Issue 2/2006

From Slovakia

Vyhodnotenie súťaže TOP WebLib 2005 o najlepšie webové sídlo knižnice

Úvod Cieľom článku je priblížiť čitateľom vyhodnotenie súťaže TOP WebLIB 2005 o najlepšie webové sídlo knižnice. Ide o úvodný z dvoch článkov, ktorý opisuje organizáciu...

From Slovakia

Hodnotenie webových sídiel nominovaných na cenu TOP WebLib 2005

Cieľom tohto príspevku je predstaviť čitateľom najčastejšie chyby, s ktorými sa porota súťaže Top WebLib 2005 (S. Makulová, M. Regec, A. Fojtu) stretla, predovšetkým z hľadiska...

From Slovakia

Naša anketa

Po vyhlásení výsledkov súťaže TOP WebLib 2005 sme oslovili víťazné knižnice a položili sme im nasledujúce otázky: 1. Prihlásili ste svoju knižnicu do súťaže sami – iniciatívne,...

From Slovakia

Redakčné systémy a ich pomoc v knihovníckej praxi

V súčasnosti majú vlastnú webovú stránku nielen veľké vedecké a akademické knižnice, ale aj mnohé menšie verejné knižnice. A hoci web a práca s ním je pre mnohé naše knižnice...

From Slovakia

V osídlach webového sídla alebo Knižničný web na druhý pokus

  Pokus prvý… Od apríla 1998 bol web, tvorený svojpomocne v bežnom textovom editore, preklápaný do formátu html; s jednoduchým rámcovým layoutom, ručnou grafikou, obrázkami,...

From Slovakia

Ako som orezal strom, ako som ho aj opravil a som na to pyšný...

(niekoľko poznámok o tvorbe webových stránok a webe vôbec…) Na základe skúseností, ktoré sme v našej Knižnici Ružinov nazbierali pri oboznamovaní sa s ríšou informačných...

From Slovakia

Kniha verzus počítač?

PREDSLOV alebo takmer pesimistická úvaha zameraná na verejné regionálne knižnice Už dlho sa zamýšľam nad tým, čo bude s knihou a knižnicami. Možno aj preto sa mi dosť často v...

From Slovakia

Víťazi TOP WebLib 2005

...

From Slovakia

Mŕtve knihy

Kedysi dávno, keď zomrel náš prvý sused, pricestovala zo vzdialeného mesta jeho dcéra a vypratávala po ňom garsónku. Videl som ju, ako do smetí vynáša šatstvo, obuv, riady a kadejaké...

Step by Step

Systém navigácie na WWW stránkach

Cieľom článku je charakterizovať systém navigácie na webových sídlach. Charakterizujú sa základné princípy a metódy navigácie na webovom sídle. Osobitný dôraz sa kladie...

Step by Step

Je vaša internetová stránka dostatočne známa?

Každý prevádzkovateľ internetových stránok si určite položí otázku, či je jeho stránka dostatočne známa a sledovaná používateľmi, pre ktorých je určená. Prevádzkovatelia...

From Slovakia

Pätiny alebo ako som sa trikrát poučil

Povedala mi jedna psychiatrička – kamarátka, že obzrieť sa za niečím pekným nie je len normálne, ale aj zdravé. Tak sa chcem len v mihu obzrieť za ostatným ITlib-om. Určite, psychicky...

Step by Step

Nebojme sa blogovať (Odkrytá záhada blogu alebo prečo nevyužiť všetky možnosti sebaprezentácie)

Blog nie je žiadna novinka Aspoň tak som sa to dočítala na rôznych blogoch o (we)blogoch. Určite každý vie, čo je to web, ale pre úplnosť nazrime do anglicko-slovenského slovníka – a...

Infomix

Infomix

V priestoroch Slovenskej ekonomickej knižnice Ekonomickej univerzity v Bratislave koncom februára 2006 bolo za účasti ministra financiía podpredsedu vlády SR pre ekonomiku Ivana Mikloša...

On another topic

Implementácia knižničného systému CLAVIUS z pohľadu knižnice a knihovníkov

Miestna knižnica Petržalka využívala pre svoje odborné knihovnícke činnosti KS Libris od 1. januára 1998 – akvizícia a katalogizácia KF, od. 1. januára 2000 výpožičné služby na...

On another topic

WORKSHOP – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků uspořádala ve spolupráci s Národní knihovnou ČR 30. května t.r. workshop k možnostem a limitům spolupráce mezi...

On another topic

Knižnice v znalostnej spoločnosti. 1. kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín Višegrádskej skupiny a Bulharska, Ruska, Ukrajiny a Nemecka

Tlačová správa Historicky prvé kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín V4 a Bulharska, Ruska, Ukrajiny a Nemecka sa uskutočnilo v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej...

Introducing

123web.sk. Raz, dva, tri a máte web!

Budúcnosť tvorby webových sídiel smeruje čoraz k jednoduchšej tvorbe a správe obsahu. Spoločnosť ELET, s. r. o. (www.elet.sk), realizuje projekt, ktorého cieľom je v maximálnej miere...

Introducing

Detské knižnice na InfoLibe

Aj keď pojmy detské knižnice, detské knihovníčky či deckárky nie sú odborné termíny, dovoľujem si ich používať preto, že knihovnícka práca s deťmi je súčasťou knihovníctva ako...

Introducing

Manifest IFLA o prístupe k internetu

Neobmedzený prístup k informáciám je podstatou slobody, rovnosti, všeobecného porozumenia a mieru. Z tohto dôvodu IFLA (International Federation of Library Association and Institutions)...

Introducing

DAWINCI – Od správy fondov po prezentáciu knižnice

Riešite otázku získania automatizovaného knižničného systému? Nemáte internetovú stránku, alebo pracovníka na jej aktualizáciu? Práve pre vás je odpoveďou AKIS DAWINCI. Horúcou...

Speech

Príhovor

Webové sídlo – vaša vlajková loď Stretávame sa s nimi každý deň. Stali sa súčasťou našich životov. Vedome i podvedome nás ovplyvňujú. Pomáhajú nám, tešia nás a informujú,...

Main Articles

Web náš každodenný... (očami knihovníka a používateľa verejnej knižnice)

Začiatok nášho milénia je poznačený novými informačnými technológiami a hlavne rozvíjajúcim sa internetom. Čoraz viac údajov je prístupných v digitálnej podobe a knižnice, pokiaľ...

Main Articles

Rozvoj webových stránek veřejných knihoven v České republice

Podobně jako zahraniční knihovny si i knihovny v České republice brzy uvědomily výhody webové prezentace na internetu: přístupnost z kteréhokoliv místa na naší zeměkouli v kteroukoliv...