Quo vadis, Libris? Rozhovor s RNDr. Tiborom Menyhértom

From Slovakia

libris.jpg (2211 bytes)


 1.


Môžete nám v krátkosti priblížiť firmu Acom Soft a jej produkt knižnično-informačný systém Libris?

Systém Libris je na slovenskom trhu automatizovaných knižničných informačných systémov od roku 1990 a v
súčasnosti ho používa vyše 150 knižníc rôznorodého druhu po celom Slovensku. Systém Libris komplexne automatizuje
všetky základné knižničné procesy. Okrem systému Libris sme vyvinuli bibliografický informačný systém Biblis a
biografický systém OSUD. Systémy Libris a spol. do konca apríla tohto roku predávala a servis zabezpečovala firma
RNDr. Tibor Menyhért – ACOM Soft Košice, od mája 2005 predaj a servis systému zabezpečuje firma Silvia
Menyhértová – SHEILA, Trieda SNP 33, Košice.2.

Na celom území Slovenska je množstvo inštalácií tohto systému, čo kladie veľké nároky na servisné služby.
Podľa našich informácií sú zo strany vašich klientov veľmi kritické pripomienky práve na túto oblasť vašej
činnosti. Čo hodláte urobiť, aby ste skrátili lehoty realizácie servisných požiadaviek zákazníkov a aby boli vaše
servisné služby flexibilnejšie?

Od augusta minulého roka som mal vážne zdravotné problémy, ktoré spôsobili výrazné problémy pri
starostlivosti o našich zákazníkov. Dúfam, že som ich už prekonal a že sa naše servisné služby vrátia na svoju
predchádzajúcu úroveň. Štandardne vykonávame zásah u zákazníka v prípade ohrozenia služieb čitateľom do 8
pracovných hodín od nahlásenia poruchy, ak nie sú ohrozené služby, tak do 24 pracovných hodín.


3.


Máte v pláne zriadiť tzv. horúcu linku, kde budete poskytovať rady do 24 hodín prostredníctvom e-mailu a
funkčné internetové sídlo pre Libris? Vynikajúcou pomôckou by bol napr. detailne prepracovaný a priebežne
aktualizovaný manuál prístupný na internete.

Manuál k systému Libris je aj v súčasnosti k dispozícii na internete na adresách

www.clavius.sk/Libris
  a

sheilam.szm.sk.
Je pravda, že by bolo vhodné ho priebežne intenzívnejšie
dopĺňať informáciami o novoimplementovaných funkciách systému. Kvalitné spracovanie manuálu je časovo možno
náročnejšie než samotné programovanie a máme v tom značné rezervy. Horúca linka funguje na telefónnom čísle 0905
919 423 a na e-mailovej adrese:

acomsoft@yahoo.com.4.

Uvažujete o konverzii Librisu aj do iných systémov a za akých podmienok? Máme informácie o problémoch s
vyexportovaním záznamov. Ako je to napr. konkrétne s konverziou čitateľov a výpožičiek?

Zo systému Libris prebehli konverzie napríklad do systému VTLS v Univerzitnej knižnici UMB Banská Bystrica,
do systému Clavius na ministerstve financií, v U. S. Steel Košice, do systému Virtua v rámci projektu KIS3G vo
Vranove nad Topľou. Posledne menovanú konverziu vykonala SNK sama, ostatné boli vykonané v súčinnosti s našou
firmou. Ak má knižnica zakúpený modul ImpEx, export katalogizačných záznamov môže vykonať aj sama. Za prípadnú
konverziu výpožičiek a čitateľov si musí doplatiť, pretože tieto údaje nie sú súčasťou výmenného formátu
UNIMARC.5.

Ako pokračuje spolupráca s českou firmou LANius? Čo v rámci nej ponúkate?

Systému Clavius sme pomohli presadiť sa na Slovenskom trhu vzhľadom na to, že predbežne neuvažujem o vývoji
Windows verzie systému Libris. Podieľali sme sa na jeho lokalizácii do slovenčiny a prakticky sme odskúšali
konverziu záznamov. Vzhľadom na moje zdravotné problémy sme sa s firmou LANius dohodli zrušiť exluzivitu nášho
partnerstva, a tak sme nadviazali spoluprácu aj s jednou bratislavskou firmou, ktorá má zastúpenie aj v
niekoľkých iných mestách. Zákazníkom v Bratislave a okolí poskytujú podporu v prvom rade oni, na ostatnom
Slovensku záleží na zákazníkovi, koho si vyberie. Slovenskej knihovníckej spoločnosti systém Clavius vrelo
odporúčam. Obsahuje všetky funkcie, ktoré knižničný informačný systém má mať, a neustále sa vyvíja na základe
požiadaviek knižníc. Podrobnejšie informácie možno nájsť na adrese
www.clavius.sk.6.

Čím sa chystáte prekvapiť používateľov systému Libris v blízkej budúcnosti? Na čom momentálne v rámci
vývoja systému pracujete a aké sú perspektívy jeho rozvoja?

Systém Libris je už stabilizovaným systémom obsahujúcim všetky knižničné procesy, takže nejaké prevratné
zmeny nechystáme. Napriek tomu sa systém ďalej rozvíja a reaguje na nové požiadavky knižníc. Napríklad v
súvislosti s usmernením Úradu na ochranu osobných údajov sme implementovali funkciu Anonymizácia čitateľa, ktorú
možno použiť, ak čitateľ prestal používať služby knižnice. Implemetovali sme tiež konverziu výstupov z Librisu do
formátu, s ktorým môžu pracovať windowsovskí editori.7.

Aký je váš názor na projekt KIS3G a aké vidíte možnosti spolupráce so Slovenskou národnou knižnicou v
súvislosti s projektom KIS3G a implementáciou systému Virtua?

Ak by systém KIS3G skutočne robil to, čo si jeho projektanti od neho sľubujú, bol by to pre slovenské
knihovníctvo veľký krok vpred. Obávam sa však, či sa proklamované ciele podarí naplniť. Pritom však základný
problém nie je technologický. Ak by všetci knihovníci ťahali za jeden povraz, asi by sa to podarilo. Keďže sú
však mnohí proti a mnohí sa priam tešia, ak sa vyskytne nejaký problém, tak to pôjde oveľa ťažšie. Osobne som bol
a aj naďalej som presvedčený, že lepšia je pluralita používaných systémov, ale ak už sa prijalo takéto
strategické rozhodnutie, tak sa treba snažiť, aby KIS3G priniesol čo najviac pozitívnych efektov. V tejto
súvislosti nechápem, prečo Univerzitná knižnica v Bratislave, otvoriac rekonštruované priestory, nenasadila
KIS3G. Keďže mali tak dlho zatvorené, mali ideálne podmienky na prechod na nový systém, za pochodu sa im bude naň
prechádzať oveľa ťažšie. Podobne nechápem, prečo CVTI SR kupuje nový systém a nezapojilo sa do KIS3G. Napriek
mojim výhradám ku KIS3G som sa so SNK dohodol na spolupráci pri konverziách zo systému Libris.8.

Chceli by ste na záver odkázať niečo svojim súčasným i potenciálnym zákazníkom?

Všetkým našim zákazníkom by som sa chcel ospravedlniť za prípadné problémy, ktoré sa u nich vyskytli počas
mojej dlhodobej práceneschopnosti. Ak aj kvôli tomu uvažujú o prechode na iný systém, odporúčam dobre zvážiť, na
aký systém prejsť. Ja osobne vidím iba dve základné možnosti, a to KIS3G alebo Clavius. Ak pochybujú, ako to s
KIS3G dopadne, ja dúfam, že dobre, tak odporúčam s prechodom počkať, než sa situácia ustáli.

Ďakujeme za rozhovor.

 


Redakcia

Share:
Issue content