Matching Grant – grantový program pre školstvo a vedu spoločnosti Sun Microsystems

Introducing

Divízia Education and Research spoločnosti Sun Microsystems vytvára akademické programy pre vzdelávacie
inštitúcie a vedeckú komunitu. Hlavným cieľom je pomôcť študentom, učiteľom a vedeckým pracovníkom dosiahnuť
profesionalitu v oblasti technológií Sun Microsystems. Nové technológie prinášajú v oblasti vzdelávania dramatické
zmeny – digitálne knižnice, virtuálne triedy, e-learning a multimédiá – a prinášajú hlas, dáta a video na ľubovoľné
miesto. Cieľom Sunu je pomôcť prinášať a využívať tieto technológie prostredníctvom strategických programov, ktoré
vytvárajú obchodné partnerstvo medzi Sunom a zákazníkmi z oblasti školstva a vedy.


Matching Grant ”Buy 1 – Get 1 Free”

Program
Matching Grant je jedným z programov na podporu vzdelávania z portfólia programov STAR: Sun Technology and
Academic Resources. V rámci programu Matching grant je možné objednať technológie od spoločnosti Sun Microsystems
tak, že vám bude bezplatne navyše dodaný jeden produkt, identický s objednaným (Buy 1-Get 1 Free).

Každý žiadateľ o grant je posudzovaný osobitne vzhľadom na limitovaný objem zariadení, ktoré sú v rámci tohto
grantu k dispozícii. Všetky objednané zariadenia musia byť určené pre triedy, študentské alebo výskumné
laboratóriá. Grant je k dispozícii od 20. februára do 20. júna 2006. V prípade záujmu o podrobnosti kontaktujte Sun
Microsystems Slovakia na adrese:

marketing@slovakia.sun.com.


Ďalšie programy pre vzdelávacie a vedecké inštitúcie


StarOffice 7 Office Suite

Bezplatné licencovanie pre vzdelávacie a výskumné inštitúcie

StarOffice, komplexný balík kancelárskych aplikácií, je vhodným riešením pre oblasť školstva a vedy.
Aplikácie tohto balíka sú plne integrované a kompatibilné s formátom Microsoft Office, takže nie je problém k týmto
dokumentom pristupovať, editovať ich a používať ich. Viac informácií na:

www.sun.com/edu/staroffice


Sun EduSoft Academic Edition

Prístup k najnovším softvérovým technológiám od Sunu s bezplatným licencovaním

Sun EduSoft Academic Edition pokračuje v tradícii dlhodobého smerovania Sunu k otvoreným štandardom a v
spolupráci s akademickými inštitúciami a inštitúciami vyvíjajúcimi open-source poskytuje učiteľom, študentom a IT
zamestnancom univerzít neobmedzený prístup k softvérovému portfóliu Sunu na testovanie a vývoj. Automatické
štvrťročné aktualizácie zabezpečujú najnovšie verzie softvéru. Viac informácií na:

www.sun.com/edu/promotions/edusoft/


Sun Java Enterprise

System pre akademické inštitúcie

Java Enterprise System pre vzdelávacie inštitúcie kombinuje softvér a služby za cenu, ktorá sa odvíja od
počtu zamestnancov fakulty, na ročnej báze. Tento prístup rieši problém integrácie komplexnej infraštruktúry ešte
skôr, ako je vám softvér doručený.

Java Enterprise System prináša to najlepšie z oblasti Java webových a aplikačných služieb, pričom pomáha
redukovať náklady a zložitosť vášho prostredia. Môžete tak šetriť licenčné poplatky a zároveň operatívne náklady a
dramaticky zjednodušiť spôsob výberu, nákupu a využitia infraštruktúrneho softvéru. Viac informácií na:

www.sun.com/software/javaenterprisesystem/


Sun Academic Initiative

Tento program je určený na prehlbovanie spolupráce medzi spoločnosťou Sun Microsystems a vzdelávacími
inštitúciami. Kurzy, ktoré sa realizujú v rámci tejto iniciatívy, predstavia študentom technológie Sun
Microsystems, pripravia ich na certifikáciu a vybavia ich potrebnými a užitočnými skúsenosťami v oblasti IT.

V rámci tohto programu sa neziskové organizácie môžu stať autorizovanými poskytovateľmi školení v oblasti Sun
technológií pre svojich zamestnancov a študentov. Viac informácií na:

www.sun.com/products-n-solutions/edu/programs/sai/


Sun EduConnection Program

Tento program obsahuje mesačný informačný bulletin s riešeniami a referenciami, technologickými trendami a
informačnými zdrojmi, ktoré podporia vaše strategické iniciatívy, špeciálne ponuky, ako aj pozvánky na
podujatia.Najnovšie vydanie bulletinu nájdete na:

www.sun.com/products-n-solutions/edu/educonnection

Viac informácií na:

www.sun.com/edu/optin

Share:
Issue content