Kurz základov práce s počítačom a vyhľadávanie na internete

From Slovakia


(Skúsenosti z rovnomenného vzdelávacieho kurzu vo Verejnej knižnici

Jána Bocatia v Košiciach)

 

Od 27. novembra 2002 existuje v našej knižnici nové pracovisko –
Informačno-vzdelávacie centrum (ďalej Infocentrum). Už od začiatku jeho pôsobenia bolo naším cieľom nielen
poskytovať informácie a uspokojovať rozmanité informačné požiadavky používateľov, ale plniť predovšetkým aj funkciu
vzdelávaciu. Infocentrum je integrovaným pracoviskom s klasickou študovňou a miestnosťou s ôsmimi počítačmi.

Naše Infocentrum je vybavené 7 počítačmi. Sú to tenkí klienti, ktorí sú založení na technológii klient –
server. Ďalej je Infocentrum vybavené laserovou tlačiarňou, skenerom a datavideoprojektorom (podrobnejšie sa o
Infocentre dočítate v článku
Informačno-vzdelávacie centrum – história, súčasnosť a budúcnosť v časopise Knihovník v čísle 2/2003 na s.
20 – 23 alebo na adrese:
www.zvykni.sk/knihovnik/knih03_2.pdf).

Po konzultácii s vedením našej knižnice sme spolu s kolegyňou Evou Chmelárovou ako noví pracovníci tohto
Infocentra vypracovali učebné osnovy a plné texty nášho vzdelávacieho kurzu. Od marca 2003 (Mesiaca kníh a po novom
aj Mesiaca počítačových kurzov) sme ho úspešne organizovali už po siedmy raz.

27_2.jpg (14283 bytes)

Kurz je rozplánovaný na 10 stretnutí – 1 stretnutie za týždeň. Pretože treba vždy počítať s časovou rezervou,
celý kurz trvá skoro 3 mesiace. Každé stretnutie predstavuje dve vyučovacie hodiny po 45 minút bez prestávky. I tu
sa počíta s časovou rezervou – na každé stretnutie sú vyhradené dve hodiny. Kurz je určený úplným začiatočníkom,
teda čitateľom knižnice, ktorí nemali možnosť nadobudnúť počítačovú gramotnosť iným spôsobom. Pôvodne sme
predpokladali, že bude určený skôr strednej generácií, no prax nás presvedčila, že je určený skutočne ktorejkoľvek
vekovej skupine. Vyškolili sme totiž široké spektrum používateľov, ktorých vek sa pohyboval v rozmedzí 15 až 82
rokov. Záujem zatiaľ ďaleko prevyšuje naše možnosti, keďže kurz organizujeme 2-krát do roka – na jar a na jeseň.
Paralelne prebiehajú 2 kurzy, prvý ráno v čase od 8.00 do 10.00 hod. a druhý večer v čase od 18.00 do 20.00 hod.
jedenkrát do týždňa v ten istý deň. Spolu s kolegyňou pôsobíme vo funkcii lektorov a sme schopní vyškoliť spolu 14
frekventantov za 3 mesiace. Podmienky na absolvovanie kurzu sú nasledujúce: záujemca musí byť naším čitateľom, musí
mať platný čitateľský preukaz a musí byť bezpodlžností voči knižnici. Za zmienku stojí fakt, že sme zatiaľ v
žiadnom médiu neuviedli, že takýto kurz organizujeme, a frekventanti si nás napriek tomu našli…
Cieľom kurzu je zvládnuť základné ovládanie počítača a Windows, nadobudnúť schopnosť vyhľadávať na internete
a samostatne pracovať s elektronickou poštou.

28.jpg (9539 bytes)

Desať stretnutí má takúto obsahovú náplň:

1. stretnutie: zloženie počítača, zapnutie a vypnutie, orientácia na monitore, klávesnici, práca s myšou,
základná orientácia v prostredí Windows, pracovná plocha;

2. stretnutie: internet – jeho história, služby; Internet Explorer – spustenie programu, jeho vlastnosti a
individuálne nastavenia, okno programu, panel nástrojov, domovská stránka;

3. stretnutie: Internet Explorer – panely v rámci okna programu, panel s adresou, prvá stránka, orientácia
na stránke, pohyb na stránke, odkazy, načítavanie stránky, pohyb vpred a vzad;

4. stretnutie: Internet Explorer – panel tlačidiel, chybové hlásenia, možnosti vyhľadávania, jednoduché a
rozšírené vyhľadávanie (google, zoznam);

5. stretnutie: Internet Explorer a Microsoft Word – kopírovanie textov a obrázkov z internetu a vkladanie
do Wordu, zmena veľkosti obrázka, tlač textu a obrázka, otvorenie, uloženie, kópia, premenovanie a mazanie
dokumentu (Word), previerka zručností (samostatné vyhľadávanie voľnej témy na internete);

6. stretnutie: elektronická pošta – výhody a nevýhody, bezpečnosť na internete, počítačové vírusy, etika
elektronickej pošty, písanie zavináča, jazykové nastavenia a ich zmena;

7. stretnutie: výber poštového klienta, vytvorenie vlastnej poštovej schránky na internete, voľba
prihlasovacieho mena a hesla, prihlásenie sa do schránky a odhlásenie zo schránky;

8. stretnutie: zorientovanie sa v navigačnom menu, písanie, odoslanie, prijatie správy, správa s prílohou –
prijatie, otvorenie, odoslanie;

9. stretnutie: adresár, možnosti automatického dokončovania adresy, funkcie: nová správa, odpovedať,
odpovedať všetkým, poslať ďalej, zmazať, zobraziť v novom okne, tlač správy a prílohy; kopírovanie textu;

10. stretnutie: nastavenie schránky v rámci ochrany voči SPAM-u, preverenie nadobudnutých vedomostí
(samostatné vypracovanie zadanej úlohy).

 

Negatívom kurzu je, že počas jeho konania je prevádzka Infocentra obmedzená – klasická študovňa síce funguje,
ale všetky služ-

by týkajúce sa internetu sú vyradené z prevádzky.

Jednoznačným pozitívom kurzu je vzdelávanie čitateľov, ktoré recipročne núti konzultantov k ďalšiemu
sebavzdelávaniu. Podľa vlastných slov absolventov kurzu – s kurzom i lektormi boli nadmieru spokojní. Vďaka kurzu
sa dostávame do povedomia širokého okolia nielen ako miesto vypožičiavania kníh, ale ako centrum, kde môžu získať
informácie a nadobudnúť nové vedomosti a zručnosti, ako miesto, ktoré ide s dobou.

Sami cítime potrebu dovzdelať sa v oblasti výpočtovej techniky, a to tak v oblasti hardvéru, ako aj softvéru,
a nadobudnuté vedomosti zúročiť v nadstavbových kurzoch. Chceli by sme rozšíriť ponuku kurzov o kurzy programov
Word, prípadne Excel či PowerPoint. Našu snahu podporujú i samotní absolventi doterajšieho kurzu, ktorí si žiadajú
nadstavbový kurz.

Share:
Issue content