Prezentácia jednej knižnice trochu inak alebo možnosti mobilných telefónov

Step by Step

Možností na prezentáciu knižnice, ale aj iných organizácií či objektov je v súčasnosti značné množstvo,
hlavne z pohľadu dostupných médií, fyzických nosičov informácií a distribučných kanálov. Dovolím si tvrdiť, že dnes
potenciálnych používateľov služieb knižníc oslovujú najviac elektronické médiá, najmä internet, ktorého možnosti
dovoľujú realizovať veľmi pekné prezentácie. Tým sa, samozrejme, možnosti nekončia a prakticky každá knižnica
umožňuje používateľom spravovať si konto výpožičiek prostredníctvom internetu, takže v optimálnom prípade si
čitateľ do knižnice iba príde vyzdvihnúť balík nových knižiek a včas vráti už prečítané. Jednoducho maximálna
pohoda, najlepšie by bolo, keby nebolo potrebné ani vystúpiť z auta. To už je však trochu premrštené, keďže
knižnica nie je sklad kníh, ale ponúka aj iné možnosti, čo súčasné bežne používané technológie v plnej miere
umožňujú. Takáto úroveň pohodlia však ešte nemusí byť konečná, keďže na to, aby si čitateľ niečo z knižnice
objednal, zistil, či to má knižnica k dispozícii, alebo sa iba pozrel na zoznam aktuálnych akcií, potrebuje počítač
s pripojením na internet. A to môže byť “kameňom úrazu“. Ak neberieme do úvahy cenu, je tu ten problém, že drvivá
väčšina pripojenia na internet sa minimálne na Slovensku realizuje “po drôte“, takže ak si pán čitateľ zmyslí, že
by niečo potreboval z knižnice a práve je v hypermarkete, asi to nepôjde. Bude musieť prísť domov a pripojiť sa.
Notebook s bezdrôtovým pripojením na sieť je síce realita, ale na chodenie po hypermarkete dosť rozmerná. Možností
je viac, napríklad počítače do dlane (PDA) sú síce výborná alternatíva, ale percento ich používateľov je v
porovnaní v používateľmi PC dosť nízke. Ideálne zariadenie je malé a ľahko prenosné a je to mobilný telefón s
podporou technológie Java. V krátkosti sa pokúsim popísať túto platformu bežiacu na mobilných telefónoch.

Je to prostredie, ktoré umožnuje telefónu spúštať a skladovať aplikácie napísané v jazyku Java pre mobilné
zariadenia, pričom je úplne jedno, kto vyrobil dané zariadenie, ako vyzerá a podobne. Sú to hlavne zariadenia, ako
mobilné telefóny, pagery, PDA a ďalšie. Dôležitá je iba podpora Javy a aplikácia bude fungovať (ak je správne
navrhnutá). Samozrejme, akýkoľvek kontakt takejto aplikácie s okolím sa realizuje bezdrôtovým spôsobom cez sieť
operátora. Ak by sa niekomu mobilný telefón javil ako zariadenie príliš obmedzené, tu sú jeho bežné parametre:
pamäť asi 500 kB, 16 alebo 32-bitový procesor s frekvenciou najmenej 25 MHz, displej veľký asi 100 x 100 bodov s
asi 4 000 farbami. Na porovnanie uvádzam výkon domáceho počítača C64, ktorý sa pred rokom 1990 podieľal na nástupe
používania počítačov v domácich podmienkach. Mal tieto parametre: pamäť 64 kB, 8-bitový procesor s taktom 1 MHz a
grafické rozlíšenie 160 x 200 bodov so 16 farbami. Je teda možné urobiť si reálny obraz. Súčasnému mobilnému
telefónu s podporou Javy (v cene od asi 6 000 Sk) teda odhadom zodpovedá bežné PC z roku približne 1991. Takýto
mobilný telefón je teda plnohodnotné zariadenie, ktoré sme použili ako cieľovú platformu na prezentáciu
knižnice.

Pre Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici (
www.svkbb.sk) sme vytvorili aplikáciu, ktorá umožňuje mobilnú navigáciu po
knižnici a vybranom okolí. Aplikácia umožňuje tiež jednoduché prehliadanie priestorov knižnice pomocou statických
fotografií a voľnú prechádzku s popisom trasy. Navigácia je založená na výbere cieľového bodu, t. j. kam sa
používateľ chce dostať, a štartovacieho bodu, t. j. kde sa používateľ práve nachádza. Aplikácia potom označí
správnu trasu a na dosiahnutie cieľa stačí sledovať displej telefónu. Používateľ sa orientuje pomocou fotografií na
displeji, ktoré sú tvorené fotografiami okolia z vhodne zvolených miest “na ceste“. Do fotografií sú pridané
symboly možných odbočiek, ktoré sú opísané v textovej časti a priradené k aktuálnej fotografii na displeji. Výberom
ďalšieho smeru sa aktivuje bezdrôtové pripojenie k WWW serveru a načíta sa ďalší pohľad, t. j. miesto, kam je
potrebné sa dostať, aby malo zmysel prejsť na ďalší pohľad. Pohľad na aplikáciu je zobrazený na obr. 1.

zdroj.jpg (36385 bytes)

Komunikácia so serverom prebieha cez sieť mobilného operátora, a teda je možná aj v spomenutom supermarkete.
Mobilný telefón je však možné využiť aj na iné veci. Systémy pre správu výpožičiek, ktoré ponúkajú skoro všetky
knižnice, sú založené na architektúre klient/server. Tu je možné veľmi dobre použiť mobilný telefón s podporou
technológie Java, avšak za predpokladu, že sa dokážeme vysporiadať so zatiaľ relatívne malým displejom. Prakticky
bez zásahu do informačných systémov (IS) knižníc je možné použiť mobilný telefón na správu výpožičiek, a to
simulovaním webového rozhrania reálneho internetového browsera a extrahovaním dát z výstupu systému. Ideálnejšie
riešenie je však v podpore mobilných zariadení samotným informačným systémom.

Ďalšie možnosti ponúkajú mobilné telefóny v podobe SMS správ, ktoré podporujú všetky telefóny. Napríklad
posielanie upomienok by sa značne zjednodušilo (za predpokladu integrácie do IS knižnice) a bolo by to pohodlnejšie
aj pre používateľov, čo je dobrý základ pre doplnkovú platenú službu. Možností je jednoducho veľa a menovať ich
všetky zrejme ani nie je možné. Vaše prípadné otázky, návrhy či rady očakávam na uvedenej e-mailovej adrese.

Share: