérové firmy, ktoré ponúkajú nové produkty, ale aj o vydavateľov a
kníhkupectvá. Prekvapia bohatosťou informácií, veľkou ponukou kníh zo všetkých oblastí života v rôznych svetových
aj iných jazykoch. Ako je na tom naše Slovensko?
Slovenskowww.presporok.sk/ebook

Projekt e-book vznikol s cieľom prezentovať:

– diela mladých a začínajúcich autorov,

– vedecké publikácie a učebnice, na ktoré v súčasnosti nie sú finančné prostriedky.

Príspevky sú väčšinou vo formáte MS Word alebo PDF. Poplatok je väčšinou ľubovoľný.

Na tejto www stránke s celkom pekným dizajnom čitateľ nájde zatiaľ:

– 16 e-poviedok (jednu dokonca od Martina Kasadru: Gril),

– 2 e-romány od Marcela Zúbrika,

– 1 zbierku básní.

Tieto poviedky a romány majú formu vysokoškolských skrípt, nevyužívajú žiadnu z výhod počítačovej grafiky,
ale text sa dobre číta a čitateľ nemusí “trpieť“, kým sa mu text “uráči natiahnuť“.

Na webovej stránke sú aj sekcie:

– veda (humanitné a technické vedy, medicína, právo, ekonómia…),

– manuály (hardvér, programovanie, internet, grafika), ale momentálne nie sú na nich publikované žiadne
texty.

O hardvéri sa môžete dočítať v samostatnej sekcii.

Všetky literárne diela sú zverejňované v súlade s autorským právom. (Akékoľvek komerčné šírenie týchto diel v
záujme zisku, bez písomného súhlasu autora, je trestné.)


ebook.jpg (170880 bytes)
E-book – linky:


1. Beletria:


 • Project Bartleby archive –
  www.bartleby.com


  archív obsahujúci prózu aj poéziu, klasických autorov. Texty sú v angličtine a francúzštine vo formáte
  HTML;


 • Gutenberg –
  http://gutenberg.spiegel.de/


  archív beletrie usporiadaný podľa menného indexu autorov. Texty sú v nemčine vo formáte HTML. Je to
  najstaršia a najroz- siahlejšia “knižnica“ elektronických textov;


 • Modern English Collection –
  http://etext.lib.virginia.edu/


  archív beletrie, filozofických a teologických textov, je v anglič- tine, vo formáte HTML.

  Ide o centrum, ktoré je “zlatou baňou“ bezplatných kníh.

  Táto www stránka je doplnkom k projetku Gutenberg (nájdete tu aj detskú literatúru, americké dejiny,
  bibliu…);


 • Electronic Text Services (ETS) –
  www.hoganbooks.com


  multilingválny archív beletrie a vedeckých textov v angličtine, vo formáte HTML.
2. Technická literatúra:


 • Hogan Books

  literatúra z oblasti internetu a programovania. Texty sú v anglič- tine vo formáte HTML.
3. Humanitné vedy:


 • Athena –
  http://un2sg4.unige.ch/
  beletria, filozofia a veda. Texty sú vo
  francúzštine a angličtine, vo formáte HTML;


 • Christian Classics Ethereal Library –
  http://ccel.wheaton.edu/
  diela kresťanských teológov a úvahy o
  biblii, sú v angličtine, vo formáte HTML;


 • The Internet Pulic Library –
  http://www.ipl.org/
  multilingválny archív textov zo všetkých oblastí vedy
  a výskumu, je v angličtine, vo formáte HTML a PDF.
4. Predajcovia elektronických kníh
Zaujímavosti:

_right.gif (123 bytes)
Duchovným otcom projektu Gutenberg je Michael Hart, ktorý sa v roku 1971 rozhodol, že by bolo naozaj skvelé,
keby boli dostupné slávne a dôležité diela všetkým, na celom svete. Od tých čias sa k nemu pripojili stovky
dobrovoľníkov, ktorí sa stotožňujú s jeho víziou. Teraz, takmer po tridsiatich rokoch, publikuje projekt Gutenberg
priemerne jednu knihu denne. Zbiera väčšinou knihy, ktoré sú tzv. verejným vlastníctvom a nevzťahuje sa na ne
copyright.

_right.gif (123 bytes)
  Návštevníci kanadskej verzie najväčšieho svetového internetového obchodu Amazon mali začiatkom marca
jedinečnú možnosť nazrieť do jej zákulisia. Chyba v softvéri odhalila skutočnú identitu ľudí, ktorí pod
pseudonymami prispievali do diskusií o knihách. Ukázalo sa, že pod pseudonymami sa často skrývajú sami autori kníh,
ktorí internetový obchod využívajú na ospevovanie svojich textov a hanobenie konkurentov. Komentáre čitateľov totiž
stále ešte výraznou mierou ovplyvňujú predaj kníh, najmä tých menej známych. Diskusie o knihách sa na internete
stali bojiskom medzi rodinami a priateľmi spisovateľov, ktorí sa usilujú vylepšiť si svoj rating a pošpiniť
spisovateľov, ktorí sa predtým nepriaznivo vyjadrili o nich. Dokonca je ešte drahšia metóda, a to objednať si
vlastné knihy priamo cez internet, čo okamžite zvýši ich rating.

_right.gif (123 bytes)
  Už v roku 2000 na webovej stránke vydavateľstva Enigma sme mohli nájsť oddelenie s názvom ENIGMA –
E-KNIHY, kde uverejnili 75-stranový román od autorky Sylvie Mozerovej Motýlik z prostredia mladých narkomanov. Išlo
v podstate o prvý slovenský e-book. Oddelenie elektronických kníh sa časom rozšírilo o odborné knihy. Záujemcom sú
prístupné na voľné stiahnutie, s dobrovoľným platením. Experimentujú s uverejňovaním kompletných rozsiahlejších
kapitol a už vydaných klasických kníh.

_right.gif (123 bytes)
  Jeden milión elektronických kníh! Túto krásnu a nečakanú správu zverejnil server
www.palmknihy.cz – najväčší český poskytovateľ elektronických kníh. Palmknihy
preto spolupracujú s ďalšími poskytovateľmi elektronických textov:

– so servermi: Natura, Sarden, Ikarie, Neraweb,

– priamo s autormi – Ondřejom Neffom, Miroslavom Žambo- chom…

_right.gif (123 bytes)
  Kto si myslí, že elektronické knihy zaniknú, nech určite navštívi www stránku:

http://bendersoftware.com/eurotel/reader/.


Združenie Bender Software poskytuje pre svojich zákazníkov spoločnosti Eurotel novú mobilnú službu.Eurotel e-Book reader umožňuje
čítať elektronické knihy na mobilných telefónoch. Služba a texty sú distribuované zdarma, používatelia
platia len za pripojenie podľa svojej tarify. Ako projekt dopadne, je otázne, lebo displej mobilného telefónu
predsa len nie je optimálny pre texty. Na druhej strane sme si predsa na mobily už zvykli.

Elektronická kniha by mala byť predovšetkým knihou.

E-book je
virtuálnou knihou, t. j. súborom virtuálnych stránok, ktorých spojenie je zaistené symbolicky.

Je to označenie pre
určitý štýl práce s obsahom. (Obsahom e-booku nemusí byť kniha, ale i časopis, noviny, príručka, návod).

Elektronické knihy = e-books = e-knihy = digitálna kniha sú teda realitou, či len víziou?

Môžeme sa zaoberať ich hodnotením, porovnávaním, ale nezakrývajme si oči pred skutočnosťou ich existencie.

Papierová kniha bola vynikajúcim vynálezom, jej možnosti sú však dosť obmedzené. V najbližšom období pôjde
nie o jej náhradu, ale doplnenie.

E-book nie je len módnym výstrelkom!

Na vývoj situácie s e-bookmi pôsobí celý rad negatívnych vplyvov, ako sú:

– množstvo a štruktúra ponuky kníh,

– dostupnosť a ceny readerov,

– ceny internetového pripojenia,

– kvalita obrazoviek (záťaž pri čítaní),

– obavy autorov a vydavateľov o svoje autorské práva,

– nekompatibilita formátov e-kníh,

– určitý konzervatizmus čitateľov (zvyk je…).

Ale treba dúfať, že mladá generácia, pre ktorú je obrazovka počítača bežným prostredím, prejaví obrovský
záujem o e-knihy a renomované firmy zainvestujú do rozvoja elektronického publikovania.

 Použitá literatúra:

Katolický, Arnošt: E-Book.
E-kniha. Elektronická kniha. Dostupné na internete:
http://www.volny.cz/akatolicky/e-book.html

Hanke, Hynek:
Volně dostupné elektronické knihy. Dostupné na internete: http://
www.zive.cz

Softvérová chyba odhalila podvodníkov. In:
Sme, 2004 , roč. 12, č. 57, s. 32

Ewiaková
, Natália: Elektronické knihy. In:
Sme v počítačoch – špecializovaná príloha denníka SME, zo dňa 23. 1. 2004, roč. 12.

Dostupné na internete:
http://www.netlibrary.com/Gateway.aspx

Dostupné na internete:
http://www.ariadne.ac.uk

Share: