123web.sk. Raz, dva, tri a máte web!

Introducing

Budúcnosť tvorby webových sídiel smeruje čoraz k jednoduchšej tvorbe a správe obsahu. Spoločnosť ELET, s. r. o. (www.elet.sk), realizuje projekt, ktorého cieľom je v maximálnej miere priblížiť sa k myšlienke jednoduchej a rýchlej tvorby webových sídiel.

123web.sk je online služba, ktorá umožní jednoducho a rýchle si vytvoriť a prevádzkovať vlastné webové sídlo na zvolenej doméne.

Rýchlo a jednoducho znamená doslova v troch krokoch 1-2-3 a mám web.

Na vytvorenie budúceho sídla bude stačiť internetový prehliadač a pripojenie na internet. Vytvorenie jednoduchého sídla napr. s hlavnou stránkou a piatimi podstránkami by nemalo trvať priemernému používateľovi viac ako 30 minút.

Ako to v praxi funguje

Používateľ sa zaregistruje na adrese www.123web.sk. Po úspešnej registrácii a prihlásení sa do vlastného virtuálneho konta si vyberie z preddefinovaných profesionálnych šablón. V tejto fáze sa rozhodne, ako by malo budúce sídlo vyzerať (vzhľad bude možné kedykoľvek meniť). Zo šablón si používateľ vyberie tú, ktorá mu najviac vyhovuje z hľadiska umiestnenia navigačných prvkov, loga atď.

Po zvolení budúceho vzhľadu stránok si vytvorí požadovanú štruktúru webového sídla formou hierarchicky radených položiek. Pri vytváraní štruktúry sa automaticky mení aj navigačné menu jednotlivých stránok. Jednoduchým spôsobom si bude môcť nastaviť požadovanú farebnú schému stránok, rozmery, farby textov, logo atď.

bista.jpg (17037 bytes)

Obr. Ukážka nastavovania parametrov stránky

Po vytvorení štruktúry a nastavení parametrov stránky stačí umiestniť obsah do jednotlivých článkov štruktúry, vložiť obrázky, prípadne iné multimediálne prvky.

Po kliknutí na tlačidlo Publikovať bude webové sídlo na vlastnej doméne prístupné pre návštevníkov. Prednosťou služby je, že vždy po zmene uvidí používateľ v náhľade okamžite výsledok práce. Ak nie je spokojný, môže sa vrátiť o krok späť. Na úpravu textu slúži zabudovaný WYSIWYG editor.

Pre pokročilých používateľov bude možné priamo upravovať stránky v režime kódu.

Čo poskytne 123web.sk používateľom

 1. Výber z profesionálne navrhnutých šablón
 2. Navigátor, ktorý naviguje používateľa od zvolenia si budúcej adresy až po sprevádzkovanie webového sídla.
 3. Farebná kompozícia stránok, štruktúra a obsahová náplň je plne v rukách používateľa služby.
 4. Vytvorené webové sídlo má validný kód z pohľadu W3C a spĺňa základné požiadavky na optimálne navrhnuté stránky z hľadiska vyhľadávačov (Title stránok, nadpisy formou H tagov, pomenovávanie liniek, automaticky generované metadáta).
 5. Najžiadanejšie interaktívne prvky, ako napr. vyhľadávanie na stránke, mapa sídla, formuláre, ankety, publikovanie správ, sú jednoducho prístupné tvorcovi sídla.

Funkčné možnosti služby

 • Zvoliť si doménu tretej, resp. druhej úrovne.
 • Vybrať si z predefinovaných šablón webového sídla.
 • Zvoliť si vhodnú štruktúru.
 • Vybrať si z vhodných farebných kombinácií.
 • Jednoduchým spôsobom napĺňať a publikovať obsah.
 • Uploadovať súbory.
 • Prevádzkovať webové sídlo na vlastnej doméne.
 • Zabudované moduly: Vyhľadávanie, Formuláre, Mapa sídla, Ankety, Správy.
 • Štatistické výstupy návštevnosti – prepojenie so službou NAJ.sk.

Share: