Knižničný systém Clavius

Introducing

Úvod

Knižničný systém Clavius je pomerne mladý moderný integrovaný systém, ktorý začala firma LANius vyvíjať v roku 1998 na základe osemročných skúsenosti v oblasti automatizácie knihovníckych procesov. Systém Clavius nie je prevodom pôvodného knihovníckeho systému LANius do prostredia Windows, nie je ani priamym následníkom pôvodného systému LANius, ale je kvalitatívne odlišným systémom používajúcim najmodernejšie technológie. Pred jeho vznikom definoval vývojový tím základné charakteristiky, ktoré nespĺňal pôvodný systém a ktoré sú typické pre knihovnícke systémy vyššej triedy.

Všeobecná charakteristika

Neobmedzená dĺžka vstupných polí všetkých údajov. Ukladanie všetkých druhov dokumentov do jednej spoločnej bázy. Celková dĺžka záznamov rovnako ako počet záznamov v databáze nie sú systémom obmedzené. Pripravenosť na zmeny pravidiel, podpora európskej meny euro. Aplikácia podporuje štandard MDI – Multi document interface. Intuitívna forma ovládania podľa zvyklostí Windows a MS Office. Systém umožňuje spoluprácu s aplikáciami kancelárskeho softvéru MS Office. Niekoľko desiatok preddefinovaných šablón vstupných/výstupných formulárov s možnosťou úpravy. Tvorba vlastných vstupných a výstupných formulárov metódou drag and drop pomocou návrhára. Široké možnosti vyhľadávania všetkých druhov dokumentov a tvorby rešerší. Používateľské vymedzenie kategórií vyhľadávaných dokumentov. Využitie technológie čiarových kódov vo všetkých moduloch pri manipulácii s dokumentmi. Systém umožňuje zasielanie písomných oznámení pomocou elektronickej pošty priamo zo systému. WWW modul pre online prezentáciu dát v sieti internet alebo na vlastnom intranete. Podpora všetkých hlavných knihovníckych štandardov.

Podporované knihovnícke štandardy

Systém ukladá dáta priamo vo formáte UNIMARC alebo MARC 21 – podporuje ukladanie všetkých tagov s možnosťou definície vlastných polí a podpolí nad rámec UNIMARC/MARC 21. Systém podporuje používanie Anglo-amerických katalogizačných pravidiel AACR2 a zobrazovanie bibliografických výstupov podľa noriem ISBD. Záznamy autorít vrátane vecných hesiel sú ukladané v medzinárodnom výmennom formáte MARC/Autority. Do systému sa dajú pripojiť národné autority a takisto môže byť pripojený ľubovoľný externý tezaurus, napr. EUROVOC, ktorý je prevedený do formátu MARC/Autority. Export a import vo formáte UNIMARC alebo MARC 21 spĺňa požiadavky na minimálny záznam pre súborný katalóg.

Komunikačné štandardy: Sieťové protokoly – TCP/IP, IPX/SPX, NETBEUI…
Internet: IP, HTTP, HTML, Z39.50 server, v. 2 a integrovaný klient, v. 3.
Export súborov: ISO 2709, HTML, XML.

Škála modulov

Akvizícia – Voliteľná súčasť systému Clavius, ktorá rieši problematiku nákupu fondu.

Katalogizácia – Katalogizácia tvorí základnú časť celého integrovaného systému.

Evidencia periodík – správa seriálov – Samozrejmosťou je automatická urgencia nedodaných čísel.

Modul rešerší – Slúži hlavne pracovníkom knižnice na rýchle rešeršovanie v celej báze všetkých druhov dokumentov.

WWW katalóg – Táto časť systému pracuje na aplikačnom serveri a zaisťuje IPAC pre čitateľov.

Výpožičný protokol : Služby – Modul rieši evidenciu čitateľov, výpožičiek a poplatkov.

Detský ONLINE katalóg – Uľahčuje prácu s počítačom deťom školského i predškolského veku.

Dispečing študovne – Tento modul uľahčuje evidenciu prístupu čitateľov k sieti internet.

Revízia fondu – Pomocou tohto modulu je možné urobiť fyzickú revíziu knižnice veľmi rýchlo a presne.

Kooperatívna katalogizácia – Tento modul zabezpečuje automatickú, rýchlu a bezobslužnú výmenu katalogizačných záznamov medzi knižnicami pripojenými na sieť internet.

Výmenné súbory – Špeciálny modul pre verejné knižnice, ktorých časť fondu cirkuluje v malých podriadených knižniciach v ich okolí.

EMVS – Posielanie MVS, upomienok a oznámení o rezervácii e-mailom alebo pomocou SMS.

Z39.50 server – Zabezpečuje vystavenie fondu knižnice pomocou celosvetovo používaného komunikačného protokolu.

Referencie knižničného systému Clavius na Slovensku

Zákazník

Dátum inštalácie

Poznámka
Miestna knižnica Lamač, Bratislava 15. 12. 2003
Mestská knižnica, Nová Baňa 25. 3. 2004 prechod z Librisu
Ústredná knižnica U. S. Steel, s. r. o., Košice 1. 4. 2004 prechod z Librisu
Štatistický úrad SR, Bratislava 3. 6. 32004 prechod z Librisu
Alliance Française, Banská Bystrica 6. 6. 2004
Ministrestvo financií SR, Bratislava 28. 6. 2004 prechod z Librisu
Matador, a. s., Púchov 11/2004

Servis a distribúcia

Pre oblasť západného a stredného Slovenska bude s veľkou pravdepodobnosťou k dispozícii nový kvalitný servis knižničného systému Clavius prostredníctvom firmy Compeko CS, s. r. o., ktorá sídli v Bratislave a má v rámci Slovenskej republiky päť pobočiek (Brezno, Martin, Spišská Nová Ves, Komárno, Rimavská Sobota). Predaj systému bude zaisťovať iba materská firma LANius, s. r. o., z Čiech. Bude tak priamo poskytovať záruku a istotu budúcich lokalizovaných verzií rovnako ako v ČR.

Pre používateľov knižničného systému Libris bude prechod na systém Clavius cenovo zvýhodnený 30% zľavou a konverziu dát budeme robiť naďalej v spolupráci s autorom systému Libris RNDr. Tiborom Menyhértom, ktorý zároveň bude zabezpečovať servis na východnom Slovensku.


Kontakt:

LANius, s. r. o., Jiráskova 1775, 390 02 TÁBOR, ČR

Tel./Fax. 00420 381 251 715, info@lanius.cz

Ďalšie informácie hľadajte na webe: www.clavius.sk; www.lanius.cz.

Share:
Issue content