Služba ScholarSFX v Centre VTI SR

Introducing

Spoločnosť
Ex Libris (
www.exlibrisgroup.com) v spolupráci s
Google Scholar ponúka knižniciam, ktoré nemajú možnosť využívať “OpenURL resolver”, novú bezplatnú službu
ScholarSFX (
http://www.exlibrisgroup.com/scholar_sfx.htm).

OpenURL resolver je služba umožňujúca prepojenie jednotlivých informačných inštitucionálnych zdrojov a www
služieb medzi sebou navzájom. Google Scholar (
http://scholar.google.com) je súčasťou vyhľadávacieho nástroja Google a
indexuje akademické informačné zdroje – články v odborných časopisoch, knihy, dizertácie, preprinty, technické
správy a podobne. Centrum VTI SR začalo od augusta 2005 využívať ScholarSFX, ktorý integruje tieto dve
služby.

ScholarSFX umožňuje každej knižnici po aktivovaní tejto služby vytvárať kastomizované (používateľské) linky
na elektronické zdroje, ktoré sú pre ňu dostupné, pričom sa tieto linky zobrazia vo výsledkoch vyhľadávania
realizovaných prostredníctvom Google Scholar. Používatelia ScholarSFX majú možnosť nielen vstupovať do plných
textov časopisov a kníh, ktoré má predplatené daná knižnica, ale i do voľne prístupných zdrojov na internete, ktoré
zahrňujú tisícky periodík.

Výhodou služby ScholarSXF je integrované vyhľadávanie vo všetkých e-zdrojoch súčasne, s vylúčením duplicity
záznamov. Určitá nevýhoda sa javí v tom, že je možné využívať iba tie elektronické zdroje, ktoré indexuje Google
Scholar.

Záujemcovia, ktorí chcú získať informácie o elektronických zdrojoch sprístupňovaných v CVTI SR, si musia
preddefinovať v “Google Scholar Preferences” (
http://scholar.google.com/scholar_preferences?prev=/)
názov inštitúcie (bez diakritiky) –
Centrum vedecko-technickych informacii SR. Potom pri vyhľadávaní pomocou Google Scholar sa pri názvoch
článkov alebo kníh, ktorých plné texty sú prístupné na verejných internetových pracoviskách v študovniach CVTI SR,
objaví v zátvorke hypertextový odkaz s názvom CVTI SR. Kliknutím na tento odkaz sa vstupuje priamo do plného textu.
Pre ostatných používateľov mimo študovní slúži tento odkaz ako notifikácia o dostupnosti príslušného zdroja v CVTI
SR.

Na verejných internetových pracoviskách CVTI SR majú používatelia prostredníctvom služby ScholarSFX prístup do
plných textov elektronických časopisov v rámci databáz
EBSCO (viac ako13 000 časopisov), vybraných časopisov vydavateľstiev
Elsevier (vyše120 časopisov),
Springer (vyše 1 200 časopisov),
Wiley (vyše 170 časopisov),
American Physical Society a do plných textov vyše 730 elektronických kníh providera
Knovel.


vandova.jpg (21485 bytes)

Share:
Issue content