RSS – novinka na portáli InfoLib

Introducing

Tematická skupina INFORMAČNÉ ZDROJE a SLUŽBY na portáli InfoLib ponúka novú službu
– RSS.

RSS je služba, ktorá vám prostredníctvom RSS čítačky (programu voľne dostupného na internete) umožní získavať
aktuálne informácie z internetu bez toho, aby sa zapĺňala vaša mailová pošta a aby ste novinky museli vyhľadávať na
jednotlivých webových stránkach.

Z RSS kanálu
INFOLIB – Informačné zdroje a služby budú prichádzať do vašej RSS čítačky tieto informácie:

  • aktuality zo sekcie INFOLIB – Informačné zdroje a služby,

  • nové databázy sprístupňované v knižniciach SR,

  • informácie o kvalitných odborných informačných zdrojoch voľne prístupných na internete,

  • odkazy na články informujúce o trendoch v oblasti vyhľadávania informácií v prostredí webu.

rss.jpg (334183 bytes)
Ako postupovať, aby ste mohli využívať RSS kanál “INFOLIB – Informačné zdroje a služby”:

Uvedené informácie nájdete aj na portáli InfoLib v tematickej skupine Informačné zdroje a služby (
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1222).
Je to podrobný návod, v ktorom sa dozviete, ako postupovať, pokiaľ sa rozhodnete tento RSS kanál využívať.

V najbližšej budúcnosti Portál InfoLib ponúkne okrem RSS kanálu INFOLIB – Informačné zdroje a služby (
http://www.infolib.sk/rss/rss-infolib1.xml) ďalší RSS
kanál
INFOLIB – Novinky, čo vám umožní zvoliť si z dvoch alternatív priebežného získavania informácií
o novinkách uverejňovaných na portáli: info-mailom (novinky zasielané do e-pošty) alebo RRS kanál (informácie
získavané prostredníctvom RRS čítačky).

V súčasnosti existujú dva ďalšie RSS kanály informujúce o aktivitách knižníc v SR:

Viac o RSS:

http://interval.cz/clanek.asp?article=2050

Verejný katalóg RSS:

http://www.topindex.cz.

Share:
Issue content