Príležitosť aj pre slovenské knižnice. Šablóna webu pre malú knižnicu

Introducing

601.jpg (665631 bytes)

Knihovna města Hradec Králové (KMHK) získala konkrétny nástroj, ktorým môže pomôcť malým knižniciam na ceste do virtuálnej existencie. Šablóna webu pre malú knižnicu (pre obce s počtom obyvateľov do 1 500) je jednoduchý systém pre tvorbu webových stránok knižníc, ktorý si na svoju obsluhu vyžaduje knihovníka so základnými znalosťami informačných technológií.

Šablóna webu pre malú knižnicu je umiestnená na “webe zdarma”. Táto doména 3. úrovne poskytuje dostatočnú technickú podporu a úplne odstraňuje finančné náklady. Musíte sa však zmieriť s umiestnením nevyhnutnej reklamy, bez ktorej to nejde. Práve zobrazovanie reklamy je jedinou “platbou” za poskytnutie tejto služby.

Práca so šablónou je jednoduchá, nevyžaduje znalosť HTML jazyka. V šablóne je zabudovaný jednoduchý textový editor, ktorý po prihlásení knihovníka do administratívneho rozhrania šablóny umožní priamo editovať texty podľa vlastnej potreby. Do šablóny možno umiestňovať fotografie a obrázky, ako aj vytvárať tabuľky.

Knihovna města Hradec Králové (www.knihovnahk.cz) má od mája 2006 na šablónu licenčnú zmluvu a môže ju poskytovať každej knižnici, ktorá prejaví o šablónu záujem. Koncom novembra 2006 využívalo šablónu už 28 českých knižníc.

Keďže českí kolegovia nevidia problém, ktorý by bránil tomu,
aby túto možnosť využili aj knižnice zo SR,
všetky potrebné informácie nájdete na:

http://www.knihovnahk.cz/ODDELENI/KNIHOVNAM/sablona.htm   www.infolib.sk (v rubrike “Informačné technológie a knižnice”)

Share:
Issue content