WORKSHOP – spolupráce mezi pražskými knihovnami

On another topic

Pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků uspořádala ve spolupráci s Národní knihovnou ČR 30. května t.r. workshop k možnostem a limitům spolupráce mezi knihovnami v Praze. Třicítka účastníků ze 17 knihoven více jak tři hodiny diskutovala pět předem určených témat/otázek:

  1. Známe se dostatečně? Víme o sobě navzájem? Co a kdo mi brání vědět něco o knihovně přes ulici, náměstí, řeku?
  2. Máme dostatečný prostor pro spolupráci?? Co nás limituje a co naopak nejsme schopni racionálně využít?
  3. Je dostatečný prostor pro neformální tok informací mezi námi?
  4. Potřebujeme naši spolupráci formalizovat nebo institucionalizovat?
  5. Cítíte potřebu být koordinováni? Jaké metody, nástroje jsme ještě schopni akceptovat?

hemola1.gif (112499 bytes)    hemola2.gif (59934 bytes)

Přes rozdílná očekávání se přece jen účastníci shodli na tom, že je přes všechny možnosti internetového věku nutné se setkávat i osobně. Prostor, vůle i čas pro spolupráci je. Důležitá je nejen osobní zainteresovanost pro neformální spolupráci, ale hlavně podpora velkých knihoven a dalších institucí, aby vytvářely podmínky a prostor pro koordinační a kooperační týmy a orgány. Opakovaně vyjadřovali diskutující potřebu transparentního informování o pražských knihovnách (fondech, službách) na jednom místě jak pro profesionály, tak pro uživatele. Znovu “objevit” pro knihovníky i uživatele knihovny ztracené po rozpadu jednotlivých oborových sítí a vtáhnout je do spolupráce. Zvláštní kapitolou diskusí byly metody a nástroje koordinace a kooperace. Odpor k metodice, k institucionální koordinaci a kooperaci, který byl charakteristický pro uplynulých 10 až 15 let, jako by byl zapomenut. Nakolik je to trend či jen názor zúčastněných, kteří workshop navštívili právě proto, že spolupracovat chtějí, ukáže čas.

Účastníci doporučili závěrem organizátorům tři základní směry:

  1. Oslovit Městskou knihovnu v Praze s nabídkou připravit a provozovat v rámci regionálních funkcí dynamicky budovanou databázi o informačních zdrojích, kontaktech a službách pražských knihoven.
  2. Ustavit tzv. “pražskou platformu” v rámci poradního orgánu Komise pro služby Národní knihovny ČR.
  3. Oslovit odbornou veřejnost s cílem vytipovat konkrétní témata pro spolupráci v rámci Prahy a pořádat k nim další workshopy.

Share: