INFORUM 2006

From seminars and conferences

inforum06.jpg (5792 bytes)  Táto už tradične vynikajúca medzinárodná konferencia o profesionálnych informačných zdrojoch sa uskutočnila v máji 2006 v Prahe. Jej usporiadatelia spoločnosť Albertina icome Praha, s. r. o., a VŠE v Prahe už po dvanásty raz pripravili trojdňový maratón prednášok zameraných na elektronické informačné zdroje a ich profesionálne využívanie vo vede, výskume, vzdelávaní a podnikaní, ktoré priniesli množstvo zaujímavých informácií pre pracovníkov odborných a verejných knižníc, manažérov, vedeckých a výskumných pracovníkov, IT špecialistov, vysokoškolských učiteľov a ďalších záujemcov o túto problematiku.

Kompletný prehľad prednášok nájdete na internetovej stránke konferencie www.inforum.cz, konkrétne na adrese: http://www.inforum.cz/inforum2006/sbornik.php.

Toto číslo časopisu je zamerané na problematiku elektronických informačných zdrojov, preto si dovoľujeme zvlášť upozorniť na príspevky súvisiace s danou témou ITlib, ktoré odzneli na konferencii INFORUM:  

 • Integrácia nových technológií pre vyhľadávanie na webe do služieb knižníc
  Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia, s. r. o., Hodonín
 • Svobodný přístup k odborným informacím – výzva nebo hrozba?
  Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta
 • Vliv open access na knihovny: nová éra ve vydavatelském průmyslu
  Daphne Kyriaki-Manessi, Technological Educational Institution of Athens, Grécko
 • Dilemata vědeckých bází dat
  Jaroslav Šilhánek,  Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
 • EIZ ve společenských vědách: zobecnění, specifika a zajímavosti
  Petra Šedinová, Masarykova univerzita v Brně – Pedagogická fakulta
 • Evropský sociální fond jako možný zdroj financování elektronických informačních zdrojů
  Milan Kovář, Jabok – vyšší sociálně pedagogická a teologická škola, Praha
 • Digitální knihovna Manuscriptorium
  Stanislav Psohlavec, AiP Beroun, s. r. o.
 • Zpřístupňování digitálních dokumentů na UK v Praze
  Lucia Tesařová, Univerzita Karlova v Prahe

Víťazi tohtoročnej Ceny INFORA 2006 (http://www.inforum.cz/inforum2006/ceny.php)

Slovenská republika:

Česká republika:

 • Ústav pre českú literatúru AV ČR za projekt Plnotextová databáze české poezie 19. století
 • Národná knižnica ČR v Prahe za projekt Zpřístupnění českého webového archivu

Share:
Issue content