Aktivity Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove v práci s čitateľmi

From Slovakia

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove prechodom pod VÚC dostala do vienka krajskú metodickú činnosť, ktorou
bola dovtedy poverená Štátna vedecká knižnica. Nový rozsah činnosti a nové povinnosti v rozpočte knižnice
zohľadnené neboli, ale napriek tomu sme sa aj do týchto činností pustili s entuziazmom a s novou pracovníčkou Mgr.
Martou Skalkovou, ktorú sme uchmatli zo ŠVK Prešov. Už na prvých rozboroch o činnosti sme okrem nedostatku financií
na nákup a doplňovanie konštatovali pokles detských čitateľov a detskej čitateľnosti.

Následne sme začali s prípravou medzinárodného seminára
Knižnica a detskí čitatelia, ktorý sa realizoval v roku 2003 za účasti knihovníkov nielen zo Slovenska, ale
aj z Maďarska, Poľska a USA. Svojou účasťou a príspevkami seminár obohatil spisovateľ Daniel Hevier, výtvarník a
ilustrátor Martin Kellenberger, redaktorka Superohníka Eva Hornišová, z Ústavu slovenskej literatúry Timotea
Vrábľová a mnohí iní, ktorí majú skúsenosti s detským čitateľom, s jeho svetom a stále hľadajú nové cesty k
otvoreným detským srdciam.

Detským čitateľom sa knižnica venovala mnohými svojimi tradičnými, ale aj novými aktivitami. Na Deň detí v
roku 2002 si deti samy prišli vymaľovať vstupné priestory svojej knižnice Slniečko. V lete tu už tradične trávia
prázdniny, ukončené vždy nocou v knižnici. Organizujeme literárne pásma pre malých a veľkých školákov. Začali sme
nový projekt pre predškolákov, ktorí už vedia čítať –
Rozprávky už čítam sám. Víťazi tohto projektu vystupujú v detskej relácii regionálneho rádia Východ. S
veľkým úspechom sa stretli projekty našej pracovníčky a zároveň detskej autorky Gabiky Futovej
Reč môjho domova,
Čitateľský denník roka,
Ekológia hrou,
Moje mesto – tvoje mesto a mnohé iné, ktoré nenápadne privádzajú deti do kráľovstva kníh. Do tohto
kráľovstva ich na tohtoročný Deň detí prišla pozvať aj kráľovná Knihomoľka so svojimi dvornými dámami. Všetky
aktivity venované deťom sa nedajú spomenúť, ale to nie je dôležité. Dôležité je to, že knižnica nezabúda na svojich
najmenších čitateľov, že sú v nej ľudia, ktorým záleží na potrebách, túžbach a snoch detských dušičiek.

V roku 2004 sme spustili poskytovanie internetových služieb zdarma čitateľom a používateľom knižnice. V
priebehu nasledujúceho obdobia sme internetovú študovňu doplnili novými počítačmi, ale aj novým softvérom pre
slabozrakých a nevidiacich. V spolupráci s knižnicou Mateja Hrebendu v Levoči sme vytvorili pre takto
hendikepovaných používateľov knižnice moderné informačné centrum, ktoré aj vďaka Únii slabozrakých a nevidiacich je
plne využívané.

Pravidelné kultúrne a spoločenské podujatia upevňujú miesto a postavenie knižnice v meste a regióne. Besedy
so spisovateľmi, kultúrnymi a spoločenskými osobnosťami majú už svojich stálych, ale aj stále nových návštevníkov.
Nezabudnuteľné sú stretnutia s Pavlom Dvořákom, Danielom Hevierom, Dušanom Mitanom, Táňou Kelleovou–Vasilkovou, s
Editou Sipeky a s mnohými inými, ktorí prichádzajú do knižnice medzi svojich čitateľov a obdivovateľov.

Knižnica si finančné zdroje na doplňovanie knižného fondu hľadala aj organizovaním pravidelnej septembrovej
burzy multiplikátov v centre mesta pred centrálnou požičovňou knižnice. Obľúbenou akciou sa stal
Benefičný večer knižnice v priestoroch Divadla Alexandra Duchnoviča za účasti rôznych osobností kultúrneho a
spoločenského života nielen mesta a regiónu, ale celého Slovenska, spojený s kultúrnym programom a dražbou. Na
všetkých tých, ktorí knižnici pomáhajú, nezabúdame a na predvianočnom
Adventnom večeri sa im snažíme aspoň symbolicky poďakovať udelením titulu
Priateľ knižnice.

Všetkým priateľom knižnice aj touto cestou vyslovujeme poďakovanie a povzbudení úspechmi aj uznaním snažíme
sa hľadať nové formy, ako zaujať a prilákať ľudí do knižnice.

Share:
Issue content