Issue 3/2006

From Slovakia

Životný cyklus e-zdrojov v knižnici

Máte elektronické dokumenty v knižnici evidované podobne ako tie papierové? Dokážete e-zdroje ponúknuť používateľom a sledovať zodpovedne ich využívanie? Kto a ako sa vo vašej...

From Slovakia

Folksonómie v kontexte organizácie a vyhľadávania informácií

Softvér pre ľudí Aktuálny prístup k tvorbe aplikácií uprednostňuje prepájanie ľudí, umožňuje spoločné využívanie obsahu, podporuje spoluprácu a komunikáciu. Na základe...

From Slovakia

Multimediálne prvky v digitálnej knižnici

1.     Digitálne knižnice S rozvojom informačno-komunikačných technológií (IKT) sa rozširujú aj možnosti knižníc. Vďaka prudkému rozvoju IKT vznikla možnosť...

From Slovakia

Marketing informačných služieb (Postrehy z workshopu spoločnosti Dialog z pohľadu CVTI SR)

Súčasťou tohtoročnej 12. medzinárodnej konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch INFORUM 2006 [1] bol i workshop s názvom Viete správne predať svoje informačné služby?, ktorý...

From Slovakia

Využívanie databáz EBSCO na Slovensku

Knižnica už dávno nie je miestom, kde sa knihy len požičiavajú. V súčasnom období je veľkým trendom elektronizácia knižníc a využívanie elektronických informačných zdrojov, ktoré...

From Slovakia

Konzorciálne konto EZB – Slovensko. Čo sa za ním skrýva?

Elektronická knižnica časopisov (EZB) je používateľsky nenáročnou službou, ktorá rýchlo a pohodlne sprístupňuje odborné plnotextové časopisy publikované na internete. S vyše 24 000...

From Slovakia

Digitalizácia v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Úvod Digitalizačné pracovisko UKB vzniklo v septembri 2004 ako samostatné oddelenie v rámci odboru ochrany dokumentov. V súčasnosti má 5 odborne zaškolených pracovníkov, ktorí vyrábajú,...

From Slovakia

Web-archive made in Slovakia. Pilotný projekt zberu a archivácie elektronických informačných prameňov

WWW kultúrne dedičstvo Webové elektronické informačné pramene (e-IP) sú čoraz rozsiahlejšou a významnejšou súčasťou kultúrneho dedičstva krajiny. Ich prudko narastajúci objem sa dnes...

From Slovakia

Spoločná česko-slovenská parlamentná digitálna knižnica

Projekt Spoločná česko-slovenská parlamentná digitálna knižnica vznikol na Slovensku v roku 2002, keď bola podpísaná Zmluva o spolupráci na digitalizácii parlamentných dokumentov medzi...

From Slovakia

100 tisíc kníh vo vrecku

Rozhovor s Valérom Romokom z Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, autorom jedného z víťazných projektov, ktorý získal na tohtoročnej medzinárodnej konferencii INFORUM 2006 v...

From abroad

Zkušenosti s organizací anket v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci

Rozvoj informačních a komunikačních technologií přinesl změny v práci všech knihoven. Také Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci (dále KUP) se snažila udržet krok s vývojem...

From abroad

Několik myšlenek o vyhledávání informací a knihovnické profesi

 Několik myšlenek o vyhledávání informací a knihovnické profesi Some thoughts about information retrieval and our profession Sdílení informací Množství informací v tisku,...

From abroad

Národný register výskumných a vývojových projektov HunCRIS v Maďarsku

Informácie o aktivitách v oblasti vedy a výskumu  patria k zaujímavým a v praxi dobre využiteľným informáciám. Slúžia na prezentáciu a propagáciu výsledkov vedy a výskumu v...

From seminars and conferences

Osobnosť knižnično-informačného pracovníka v znalostnej spoločnosti

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Slovenská asociácia knižníc usporiadali v rámci Týždňa slovenských knižníc v poradí 6. ročník odborných seminárov. Úspech...

From seminars and conferences

E-knihy sa nečítajú, e-knihy sa používajú!

Univerzitná knižnica Karl-Franzens Univerzity v Grazi zorganizovala v apríli 2006 medzinárodný odborný seminár „Gutenbergovo dedičstvo: Elektronická kniha“. Témami boli licenčné a...

From abroad

Představení Shibboleth

Jemný úvod do Shibboleth Shibboleth je middleware navržený konzorciem Internet2 pro zajištění distribuované webové autentikace a Single-Sign-On. V prostředí knihoven a informačních...

From seminars and conferences

INFORUM 2006

  Táto už tradične vynikajúca medzinárodná konferencia o profesionálnych informačných zdrojoch sa uskutočnila v máji 2006 v Prahe. Jej usporiadatelia spoločnosť Albertina icome...

From seminars and conferences

UNINFOS 2006

  V dňoch 31. mája až 2. júna 2006 sa v priestoroch    Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konala medzinárodná konferencia UNINFOS 2006 – Univerzitné informačné...

From seminars and conferences

Odborný seminár MVS dnes a zajtra

Medziknižničné výpožičné služby sú služby, ktoré majú v kontexte knižnično-informačných služieb zvláštne postavenie. Na tom, že jedna knižnica požiada druhú knižnicu o...

From seminars and conferences

CASLIN 2006. Spätná väzba alebo robíme to dobre?

Už 13. ročník medzinárodného seminára CASLIN 2006, ktorý organizovala Knihovna Akademie věd České republiky v Prahe, sa konal v dňoch 11. – 15. júna 2006 v krásnom prostredí Českého...

From seminars and conferences

V Salzburgu o digitalizácii európskeho kultúrneho dedičstva

Rakúske Spolkové ministerstvo vzdelávania, kultúry a vedy zorganizovalo v dňoch 21. – 23. júna 2006 v Salzburgu dve významné akcie týkajúce sa digitalizácie kultúrneho dedičstva, a to...

Step by Step

Katalogizácia elektronických zdrojov

V súčasnosti je už väčšina knižničných fondov spracovaná v elektronickej podobe a prezentovaná v sieti internetu. Vlastnosťou elektronického katalógu je, že poskytuje multihľadiskový...

Infomix

Infomix

Koncom júna 2006 uplynulo 15 rokov od založenia spoločnosti ICOME, s. r. o, predchodkyne dnešných Albertina icome Praha, AiP Beroun a AiP Safe. Navyše tento rok oslavuje 10 rokov svojej...

Introducing

Navigačné nástroje CVTI SR – rýchly prístup k e-zdrojom

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) má ambíciu stále zvyšovať atraktivitu svojich služieb a stať sa centrálnym miestom prístupu k čo najväčšiemu počtu kvalitných...

Introducing

Know-how centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Poslaním Know-how centra je  zabezpečiť koordináciu a komplexný odborný servis pre pracoviská Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) v oblasti transferu know-how (z praxe na...

Introducing

Knižnica e-dokumentov o európskej integrácii

Súčasťou informačného portálu o európskej integrácii Euro:i:portál (http://www.edis.sk/index/index.php), ktorý vytvára Centrum VTI SR,    je Knižnica e-dokumentov, ktorá spolu...

Speech

Príhovor

Odkrývanie trinástej komnaty   Téma e-zdroje v knižniciach je notoricky známa, aj ITlib jej už venoval pomerne veľa pozornosti, samozrejme, v rôznych súvislostiach, pretože je...

Main Articles

Elektronické informačné zdroje a ich miesto v knižniciach budúcnosti

Informačné technológie ovplyvňujú všetky sféry ľudskej činnosti a logicky sa nevyhýbajú ani práci knižníc. Existencia elektronických informačných zdrojov ako produktov implementácie...

Main Articles

Přístup k elektronickým informačním zdrojům v knihovnách České republiky

Příspěvek popisuje vývoj a stav v získávání a dostupnosti elektronických informačních zdrojů v knihovnách České republiky od konce 90. let minulého století do současnosti. Uvádí...