Číslo 3/2006

Zo Slovenska

Životný cyklus e-zdrojov v knižnici

Máte elektronické dokumenty v knižnici evidované podobne ako tie papierové? Dokážete e-zdroje ponúknuť používateľom a sledovať zodpovedne ich využívanie? Kto a ako sa vo vašej...

Zo Slovenska

Folksonómie v kontexte organizácie a vyhľadávania informácií

Softvér pre ľudí Aktuálny prístup k tvorbe aplikácií uprednostňuje prepájanie ľudí, umožňuje spoločné využívanie obsahu, podporuje spoluprácu a komunikáciu. Na základe...

Zo Slovenska

Multimediálne prvky v digitálnej knižnici

1.     Digitálne knižnice S rozvojom informačno-komunikačných technológií (IKT) sa rozširujú aj možnosti knižníc. Vďaka prudkému rozvoju IKT vznikla možnosť...

Zo Slovenska

Marketing informačných služieb (Postrehy z workshopu spoločnosti Dialog z pohľadu CVTI SR)

Súčasťou tohtoročnej 12. medzinárodnej konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch INFORUM 2006 [1] bol i workshop s názvom Viete správne predať svoje informačné služby?, ktorý...

Zo Slovenska

Využívanie databáz EBSCO na Slovensku

Knižnica už dávno nie je miestom, kde sa knihy len požičiavajú. V súčasnom období je veľkým trendom elektronizácia knižníc a využívanie elektronických informačných zdrojov, ktoré...

Zo Slovenska

Konzorciálne konto EZB – Slovensko. Čo sa za ním skrýva?

Elektronická knižnica časopisov (EZB) je používateľsky nenáročnou službou, ktorá rýchlo a pohodlne sprístupňuje odborné plnotextové časopisy publikované na internete. S vyše 24 000...

Zo Slovenska

Digitalizácia v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Úvod Digitalizačné pracovisko UKB vzniklo v septembri 2004 ako samostatné oddelenie v rámci odboru ochrany dokumentov. V súčasnosti má 5 odborne zaškolených pracovníkov, ktorí vyrábajú,...

Zo Slovenska

Web-archive made in Slovakia. Pilotný projekt zberu a archivácie elektronických informačných prameňov

WWW kultúrne dedičstvo Webové elektronické informačné pramene (e-IP) sú čoraz rozsiahlejšou a významnejšou súčasťou kultúrneho dedičstva krajiny. Ich prudko narastajúci objem sa dnes...

Zo Slovenska

Spoločná česko-slovenská parlamentná digitálna knižnica

Projekt Spoločná česko-slovenská parlamentná digitálna knižnica vznikol na Slovensku v roku 2002, keď bola podpísaná Zmluva o spolupráci na digitalizácii parlamentných dokumentov medzi...

Zo Slovenska

100 tisíc kníh vo vrecku

Rozhovor s Valérom Romokom z Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, autorom jedného z víťazných projektov, ktorý získal na tohtoročnej medzinárodnej konferencii INFORUM 2006 v...

Zo zahraničia

Zkušenosti s organizací anket v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci

Rozvoj informačních a komunikačních technologií přinesl změny v práci všech knihoven. Také Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci (dále KUP) se snažila udržet krok s vývojem...

Zo zahraničia

Několik myšlenek o vyhledávání informací a knihovnické profesi

 Několik myšlenek o vyhledávání informací a knihovnické profesi Some thoughts about information retrieval and our profession Sdílení informací Množství informací v tisku,...

Zo zahraničia

Národný register výskumných a vývojových projektov HunCRIS v Maďarsku

Informácie o aktivitách v oblasti vedy a výskumu  patria k zaujímavým a v praxi dobre využiteľným informáciám. Slúžia na prezentáciu a propagáciu výsledkov vedy a výskumu v...

Zo seminárov a konferencií

Osobnosť knižnično-informačného pracovníka v znalostnej spoločnosti

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Slovenská asociácia knižníc usporiadali v rámci Týždňa slovenských knižníc v poradí 6. ročník odborných seminárov. Úspech...

Zo seminárov a konferencií

E-knihy sa nečítajú, e-knihy sa používajú!

Univerzitná knižnica Karl-Franzens Univerzity v Grazi zorganizovala v apríli 2006 medzinárodný odborný seminár „Gutenbergovo dedičstvo: Elektronická kniha“. Témami boli licenčné a...

Zo zahraničia

Představení Shibboleth

Jemný úvod do Shibboleth Shibboleth je middleware navržený konzorciem Internet2 pro zajištění distribuované webové autentikace a Single-Sign-On. V prostředí knihoven a informačních...

Zo seminárov a konferencií

INFORUM 2006

  Táto už tradične vynikajúca medzinárodná konferencia o profesionálnych informačných zdrojoch sa uskutočnila v máji 2006 v Prahe. Jej usporiadatelia spoločnosť Albertina icome...

Zo seminárov a konferencií

UNINFOS 2006

  V dňoch 31. mája až 2. júna 2006 sa v priestoroch    Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konala medzinárodná konferencia UNINFOS 2006 – Univerzitné informačné...

Zo seminárov a konferencií

Odborný seminár MVS dnes a zajtra

Medziknižničné výpožičné služby sú služby, ktoré majú v kontexte knižnično-informačných služieb zvláštne postavenie. Na tom, že jedna knižnica požiada druhú knižnicu o...

Zo seminárov a konferencií

CASLIN 2006. Spätná väzba alebo robíme to dobre?

Už 13. ročník medzinárodného seminára CASLIN 2006, ktorý organizovala Knihovna Akademie věd České republiky v Prahe, sa konal v dňoch 11. – 15. júna 2006 v krásnom prostredí Českého...

Zo seminárov a konferencií

V Salzburgu o digitalizácii európskeho kultúrneho dedičstva

Rakúske Spolkové ministerstvo vzdelávania, kultúry a vedy zorganizovalo v dňoch 21. – 23. júna 2006 v Salzburgu dve významné akcie týkajúce sa digitalizácie kultúrneho dedičstva, a to...

Krok za krokom

Katalogizácia elektronických zdrojov

V súčasnosti je už väčšina knižničných fondov spracovaná v elektronickej podobe a prezentovaná v sieti internetu. Vlastnosťou elektronického katalógu je, že poskytuje multihľadiskový...

Infomix / Infomix

Infomix

Koncom júna 2006 uplynulo 15 rokov od založenia spoločnosti ICOME, s. r. o, predchodkyne dnešných Albertina icome Praha, AiP Beroun a AiP Safe. Navyše tento rok oslavuje 10 rokov svojej...

Predstavujeme / Introducing

Navigačné nástroje CVTI SR – rýchly prístup k e-zdrojom

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) má ambíciu stále zvyšovať atraktivitu svojich služieb a stať sa centrálnym miestom prístupu k čo najväčšiemu počtu kvalitných...

Predstavujeme / Introducing

Know-how centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Poslaním Know-how centra je  zabezpečiť koordináciu a komplexný odborný servis pre pracoviská Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) v oblasti transferu know-how (z praxe na...

Predstavujeme / Introducing

Knižnica e-dokumentov o európskej integrácii

Súčasťou informačného portálu o európskej integrácii Euro:i:portál (http://www.edis.sk/index/index.php), ktorý vytvára Centrum VTI SR,    je Knižnica e-dokumentov, ktorá spolu...

Príhovor

Príhovor

Odkrývanie trinástej komnaty   Téma e-zdroje v knižniciach je notoricky známa, aj ITlib jej už venoval pomerne veľa pozornosti, samozrejme, v rôznych súvislostiach, pretože je...

Hlavné články / Main Articles

Elektronické informačné zdroje a ich miesto v knižniciach budúcnosti

Informačné technológie ovplyvňujú všetky sféry ľudskej činnosti a logicky sa nevyhýbajú ani práci knižníc. Existencia elektronických informačných zdrojov ako produktov implementácie...

Hlavné články / Main Articles

Přístup k elektronickým informačním zdrojům v knihovnách České republiky

Příspěvek popisuje vývoj a stav v získávání a dostupnosti elektronických informačních zdrojů v knihovnách České republiky od konce 90. let minulého století do současnosti. Uvádí...