Putovanie za dušou tretieho zázraku

From Slovakia

“Prvým zázrakom civilizácie je písmo, druhým kníhtlač a tretím zázrakom je kniha. Jeho dušou je ex libris – knižná značka.”
Viktor Chrenko

V jedno popoludnie pred desiatimi rokmi prišli za mnou pán Viktor Chrenko, odborník v oblasti knižnej značky, s pani Evou Úradníkovou, kolegyňou z detského oddelenia hlohovskej knižnice, s nápadom zorganizovať pre základné školy v Hlohovci súťaž v tvorbe knižnej značky. Ako ju budeme organizovať, financovať, propagovať na Slovensku i v zahraničí sme riešili postupne (niekoľko týždňov, mesiacov, rokov…), ale v to popoludnie vznikla medzinárodná výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC, ktorej prvý ročník sa konal v roku 1997. Súťaž vznikla ako reakcia na obrovskú konkurenciu, ktorú mali knižnice v televízii, počítačoch, počítačových hrách, internete a ktorá sa prejavila v poklese záujmu verejnosti, najmä detí, o čítanie. Museli sme začať výraznejšie propagovať svoju prácu rôznymi aktivitami, zaujímavým knižničným fondom, propagačnými materiálmi. Museli sme priviesť deti naspäť do knižnice.

Hlavným cieľom súťaže bolo a je povzbudiť deti k tvorivému tráveniu voľného času, viesť ich ku knihe, k čítaniu, k vzdelávaniu. Myslím, že v prípade 11 388 detí, ktoré sa súťaže počas desiatich rokov jej trvania zúčastnili, sa nám to podarilo. Ďalším cieľom súťaže, ktorý sa postupne vyprofiloval, je dialóg medzi deťmi z rôznych štátov Európy, Ázie a Južnej Ameriky. Vďaka finančnej podpore UNESCO a mnohých ďalších sponzorov sa v Hlohovci stretávajú deti z krajín s odlišným sociálnym a kultúrnym dedičstvom, spoznávajú sa, vznikajú nové priateľstvá, búrajú sa bariéry. Naším želaním je, aby v nich toto posolstvo ostalo aj v dospelosti.

Naša súťaž je aj propagáciou významnej vzdelávacej a kultúrnej inštitúcie, akou by knižnica vo svojej komunite nesporne mala byť. Hneď v prvom ročníku súťaže sa ukázalo, aký veľký dosah vo svojom regióne má dobre pracujúca knižnica. Začínali sme takpovediac na “zelenej lúke”, bez kontaktov, väčších skúseností. Knižnice, ktorým sa náš nápad zapáčil, nám pomohli pri propagácii a organizácii súťaže v mieste svojho pôsobenia a vďaka ich vynikajúcej spolupráci sa súťaž EX LIBRIS HLOHOVEC stala hneď v prvom ročníku celoslovenskou, dokonca medzinárodnou. Zúčastnilo sa jej 469 detí z 18 slovenských miest, z Argentíny, Belgicka, Slovinska a Chorvátska. Dnes už je všetko trochu inak. 10. ročníka súťaže sa zúčastnilo 1 603 detí zo 41 slovenských miest, zo 14 krajín Európy, Ázie a Južnej Ameriky. Spolupráca s knižnicami naďalej trvá. Spomeniem napríklad Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach alebo Novohradskú knižnicu v Lučenci, ktoré organizujú svoje okresné kolá súťaže a najlepšie práce posielajú do Hlohovca. Miestna knižnica v Bratislave-Petržalke nám “zabezpečuje” obrovskú účasť petržalských škôl, Mestská knižnica v Želiezovciach udeľuje od roku 1999 v našej súťaži vlastnú cenu, na ktorú finančne prispieva, piešťanská knižnica už niekoľkokrát predstavila vo svojich priestoroch výstavu EX LIBRIS HLOHOVEC, výstavu mohli vďaka knižnici vidieť záujemcovia aj v Skalici. Každá knižnica, ktorá zverejní oznam o konaní súťaže vo svojich priestoroch či na svojej webovej stránke, nám veľmi pomáha. Všetkým ďakujeme.

pekar1.jpg (52767 bytes)
Veronika Janštová, 15 rokov, Lučenec, 2004

 

pekar2.jpg (81524 bytes)
Helena Dvořáková, 12 rokov, Spišská Belá, 2004
pekar3.jpg (85959 bytes)
Tomáš Chlebuš, 12 rokov, 2004

Ako sa súťaž EX LIBRIS HLOHOVEC rozrastala a skvalitňovala, zistili sme, že sme sa stali majiteľmi úžasného bohatstva. Súťažné práce detí, plné fantázie a krásy, bolo treba predstaviť verejnosti. A tak sa začala naša “exlibrisová” publikačná činnosť. Od samého začiatku sme sa snažili, aby všetky propagačné materiály svojou kvalitou pozitívne ovplyvňovali estetický vkus detí, aby ich vzdelávali a aby propagovali našu súťaž. Snažili sme sa, aby každý účastník súťaže niečo dostal na pamiatku. Aby vedel, že aj keď nevyhral, sme radi, že sa súťaže zúčastnil. V prvých ročníkoch nám pomohla najmä obetavosť pána Chrenka, ktorý ručne tlačil záložky, na ktorých boli víťazné práce predchádzajúceho ročníka. Na seminári dostávali deti ex libris zo zbierky pána Chrenka. Každý diplom zdobila originálna grafika Hlohovca, vytlačená a kolorovaná pánom Chrenkom. Čestné uznania boli tlačené priamo na ručne tlačenú grafiku, ktorú pre súťaž vytvoril pán Chrenko. Pán Chrenko je aj autorom oficiálneho emblému súťaže. Tie krásne diplomy a čestné uznania dostávajú deti dodnes a k nim pribudlo mnoho ďalších, verím, že zaujímavých, propagačných materiálov.

ZÁLOŽKY, BULLETINY, POHĽADNICE a iné milé drobnosti

Kniha, knižná značka, knižná záložka, to patrí k sebe, nie? Kto by spočítal, koľko druhov a koľko kusov záložiek sme za tie roky vytlačili a rozdali. Užšie, širšie, farebné, čiernobiele. Všetky predstavujú práce detí, poskytujú informácie o súťaži. Naše “základné” záložky sú čiernobiele, na ich prednej strane sú víťazné práce detí a nápis Hlohovec – mesto detského ex libris. Na ich rube je návod, ako si urobiť svoj ex libris a informácie o autoroch zobrazených prác.

Každý rok vydávame jednoduchý bulletin (skladačku) s výsledkami a štatistickými údajmi súťaže a s príhovorom zástupkyne UNESCO pani Joie Springer. V prvých ročníkoch boli súčasťou bulletinu aj informácie o knižnej značke. Raz to bol pohľad do histórie slovenského ex libris, inokedy informácia o zberateľoch či spôsobe jeho využitia. Rozsiahlejší bulletin sme vydali v piatom a v desiatom ročníku súťaže. Zvyčajné informácie sme doplnili obzretím sa späť prostredníctvom fotografií a článkov zo slovenských i zahraničných novín a časopisov, rôznymi štatistikami uplynulých rokov. No a, samozrejme, exlibrismi.

Ex libris sú ako zvony, ktoré bijú na poplach proti ľahostajnosti ku kráse.
Ex libris are as alarm-bells against the indifference to beauty.
Ex libris est comme des cloches qui alarment contre l’indifférence pour la beauté.
Ex librisi su poput zvona za upozorenje na ravnodušnost prema ljepoti.
Ekslibrisi so kot opozorilo pred neobčutljivostjo za lepoto.
Eksliibrised on justkui häirekellad, mis hoitavad ukskoiksuse eest Ilu vastu.

Do tejto kapitolky by som zaradila aj rôzne materiály, ktoré sme vydali k sprievodným podujatiam projektu EX LIBRIS HLOHOVEC. Bolo ich veľa, spomeniem napríklad brožúru “Putovanie za dušou tretieho zázraku”, ktorá sprevádza putovnú výstavu ex libris (píšem o nej na inom mieste). Je veľmi farebná, opäť plná krásnych detských prác. Text je slovensko-anglicko-francúzsky, stránky s citátmi o ex libris sú okrem spomenutých jazykov preložené aj do estónčiny, chorvátskeho a slovinského jazyka. Mimoriadny úspech mali sady ex libris. Každá sada obsahovala 20 kusov knižnej značky a mohla sa tak stať pre deti základom zbierky ex libris. Alebo základom nového priateľstva, ktoré vzniklo pri ich vymieňaní. Jeden rok sme vydali knižné značky v podobe znamení zverokruhu, ktorých autorom bol pán Chrenko, ďalší rok sme vydali práce detí. Veľmi pekné je pexeso, ktoré tvoria exlibrisy detí, kalendáre závesné či maličké do vrecka, plné krásnych prác detí, rozvrh hodín, pohľadnice Hlohovca, pohľadnice vytvorené z prác detí, samolepky s logom súťaže, tento rok zvončekové, novoročenky, pozvánky. Vydali sme aj krásne veľkorozmerné plagáty, predstavujúce víťazné práce štyroch ročníkov súťaže. V roku 2004 boli hlavnou výzdobou stánku Literárneho informačného centra na knižnom veľtrhu Svět knih v Prahe.

Tieto naše milé drobnosti zvyčajne vydávame v slovenskom a anglickom jazyku, ale máme propagačné materiály i v slovinskom, španielskom, francúzskom a flámskom jazyku, sem-tam sa objaví i chorvátsky a estónsky.


KNIHY A KNIŽÔČKY

Prvou takmer knihou, ktorú sme vydali v roku 1998, bola brožúra Linoleorez – Linoleoryt, jej autorom je Viktor Chrenko. Vydali sme ju ako pracovnú pomôcku pre učiteľov, ktorí sa zúčastnili tvorivej dielne ex libris. druhé vydanie, doplnené o grafickú koláž, sme vydali v roku 2000, tento rok sme vydali už 3. vydanie, doplnené o pomocné grafické techniky.

V roku 1999 sme vydali knižôčku Víťazné práce z medzinárodnej súťaže v tvorbe EX LIBRIS pre deti od 12 – 15 rokov. Vo forme voľných listov sú v nej výberovo zastúpené víťazné práce z prvých troch ročníkov súťaže. Knižôčka i ostatné propagačné materiály boli vydané dvojjazyčne – v slovenskom a anglickom jazyku.

Pri príležitosti 5. ročníka našej súťaže sme v spolupráci s vydavateľstvom SOFA vydali knihu EX LIBRIS HLOHOVEC 1997 až 2001. Katalóg víťazných prác z piatich ročníkov medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe ex libris pre 12 – 15 ročné deti 1997 – 2001. Autorom zaujímavej obálky je Svetozár Mydlo. Sami sme boli prekvapení, kam sa výtlačky našej knihy dostali. Našli sme ju aj v katalógoch zahraničných knižníc, vystavených na internete. Nevieme, ako sa tam dostala, ale máme z toho veľkú radosť.

exlibris.gif (192571 bytes)

FILM

Opäť prišlo jedno významné popoludnie v histórii našej súťaže, tentoraz v decembri 2003, keď sa ma opýtal pán Róbert Farbula z vydavateľstva SOFA: “Nerozmýšľali ste natočiť film o ex libris?” A zoznámil ma s režisérom Marekom Kupčom a scenáristkou Zdenkou Pašuthovou. Film napokon natočil iný režisér – Michal Drobný. Ale to už trochu predbieham udalosti.

V jedno februárové popoludnie v roku 2004 sme spolu so Zdenkou zazvonili pri dverách neobyčajného človeka – pána Viktora Chrenka. Obuli sme sa do hosťovských papúč, vypili sme najlepšiu kávu na svete, ktorú nám uvarila milá pani Chrenková, a potom sme podľahli čaru jeho osobnosti. Hovoril o knižnej značke – skvoste malej úžitkovej grafiky nazvanej ex libris, o našej súťaži, o deťoch, ktoré sa do nej zapájajú. “Tvorivú dielňu vždy začínam otázkou: viete čo je toto? Máte pravdu. Kniha. Ale ja tvrdím, že je to tretí zázrak civilizácie. Prvý zázrak – písmo, druhý – kníhtlač, tretí – kniha. A ex libris je jej dušou.” A Zdenka vymyslela nádherný názov pre náš budúci film – Za dušou tretieho zázraku.

Takmer presne o rok začal vznikať film, ktorý predstavuje ex libris ako súčasť regionálnej a celosvetovej kultúry (tradícia a história slovenského ex libris), súčasť osobnej kultúry (osobnosť pána Viktora Chrenka, jedného z autorov súťaže, predsedu poroty, zberateľa a autora ex libris) a ako súčasť dialógu rôznych kultúr (súťaž EX LIBRIS HLOHOVEC).

Medzitým sme riešili také “malé” problémy. Napríklad, že z akých zdrojov financovať film, ako ho čo najlepšie využiť na propagáciu našej súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC a UNESCO, ktoré súťaž od roku 1999 podporuje. Urobili sme projekt putovnej výstavy, ktorá na 19 paneloch s rozmermi 100 x 70 cm predstavuje najlepšie práce ôsmich ročníkov súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC, mesto Hlohovec, kde vznikla, a UNESCO. Inšpirovali sme sa názvom nášho dokumentárneho filmu a výstavu sme nazvali Putovanie za dušou tretieho zázraku.

Dokumentárny film je vďaka finančnej podpore, získanej z participačného programu UNESCO, a vďaka podpore a pomoci mnohých nadšených ľudí realitou. Verím, že dáva okrem mnohých cenných informácií i odpoveď na otázku, ako krása, ukrytá v knižnej značke, aj v akomkoľvek inom umeleckom diele, môže urobiť náš život lepším a krajším. Výstava začala svoje putovanie v apríli 2005 v historickom slovinskom meste Celje. Ďalšia zastávka bola v Záhrebe, hlavnom meste Chorvátska, tretia v Bratislave v Univerzitnej knižnici počas návštevy generálneho tajomníka UNESCO Koichiro Matcuura a v BIBIANE – medzinárodnom dome umenia pre deti v Bratislave ako sprievodné podujatie Bienále ilustrácií Bratislava. Vo februári 2006 bola výstava otvorená v estónskom meste Tartu a v auguste v belgickom meste De Panne. De Panne je družobným mestom Hlohovca a výstava bola venovaná 25. výročiu priateľstva oboch miest. Ďalšou jej zastávkou bude Brusel, sídlo Európskej únie.

Na našej púti za dušou tretieho zázraku sme objavili krásu, vzácnych ľudí a mnoho spolupútnikov. Milé kolegyne a kolegovia, aj vy putujete? Tak šťastnú cestu!

Share:
Issue content