OpenOffice.org

Step by Step

V tomto článku predstavím voľne šíriteľný kancelársky balík OpenOffice.org (OOo). Tento balík obsahuje všetky
podstatné kancelárske programy pohromade, a to WRITER – textový editor, CALC – tabuľkový procesor, DRAW – grafický
nástroj, IMPRESS – prezentačný nástroj a MATH – nástroj na vkladanie matematiky, rovníc a pod.

Kľúčové vlastnosti:

  • produkt je voľne dostupný,
  • medzinárodná podpora, lokalizácia vo viac ako 30 jazykoch,
  • pracuje s bežnými formátmi dát (napr. MS Office),
  • beží na množstve platforiem (MS Windows, Linux, FreeBSD, Solaris a Mac OS X),
  • export do formátov PDF a Flash (SWF, z prezentačného nástroja),
  • všetky dáta ukladá v štandardizovaných otvorených XML formátoch, ktoré preferuje aj EÚ.

Napríklad keď si pozrieme SXW súbory (Writer), sú to obyčajné Zipy. Keď ich rozzipujeme, zrazu zistíme, že sa
v nich nachádza nejaký XML súbor, ktorý obsahuje samotný dokument, potom nejaký adresár, v ktorom sú obrázky, čo je
minimálne skvelá vec, keď chceme extrahovať všetky obrázky a dokonca v pôvodnej kvalite.

Jedna zaujímavá vlastnosť, ktorá sa nachádza vo vnútri OOo, je UNO – Universal Network Object. Je to model,
ktorý umožňuje spoluprácu s programovacími jazykmi, napr. Python. Praktické využitie: OOo sa spustí s istými
parametrami a “načúva na sieti”. Cez skripty môžeme ovládať OOo, vyplňovať formuláre, načítať text z dokumentu.
Prakticky by nám mohol generovať rôzne tlačové zostavy, dokumenty z našich knižničných systémov.

OpenOffice.org je opensource projekt, na ktorom sa podieľa a ho sponzoruje spoločnosť Sun. Vývoj nie je
chaotický, čo by znamenalo, že každý si pridá, čo chce. Existuje však Comunnity Council, ktorý dohliada na
projekty, a tak sa do OOo dostanú len akceptované projekty.

V našej knižnici používame verzie pre Windows aj Linux. OOo sme si vybrali ako preferovaný kancelársky balík
hlavne kvôli cene. Je nainštalovaný len na lepších počítačoch, keďže je na výkon počítača náročnejší ako MS Office.
Kvôli kompatibilite sa dá nastaviť štandardný formát ukladania súborov DOC, XLS…, a tak nie je problém s výmenou
dát medzi inými používateľmi, napríklad štatistické tabuľky preniesť do Keškult-u. Príjemne ma prekvapila
zabudovaná kontrola pravopisu vo viacerých jazykoch, aj u nás často používanej maďarčiny, čo v balíku MS Office nie
je štandardom. Pri písaní textov sa mi páči funkcia, ktorá “dohadzuje” písané slovo, to znamená, že ak v tom istom
dokumente píšete viacero rovnakých výrazov, stačí napísať začiatok slova a zvyšok sa dohodí. Okrem bežných možností
využívame funkciu
formulárové listy, ktorá rovnako ako vo Worde nám umožňuje tvorbu adresných pozvánok na akcie. Napríklad ak
príde spisovateľka, môžeme osloviť konkrétnych čitateľov, ktorí čítali jej knihy. Alebo napr. nedávno bola akcia s
kozmetičkou, a tak sme urobili pozvánky na mená čitateliek z nášho mesta, ktoré čítali knihy na danú tému.

Rozhodne stojí za to tento balík vyskúšať a po pár dňoch si naňho zvyknete. Stiahnuť sa dá z adresy
http://sk.openoffice.org/, kde je momentálne aktuálna verzia 1.1.4 z
januára 2005. Za zmienku stojí článok (
http://sk.openoffice.org/users/ofz.html)   o prechode na
OOo v jednej väčšej firme. A nakoniec odkazy na súvisiace stránky:
www.openoffice.org/
www.openoffice.cz/,
http://oo.o.cz/,
http://udk.openoffice.org/.

Share: