Naša anketa

From Slovakia

Po vyhlásení výsledkov súťaže TOP WebLib 2005 sme oslovili víťazné knižnice a položili sme im nasledujúce otázky:

1. Prihlásili ste svoju knižnicu do súťaže sami – iniciatívne, alebo vás niekto prihlásil?

SKN M. H. v Levoči: Áno, do súťaže sme sa prihlásili sami.

ŠVK Košice: Prihlásili nás iniciatívne kolegyne z našej knižnice.

CVTI SR v Bratislave: Áno, prihlásili sme svoju knižnicu sami.

Knižnica Ružinov v Bratislave: Prihlásili sme sa sami, ale zrejme nás prihlásil aj niekto ďalší, ten, kto s nami sympatizuje, fanúšik a priateľ knižnice alebo jednoducho niekto, kto nás chcel do toho “namočiť”, súdiac podľa toho, že naša nominácia do súťaže bola na portáli minimálne 2x.

MsK v Bratislave: Našu knižnicu sme do celoslovenskej súťaže webových sídiel po malom váhaní prihlásili sami. V období vyhlásenia súťaže sme práve pripravovali zmenu našej prvej webovej stránky. Spracovateľovi nášho webového sídla sme odporučili dodržiavať štandardy konzorcia W3C a vyvarovať sa najčastejších chýb pri tvorbe webových stránok, ktoré boli interpretované na odbornom seminári v závere roka 2005 v Nitre. Z našej strany ako zadávateľa sme sa sústredili na návrh vhodnej štruktúry, dodanie kvalitného obsahu, na výber farieb a základného dizajnu stránky.

VKMK v Banskej Bystrici: Nikto sa nechce priznať… :-); tak to beriem na seba.

2. Prekvapilo vás umiestnenie v súťaži?

SKN M. H. v Levoči: Milo nás prekvapilo prvé miesto v kategórii špeciálnych knižníc v súťaži TOP WebLib. Na druhej strane sme si vedomí, že ocenenie neprišlo samo od seba. Pri vytváraní nového webu našej knižnice sme postupovali systematicky. Od začiatku sme si povedali, že musíme zhotoviť stránku, ktorá bude maximálne prístupná pre našich nevidiacich a slabozrakých používateľov. Snažili sme sa dodržať všetky štandardy a odporúčania pre takéto stránky. Využili sme naše poznatky o bezbariérovom webe. V spolupráci s Úniou pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska sme sa zúčastnili na školeniach k prístupným webovým sídlam v Bratislave a Brne. V súlade s dnešným trendom sme sa rozhodli realizovať náš web pomocou redakčného systému. Po náročnom testovaní mnohých stránok, ktoré boli zhotovené rôznymi redakčnými systémami, sme sa rozhodli pre CMS (Content management system) SwiftSite. Vlastné zhotovenie webového sídla pre nás realizovala firma Elet, s. r. o., v Bratislave, ktorá už mala skúsenosti so stránkami prístupnými pre nevidiacich. Ukázalo sa, že naše rozhodnutia boli správne.

ŠVK Košice: Prekvapilo? Ani nie, skôr potešilo. Minulý rok sme dostali špeciálnu cenu za knižničný web v rámci TOP WebLib 2004.

CVTI SR v Bratislave: Čiastočne áno.

Knižnica Ružinov v Bratislave: Áno, veľmi, a boli sme v knižnici z toho všetci “very happy”, to myslím celkom vážne a úprimne. Viete, človeka to povzbudí, keď robí niečo, čo ho ozaj baví, o čom je presvedčený, nerobí to preto, že to musí, ale preto, že je to dobrá a prospešná vec a navyše je za to aj ocenený. Za posledných niekoľko mesiacov sme sa v Knižnici Ružinov, vďaka ochote a pomoci od ľudí povolaných, veľa poučili o tom, ako by to vlastne s tým naším knižničným webom malo vyzerať. Samozrejme, takéto ocenenia pôsobia aj motivačne a zaväzujúco, čo sa týka budúcnosti. Ak máte materiál, ktorý môže byť na webovej stránke, zjednodušene povedané, ak je čo ukázať a povedať verejnosti, tak webová stránka bude – s pribúdajúcimi rokmi – určite nie jedinou, ale čoraz dôležitejšou a významnejšou formou prezentácie knižnice a jej činnosti.

MsK v Bratislave: Prekvapilo, pretože v čase prihlásenia (koniec februára) sa naša webová stránka ešte stále dolaďovala.

VKMK v Banskej Bystrici: Ani veľmi nie; podľa ponuky informačných zdrojov (online databázy, vlastné materiály na stiahnutie…) tam zrejme patrí a urobili sme, čo sa dalo (pri obmedzeniach bezplatného redakčného sytému) aj s validitou, prístupnosťou, nájditeľnosťou…

3. Myslíte si, že takéto súťaže a podobné aktivity majú svoj význam? Prečo?

SKN M. H. v Levoči: Áno. Súťaž TOP WebLib motivuje knižnice k tomu, aby mali čo najreprezentatívnejšiu stránku. Už prvý ročník súťaže ukázal, že mnohé knižnice, vrátane našej, ešte nemajú takú stránku, akú by si ich čitatelia zaslúžili. Poučili sme sa na niektorých chybách knižníc, ktoré vtedy neuspeli. Význam súťaže je aj v tom, aby sa knižnice snažili mať z roka na rok lepšie stránky.

ŠVK Košice: Určite áno. Ľudia si viac začnú uvedomovať dôležitosť webových sídiel ako virtuálnej vstupnej brány a v konečnom dôsledku mnohé knižnice zapojené do súťaže vylepšujú svoje webové sídla.

CVTI SR v Bratislave: Áno, majú určitý význam, lebo dávajú možnosť porovnávať svoju činnosť a výsledky práce s ostatnými inštitúciami a stimulujú k snahe o zlepšenie, rozvoj a sú aj istou formou uznania za vynaloženú prácu; rozhodujúcou “porotou” sú však naši používatelia a “hodnotením” ich ohlasy.

Knižnica Ružinov v Bratislave: Viete o mne, že čo sa týka súťaží, rôznych ocenení, ankiet a neviem čoho ešte všetkého – ale nielen knižničných, myslím to všeobecne – že som známy skeptik. Vždy, keď počujem ako vyhlásili najlepšieho speváka, gitaristu, najlepšieho kuchára, najkrajšiu mamičku, najšťastnejšieho otecka, najobetavejšiu babičku a najúspešnejšieho manažéra atď., idem z kože vyskočiť od zúfalstva a beznádeje. Jednoducho, o toto tu vôbec nejde… Na druhej strane – poučený a “prevychovaný” svetom okolo mňa, ktorého som súčasťou, myslím si, že ak sa my knihovníci a informatici nebudeme oceňovať sami medzi sebou, kto “z vonku” nás ocení, ohodnotí, vyjadrí uznanie? Obávam sa, že by sme čakali veľmi dlho. Nuž, a tie rečičky o tom, ako kdesi na svete úplne nezávislá a objektívna porota, na základe objektívnych a nezávislými odborníkmi potvrdených skutočností dospela k nezávislému a objektívnemu vyhodnoteniu daných skutočností… Chcem tým len povedať, že každá profesia, každý rezort, každá oblasť spoločenskej činnosti si musí “pestovať” svoje súťaže, ankety, prieskumy, ocenenia atď., robia to všetci okolo nás, podaktorí dokonca veľmi systematickya dômyselne, tak prečo nie aj my. Alebo to nerobme a čakajme, až nás rôzni “nezávislí” “objektívne” zhodnotia a ocenia. Čiže básnik chcel povedať, že nemáme sa čo hanbiť za naše súťaže, bagatelizovať ich, podceňovať a ignorovať. Nie sú na tom o nič horšie než súťaže iných, až na tú výnimku, že v tých našich sa neudeľujú státisícové a miliónové ceny. Preto som rád, že práve na pôde Spolku slovenských knihovníkov vznikla takáto myšlienka.

MsK v Bratislave: Áno, majú. Súťaž TOP WebLib poukázala na dôležitosť webových stránok ako moderného marketingového a propagačného nástroja knižníc. Zaznamenala výraznejšiu rozpravu o tejto modernej technológii vo sfére knihovníctva (po vyhlásení 1. ročníka tejto súťaže). Priniesla zhodnotenie stránok slovenských knižníc kvalifikovanými odborníkmi. Odborná porota upozornila na hlavné nedostatky v tvorbe a technológii webových stránok a uviedla základné princípy a kritériá, ktoré by mali spĺňať kvalitné webové sídla. Poukázala na moderné možnosti riešenia webových stránok prostredníctvom redakčných systémov. Súťaž pomohla pochopiť vedúcim pracovníkom knižníc, že tvorba kvalitnej stránky nie je vecou jednotlivca, zručnejšieho študenta, ako sa to vo väčšine prípadov realizovalo, a že dôležitejšia ako grafická je informačná hodnota stránky, aj keď výtvarná stránka sídla tiež nie je zanedbateľná a nevylučujeme, že v budúcnosti na nej ešte popracujeme. Súťaž teda podľa nášho názoru priniesla posun v myslení a prístupe k novej koncepcii vytvárania webových stránok. Cieľom sa stáva kvalita a dodržiavanie štandardov W3C.

VKMK v Banskej Bystrici: Samozrejme, že majú – nútia knižnice a webma(j)strov brať ohľad aj na také aspekty tvorby webu, ktoré by inak možno zostali mimo pozornosti (validita, prístupnosť, použiteľnosť…).

4. Čo by ste na súťaži zmenili?

SKN M. H. v Levoči: Radšej by som sa vyjadril k tomu, na čo by sa v takejto súťaži nemalo zabudnúť. Knižnice, ktoré chcú mať stránky na vysokej úrovni, by určite nemali zabudnúť na nevidiacich a slabozrakých používateľov. Mali by vytvárať také webové sídla, ktoré im nebudú klásť bariéry.

ŠVK Košice: Rozhodne verejné hlasovanie, kde mohlo nastať určité skreslenie výsledkov hlasovania.

CVTI SR v Bratislave: Zrejme nič, príprava, organizácia aj hodnotenie súťaže boli dobre zvládnuté, aj propagácia súťaže bola dobrá a vyhovujúca.

Knižnica Ružinov v Bratislave: Hmm… Zmena je matkou pokroku, zmena je život, je základom tvorivosti… Zmeniť možno všeličo, tak ako my meníme všetko okolo nás, ako človek mení svoje okolie, pohľady, názory, pocity, postoje, lebo si myslí, že to všetko treba zmeniť a domnieva sa, že to aj mení. Častokrát je o tom dokonca úprimne presvedčený, že zmenu treba uskutočniť, a to podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tiež sa stáva, že zmeniť chcú napríklad najmä tí, ktorí nie sú pri tom. To sú tí pokrokoví a tí prví, to sú konzervatívci, ktorí nepochopili, o čo ide, a všetko brzdia. A tak sa stáva, že tvorcovia zmien vnucujú svoje zmeny tým druhým a snažia sa ich zmeniť na svoj obraz. Zmenu možno rôzne použiť, využiť, zneužiť a rôznym iným spôsobom si ju “užiť”. Zmena je často omylom, aj keď sa tak nemusí javiť. Ale aj omyly nás privádzajú k zmenám. Rôzneho druhu. Zmeny nie sú dobré alebo zlé, užitočné alebo nepotrebné, príjemné alebo nepríjemné… Je to evolúcia, základný atribút vesmíru a nekonečna. Je to jav transcendentný. Jednoducho tu sú, bez ohľadu na to, či sa vám to páči alebo nie. Riadia sa inými zákonitosťami, nerešpektujú naše pravidlá. My sme len ich dôsledkom. Nemožno ich podplácať, kupčiť s nimi a ani sa s nimi dohodnúť. Nemám rád zmenu, lebo ju nemôžem zmeniť podľa svojich predstáv a svojej vôle. A vidím na nej, že vôbec nemá záujem sa so mnou dohodnúť. Chcem tým povedať, že mi vôbec neprekáža súťaž v takej podobe, v akej existuje momentálne.

MsK v Bratislave: Súťaž je dobre koncipovaná, kritériá súťaže sú jednoznačné, zaujímavé je i dvojaké hodnotenie (odborná porota i laická verejnosť). Prax ukázala, že kvôli väčšej objektivite v budúcnosti bude treba zmeniť verejné hlasovanie, aj keď z našej strany nedošlo k nijakej manipulácii.

VKMK v Banskej Bystrici: Bolo by treba pri vyhodnotení popri dôraze na formálnu a technickú stránku webu vyhodnotiť a verbalizovať aj obsah, informačnú bohatosť webového sídla; zaznelo to aj v kuloároch tohtoročného vyhodnotenia.

5. Boli by ste ochotný (alebo niekto z vašich spolupracovníkov) zapojiť sa do organizácie tejto súťaže, napríklad ako člen poroty, prípadne byť nápomocný pri získavaní sponzorov?

SKN M. H. v Levoči: Webové sídlo našej knižnice spĺňa strednú úroveň prístupnosti pre postihnutých. Radi poskytneme naše skúsenosti pri vyhodnocovaní stránok, aby spĺňali kritériá prístupnosti, ak budeme o to požiadaní. Pokúsime sa osloviť našich dodávateľov, či by boli ochotní sponzorovať ďalší ročník súťaže TOP WebLib. Myslíme si, že podobné súťaže majú svoj význam.

ŠVK Košice: Do súťaže formou člena poroty sa naša inštitúcia zapojí na základe výzvy usporiadateľa.

CVTI SR v Bratislave: Samozrejme, že ak by niekto z nás mohol byť užitočný pri organizácii alebo pri samotnom hodnotení ako člen poroty, radi budeme spolupracovať.

Knižnica Ružinov v Bratislave: Čo sa týka tvorby webových stránok, tak v našej knižnici sa nepovažujeme za profesionálov, skôr za takých, povedzme, zručných nadšencov, ktorí pochopili zmysel a význam celej záležitosti. Samozrejme, že ide o zaujímavú prácu, ale takúto súťaž by mali organizovať ozaj len tí najpovolanejší. Aj keď niekedy, ako sa vraví: viac hláv, viac rozumu, ale najmä uhlov pohľadu, nápadov a inšpirácií. Keby niekoho zaujímal náš pohľad, skúsenosti, názory alebo pripomienky, čo sa týka kategórie verejných knižníc k webu, tak pokiaľ budeme vedieť a budeme môcť byť prospešní, radi priložíme svoje polienko do ohňa.

MsK v Bratislave: V rámci našich možností radi pomôžeme, no po konzultácii s kolegyňou Evou Ďurišovou, ktorá za našu knižnicu koordinovala prípravu novej stránky a podieľala sa na nej a radila mi aj v odpovediach na vaše otázky, si ani ona na členstvo v odbornej porote netrúfa, tobôž ja ako riaditeľ. Môžem povedať len svoj názor k obsahu a forme, ale nebolo by to veľmi odborné stanovisko. Treba nechať odborníkov, vrátane kolegov, nech sa realizujú. Kolegovia tvorili stránku najmä z hľadiska obsahu, štýlu a dizajnu. Technologicky stránku pripravila komerčná firma. Z tohto hľadiska by možno nebolo od veci rozšíriť odbornú porotu o člena(ov) ďalších spracovateľských a dizajnérskych firiem.

VKMK v Banskej Bystrici: Do poroty nie, mali by to robiť pokiaľ možno odborníci. Ťažká vec, klobúk dole pred tými, čo sa na to dali či dajú…

Na záver sme položili ešte jednu otázku MsK v Bratislave ako víťazovi o cenu TOP WebLib Sympatia 2005:

Vaša knižnica získala aj Cenu sympatie 2005. Vo verejnom hlasovaní ste zvíťazili s veľkým od stupom od ostatných.

Čím si, podľa vás, práve vaša stránka upútala hlasujúcich?

Na inováciu webovej stránky sme upozornili našich používateľov a spolupracujúcich partnerov. Podľa nášho názoru je stránka obsahovo dostatočná a esteticky i farebne príjemná. Myslíme si, že používatelia privítali prehľadnosť, jednoznačnú navigáciu, ako i možnosť elektronickej komunikácie s knižnicou prostredníctvom dvoch formulárov. Pozitívne vnímajú najmä rýchle hľadanie dokumentov v online katalógu, ako aj základné avíza o novinkách, oznamoch a prebiehajúcich podujatiach, ktoré sa nachádzajú hneď na úvodnej stránke. Samozrejme, vždy je čo zlepšovať, tomu v Mestskej knižnici ostávame otvorení. Skutočnú odpoveď na túto otázku poznajú len naši priaznivci a hlasujúci používatelia.

Za jednotlivé knižnice odpovedali:

  1. SKN M. H. v Levoči – riaditeľ Ing. František Hasaj; 2. ŠVK Košice – riaditeľ JUDr. Ján Gašpar; 3. CVTI SR v Bratislave – webmaster Ing.Zuzana Kaffanová; 4. Knižnica Ružinov v Bratislave – webmaster Mgr. Peter Kuzma; VKMK v Banskej Bystrici – riaditeľ Mgr. Peter Klinec.

Share: