Infomix

Infomix

Knihovníctvo a informačná veda (KIV) na internete

kiv.jpg (15980 bytes)

V rámci Jednotnej informačnej brány (www.jib.cz) českí kolegovia zverejnili nový informačný zdroj pre knihovníkov a informačných pracovníkov – odborovú bránu KNIHOVNÍCTVO a INFORMAČNÁ VEDA (KIV) http://kiv.jib.cz .

Brána umožňuje paralelné vyhľadávanie v odborových databázach a vyhľadávanie v odborových internetových zdrojoch, ktoré sú bibliograficky spracovávané.Na jej vzniku sa podieľal Knihovnícky inštitút Národnej knižnice ČR a Ústav informačných štúdií a knihovníctva (UISK)v Prahe. Tento nový produkt je súčasťou projektu “Koordinovaná tvorba odborových informačných brán”, na ktoromspolupracujú NK ČR a Univerzita Karlova v Prahe.

O projekte: http://kiv.jib.cz/o-projektu/oborove-brany/  

100.jpg (12084 bytes) Projekt 100 kníh Tatra banky, ktorého cieľom je podpora rozvoja čítania pôvodnej literárnej tvorby, vstúpil tohto roku do 3. ročníka. Už po tretíkrát venovala Tatra banka v spolupráci s Literárnou a kultúrnou agentúrou L.C.A. 100 knižniciam po 100 kníh slovenských súčasných autorov.

zadar.jpg (10570 bytes) 16. ročník študentského sympózia sa uskutoční v dňoch 28. – 30. januára 2008 v chorvátskom Zadare. Organizátormi budú študenti z chorvátskych univerzít v Zadare a Osijeku a z nemeckých v Postupimi a v Berlíne. Ústredná téma je “Prístup k informáciám pre každého”. http://www.bobcatsss2008.org


caslin.jpg (16127 bytes)  CASLIN 200714. ročník medzinárodného seminára sa uskutoční 3. – 7. júna 2007 v Stupave pri Bratislave. Ústredná téma: Informačné technológie a komunikácia vedeckých poznatkov. http://indico.ulib.sk/MaKaC/conferenceDisplay.py?confId=1


Nové normy z dielne TK 69 Terminológia. Informácie a dokumentácia v roku 2006

STN ISO 17933 (01 0156) Informácie a dokumentácia. Výmena generických elektronických dokumentov (GEDI) (vydanie: apríl 2006)

STN ISO 639-1 (01 0400) Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy (vydanie: apríl 2006)

STN ISO 639-2 (01 0400) Kódy názvov jazykov. Časť 1: Trojmiestne abecedné kódy (vydanie: jún 2006)

STN ISO 12616 (01 0156) Informácie a dokumentácia. Prekladateľsky orientovaná terminografia (vydanie: jún 2006)

STN ISO 2108 (01 0189) Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) (vydanie: jún 2006)

STN ISO 1087-2 (01 0012) Terminologická práca. Slovník. Časť 2: Počítačové aplikácie (vydanie: august 2006)

STN ISO 12199 (01 0183) Abecedné usporiadanie viacjazyčných terminologických a lexikografických dát vyjadrených v latinke (vydanie: december 2006)


Hevi kluby v knižniciach

Nová rubrika na portáli InfoLib v sekcii Detské knižnice má byť pomocou pre všetkých knihovníkov, ktorí chcú pracovať s deťmi klubovou formou, ale nevedia, ako na to. Dozvedia sa, ako založiť Hevi klub, kto môže byť jeho členom, kto ho vedie a veľa ďalších užitočných rád a skúseností priaznivcov tejto aktivity zameranej nielen na podporu čítania… http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1234


rim.jpg (53091 bytes)

Kabinet retrospektívnej bibliografie v Univerzitnej knižnici v Bratislave sprístupnil online čiastkovú Bibliografiu článkov z výročných správ škôl z územia Slovenska za školské roky 1918/19 – 1952/53(http://phobos.ulib.sk/wwwisis/clankyVSS.htm) a jej subbázu Biogra fie vo výročných školských správach 1918 – 1953 (http://phobos.ulib.sk/wwwisis/biografiaVSS.htm).

Podrobnejšiu informáciu o tom prinesieme v nasledujúcom čísle.

Share: