DAIMON – moderný knižničný systém pre veľké a teraz aj MALÉ knižnice

Introducing

59.gif (3914 bytes)

S jedinečnou ponukou na dodanie cenovo veľmi výhodnej štandardnej verzie knižničného systému DAIMON do malých knižníc prichádza spoločnosť SEFIRA. Aj malá knižnica sa tak môže vďaka využívaniu moderného systému stať veľkou!

DAIMON – štandardná verzia aj pre malé knižnice

V rámci tzv. štandardnej edície systému DAIMON, na ktorú sa vzťahujú špeciálne licenčné podmienky výhodné pre malé knižnice, získa knižnica možnosť využívať všetky súčasti systému:

 • katalogizačný modul (vrátane správy autorít);
 • Z39.50 klient;
 • modul výpožičky;
 • OPAC;
 • akvizičný modul;
 • správa periodík;
 • štatistiky;
 • tlačové výstupy;
 • správa používateľov a knižníc.

V knižnici, ktorá sa rozhodne pre štandardnú edíciu systému DAIMON, bude systém zavedený v nasledujúcich krokoch:

 • inštalácia systému;
 • nastavenie základného spôsobu zálohovania;
 • školenie + poskytnutie používateľskej príručky;
 • spustenie ostrej prevádzky.

 

SEFIRA je pripravená poskytnúť aj ďalšie služby – tými najžiadanejšími môžu byť migrácie dát zo súčasného knižničného systému a rozšírené školenie. (Migrácia dát z vybraných systémov je ponúkaná zadarmo.)

Pre každého niečo – tri edície systému DAIMON v ponuke spoločnosti SEFIRA

Opísaná štandardná edícia systému DAIMON je jednou z troch edícií v ponuke spoločnosti SEFIRA. Druhou ponúkanou edíciou je enterprise edícia. V rámci enterprise edície knižnica získa oproti štandardnej edícii ďalšie funkcie www modulu OPAC (online požiadavka na výpožičku titulu, rezervácia vypožičaného titulu, predĺženie výpožičky a iné) a Z39.50 server; ďalej sú pri tejto rozšírenej edícii poskytované rozsiahlejšie služby v rámci zákazníckej podpory.

A nakoniec pre knižnice s vysokým nárokom na dostupnosť knižničného systému ponúka SEFIRA zmienenú enterprise edíciu s riešením vysokej dostupnosti a bezpečnosti systému.

Zákaznícka podpora po zavedení systému DAIMON

Po zavedení systému DAIMON zabezpečuje spoločnosť SEFIRA kvalitnú a rýchle dostupnú zákaznícku podporu (ZP). Rozsah služieb poskytovaných v rámci ZP je odstupňovaný pre jednotlivé edície a závisí tiež od potrieb zákazníka.

V rámci štandardnej ZP má knižnica nárok na nasledujúce služby:

 • autorizovaný prístup do systému ZP spoločnosti SEFIRA prostredníctvom internetu;
 • automatická evidencia požiadaviek a chýb zasielaných e-mailom do systému ZP;
 • telefonický kontakt;
 • poskytovanie nových verzií systému.

Rozšírená ZP umožňuje využívať tieto služby:

 • správa systému DAIMON odborníkmi SEFIRA vzdialene cez internet;
 • riešenie problému priamo u zákazníka.

 

Charakteristika systému DAIMON

 • DAIMON plne podporuje platné štandardy pre KS:
 • norma ISO 2709,
 • UNIMARC, UNIMARC/Autority (prebieha implementácia MARC 21 ako alternatívneho formátu),
 • XML – interný formát pre ukladanie záznamov a pre podporu vyhľadávania záznamov,
 • katalogizačné pravidlá AACR2R,
 • odporúčanie ISBD,
 • protokol Z39.50 (na úrovni klienta a servera; podporovaný je BATH profil, verzia 2),
 • Unicode – medzinárodný štandard pre kódovanie znakov,
 • CODE39 – formát čiarových kódov.

Hlavné prednosti a možnosti systému DAIMON

 • Možnosť správy viacero pobočiek a knižníc v rámci jedného systému;
 • plná podpora štandardov;
 • prepracovaný systém prístupových práv knihovníkov k funkciám systému;
 • efektívne a rýchle vyhľadávanie (v katalógu štruktúrované aj plnotextové – vrátane ohýbania slov v slovenčine, češtine a hlavných svetových jazykoch);
 • možnosť prepojenia s ďalšími zariadeniami v knižnici (napr. vstupné turnikety);
 • možnosť prepojenia s inými systémami používanými v inštitúcii;
 • prívetivé a intuitívne grafické prostredie (s možnosťou grafickej lokalizácie);
 • lokalizované aj do slovenského jazyka;
 • využitie najmodernejších technológií;
 • ukladanie dát do centrálnej relačnej databázy Oracle; trojvrstvová, resp. dvojvrstvová architektúra;
 • zabezpečenie konzistencie a ochrany dát;
 • výkonnosť pri spracovaní aj veľkého objemu dát a veľkého počtu používateľov;
 • automatické zasielanie e-mailových správ čitateľom;
 • kvalitná zákaznícka podpora poskytovaná stabilnou spoločnosťou;
 • perspektíva ďalšieho vývoja zabezpečená profesionálnym vývojovým tímom.

 

Podrobnejšie informácie o knižničnom systéme DAIMON a profil spoločnosti SEFIRA nájdete na webových stránkach spoločnosti na adrese http://www.sefira.cz.

V prípade vášho záujmu o knižničný systém DAIMON a ďalšie produkty a služby spoločnosti SEFIRA nás, prosím, kontaktujte.

60.gif (3213 bytes) SEFIRA, spol. s r. o., Počernická 96, 108 00 Praha 10, Česká republika
tel.: +420-296 411 700, fax: +420-296 411 699_e-mail: office@sefira.cz,
http://www.sefira.cz

 

Mgr. Iva CELBOVÁ (celbova@sefira.cz)
konzultant – knižničné systémy

Share:
Issue content