Zelený kameň z Nového Zélandu, čo to je a ako nám pomôže vytvoriť digitálnu knižnicu

Introducing

Ak si myslíte, že vybudovanie a prevádzka digitálnej knižnice v súčasnosti vyžaduje skúseného programátora a veľké finančné náklady na softvérové a technické zabezpečenie, tak sa mýlite, vybudovať digitálnu knižnicu si môžete aj vy. Všetko, čo k tomu budete potrebovať, je počítač, trocha času a riadnu dávku knihovníckeho elánu.

Dovoľte mi, aby som vám v tomto článku predstavil “Zelený kameň”, presnejšie povedané softvér na vytváranie digitálnych knižníc Greenstone. Je to jednoduchý softvér so slovenskou lokalizáciou, ktorý vám pomôže pri vytváraní digitálnej knižnice. Greenstone je štandardne nastavený na jednoduché a rýchle spracovanie veľkého množstva rôznych druhov dát s ich okamžitým publikovaním. Preto pevne verím, že s vybudovaním vašej prvej digitálnej zbierky nebudete mať žiadne problémy.

Čo je to Greenstone?

Greenstone vznikol v roku 2000 ako príspevok Nového Zélandu do medzinárodného programu UNESCO. Jeho hlavným poslaním je umožniť jednoduché sprístupňovanie informácií prostredníctvom digitálnych zbierok v knižniciach, školách a v štátnej správe. O jeho vznik sa zaslúžili na univerzite Waikato na Novom Zélande. Po technickej stránke sa o jeho vývoj stará Katedra informatiky na univerzite Waikato. Vývoj softvéru pokračuje aj v súčasnosti za podpory UNESCO a HUMAN NGO. Dôležité je, že Greenstone sa neviaže len na jednu platformu, ale je schopný fungovať pod Windows, Unix a Mac OS-X. Greenstone sa udomácnil vo vyše sedemdesiatich krajinách, je lokalizovaný do viac ako štyridsiatich jazykov vrátane slovenčiny. Je distribuovaný zadarmo prostredníctvom internetu alebo CD-ROM-ov UNESCO. Mesačne sa jeho inštalačný balík stiahne z webových stránok projektu viac ako 4 500-krát. V roku 2004 získal Greenstone prestížnu cenu Namur za medzinárodný prínos v oblasti implikácie sociálnej zložky do informačných technológií.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že Greenstone vie spracovať a sprístupňovať približne 100 rozdielnych typov súborov, streamovať zvuk a video. Jeho súčasťou je intranetový server, prostredníctvom ktorého môžete bez ďalších zdĺhavých nastavení sprístupňovať dokumenty vo vašej intranetovej sieti.

Ak si myslíte, že Greenstone je len pre programátorov, tak sa mýlite, pretože s Greenstone môže pracovať naozaj každý. Knihovníci, ktorí sa uspokoja s bohatou štandardnou výbavou softvéru, nemusia ovládať žiadne zložité programovacie jazyky a vystačia si so základmi HTML. Ostatní so základnými znalosťami programovacieho jazyka C a java si môžu tento softvér plne prispôsobiť podľa svojich predstáv.

Rozhrania

Vytváranie nových zbierok je veľmi jednoduché a môžete ho realizovať cez webové rozhranie, alebo prostredníctvom klientskej java aplikácie. Sami autori Greenstone však odporúčajú vytváranie nových zbierok realizovať prostredníctvom klientskej aplikácie GLI (Greenstone Librarian Interface). GLI disponuje množstvom funkcií, ktoré vo webovom rozhraní nie sú k dispozícii, preto je s ním vytváranie a manažovanie digitálnych zbierok jednoduchšie a spoľahlivejšie. Návštevníci digitálnej knižnice na jej prezeranie a sťahovanie obsiahnutých súborov nepotrebujú nič viac ako štandardný webový prehliadač.

Spracovanie širokého spektra súborových typov

Greenstone dokáže štandardne spracovať väčšinu dokumentov, ktoré patria do týchto kategórií:

  1. textové dokumenty (rtf, doc, ppt, eml a iné),
  2. obrazové dokumenty (jpeg, gif, tiff a iné),
  3. databázové súbory (fox a iné),
  4. multimediálne súbory (mpeg, mp3 a iné),
  5. metadáta (CDS/ISIS, MARC, UNIMARC a iné).

Celkový počet štandardne podporovaných súborových typov sa pohybuje okolo čísla sto. Na nepodporované formáty sú často vytvorené zásuvné moduly, ktoré naprogramovali iní používatelia.

Samozrejme, že sa môžete stretnúť aj s dátami, ktoré Greenstone štandardne nespracuje a nebude na ne existovať ani žiaden zásuvný modul. V takom prípade sa nám osvedčilo modifikovanie vstupných dát, príbuzných zásuvných modulov, prípadne vytvorenie nového zásuvného modulu.

Konverzia dát

Medzi štandardné funkcie Greenstone patrí aj možnosť jednoduchej konverzie dát z formátov CDS/ISIS, MARC a UNIMARC. Ak máte svoje dáta uložené v týchto formátoch, môžete ich bez problémov sprístupniť na internete. Databázy môžete skonvertovať a publikovať, alebo rozbaliť na jednotlivé záznamy a k nim priradiť ľubovoľné digitálne objekty. Prostredníctvom skonvertovaných alebo nových metadát je možné v digitálnej zbierke vyhľadávať a radiť dokumenty podľa rôznych kritérií. Za skutočnosť, že skonvertovanie databáz je jednoduché, rýchle a spoľahlivé, vďačíme predovšetkým úzkej spolupráci medzi vývojármi a UNESCO.

Prístupnosť

Prístupnosť webových stránok je často diskutovaná téma, tu je dôležité spomenúť, že Greenstone vytvára vhodné podmienky na sprístupňovanie informácií a elektronických dokumentov aj pre zrakovo znevýhodnených používateľov.

V nastaveniach si môžete vybrať, o aký druh zobrazenia máte záujem, k dispozícii máte grafické, alebo len čisto textové rozhranie. Pri textovom zobrazení sú všetky linky zoradené chronologicky pod sebou, čo uľahčuje orientáciu zrakovo znevýhodnených na stránkach digitálnej knižnice. V grafickom zobrazení sú štandardne všetky stránky Greenstone s alternatívnymi textmi.

Sprístupňovanie elektronických zbierok, ktoré by vyhovovali aj zrakovo znevýhodneným nie je problematické. V jednotlivých zbierkach je však nutné vytvoriť pre jednotlivé netextové objekty textový popis.

Metadáta

Obrovskou výhodou pri práci s Greenstone je možnosť vytvoriť si vlastnú metadátovú sadu. Na bezproblémové vytváranie metadátových sád slúži samostatná aplikácia, ktorá sa štandardne nachádza v inštalačnom balíku. Greenstone má preddefinované nasledujúce metadátové sady:

  1. Dublin Core,
  2. RFC 1807,
  3. NZGLS (New Zealand Government Locator Service),
  4. AGLS (Australian Government Locator Service.)

Prostredníctvom zásuvných modulov je možné spracovať externé metadáta vo formátoch METS, DSpace, OAI, Refer, ProCite, CDS/ISIS, MARC, XML.

Interoperabilita

Interoperabilita digitálnej knižnice Greenstone je vyriešená prostredníctvom Z39.50 a Open Archives Protocol (OAI-PMH). Prostredníctvom OAI-PMH môžete dáta spoločne vytvárať a využívať, sťahovať alebo začleňovať do zbierok. Nemenej významná je aj podpora protokolu Z39.50. Štandardne sa všetky metadáta ukladajú do formátov XML, s možnosťou exportu do formátu METS.

Greenstone je plne interoperabilný s DSpace, každá zbierka digitálnej knižnice Greenstone môže byť importovaná z DSpace alebo vyexportovaná do DSpace.

Greenstone a jeho využitie

Greenstone je možné použiť prakticky kdekoľvek, či už v knižniciach, kultúrno-informačných organizáciách, školstve alebo v súkromnom sektore. V knižniciach je možné Greenstone využiť na sprístupňovanie akýchkoľvek dokumentov, či už súčasných alebo historických.

Široký potenciál knižniciam ponúka zabudovaný intranetový server, prostredníctvom ktorého je možné sprístupňovať elektronické dokumenty v priestoroch knižnice. Najčastejšie sa však Greenstone používa ako nástroj na sprístupňovanie elektronických dokumentov a informácií na internete.

Inštalácia, vytvorenie prvej zbierky, prevádzkovanie

Nároky na sprevádzkovanie Greenstone nie sú veľké. Stačí vám server s pripojením na internet, základné znalosti z oblasti informačných technológií, popisu dokumentov, HTML, CSS a čas na oboznámenie sa s prostredím a spôsobom práce.

Ak budete počas implementácie Greenstone na internetový server svoje kroky konzultovať so systémovým inžinierom, potom by inštalácia spolu s prevádzkovaním nemala zabrať viac ako niekoľko dní. V prípade, že chcete Greenstone len otestovať, alebo sa uspokojíte so sprístupňovaním informácií prostredníctvom lokálnej siete, tak sprevádzkovanie zvládnete bez odbornej pomoci. Inštalačný balíček pre Windows je nakonfigurovaný tak, aby ste mohli vytvoriť vašu digitálnu zbierku prakticky ihneď po nainštalovaní softvéru.

Svoju prvú zbierku si môže vytvoriť spustením rozhrania GLI, vyznačením dokumentov, ktoré chcete do digitálnej knižnice pridať. Ďalším kliknutím vybudujete svoju prvú digitálnu zbierku. Teraz už stačí kliknúť na tlačidlo “preview” a prezrieť si dokumenty v digitálnej knižnici. Vytvorenie zložitejších zbierok s komplexnejšími funkciami je, samozrejme, náročnejšie a vyžaduje si viacej skúseností. Návody, ako vytvárať digitálne zbierky, nájdete na webovej stránke GreenstoneWiki [URL: http://greenstonewiki.cs.waikato.ac.nz], v sekcii “Tutorial exercises”.

Podpora

Svoje otázky a problémy môžete zasielať do Národného centra pre podporu Greenstone, ktoré sa nachádza v Univerzitnej knižnici v Bratislave, konkrétne na e-mailovú adresu tomas.fiala@ulib.sk, kde vám ochotne pomôžeme vyriešiť váš problém.

Medzi cenné informačné zdroje pri práci s Greenstone patrí GreenstoneWiki (URL: http://greenstonewiki.cs.waikato.ac.nz), v ktorom nájdete všetky informácie o Greenstone, návody, príručky a demo zbierky.

Doslova “studňou vedomostí” je elektronická konferencia Greenstone (URL: http://tinyurl.com/39qdh8), v ktorej je možné nájsť množstvo informácií a rád od užívateľov a vývojárov Greenstone. Dôležité je podotknúť, že odpovede na otázky v elektronickej konferencii sú zodpovedané väčšinou do 24 hodín.

Súčasnosť a budúcnosť

Katedra informatiky na Univerzite Waikato na Novom Zélande súbežne vyvíjala dve verzie Greenstone, jednou z nich bola generácia verzií 2.XX, tou druhou nová, generácia 3.XX. Vývoj na báze druhej generácie sa v súčasnosti zastavil, posledná stabilná verzia 2.72 sa bude už len udržiavať. Celý vývojársky potenciál sa plne sústredil na vývoj prvej stabilnej verzie novej generácie, ktorá si má zachovať všetky výhody predchádzajúcej verzie s tým, že má byť jednoduchšie modifikovateľná a používať jednoduchý zdrojový kód. Greenstone sa stále zjednodušuje, aby si ho vedeli prispôsobiť nielen softvéroví inžinieri, ale aj knižnično-informační pracovníci.

Univerzitná knižnica v Bratislava sa stala v roku 2006 oficiálnym partnerom softvéru Greenstone na Slovensku a vytvorila národné centrum na jeho podporu. Cieľom tohto centra je metodicky pomáhať ostatným inštitúciám pri sprístupňovaní informácií prostredníctvom digitálnych zbierok širokej verejnosti. V súčasnosti sa snažíme vytvoriť prvú sieť knižníc a informačných organizácií, ktoré by sprístupňovali elektronické dokumenty prostredníctvom digitálnych zbierok s využitím softvéru Greenstone. Čoskoro plánujeme spustiť slovenské webové sídlo zamerané na podporu Greenstone, ktoré by obsahovalo návody, rady, typy a kódy na formátovanie výstupov zbierok.

Záver

V súčasnosti existuje množstvo softvérov, ktoré umožňujú jednoduché sprístupňovanie informácií na internete. Každý z týchto nástrojov má svoje výhody, nevýhody a obmedzenia. Greenstone aj napriek svojim výborným vlastnostiam nie je dokonalý. K jeho výhodám však patrí to, že je k dispozícii dnes a že predstavuje vhodnú nízkonákladovú alternatívu oproti drahým komerčným produktom s platenou podporou.

Nové technológie a nové verzie softvérov prichádzajú na trh každý deň. Čakať na financie, ľudí a aplikovanie najnovších štandardov a technológií môžeme donekonečna. Dokedy budete čakať vy?

 


Zoznam použitej literatúry :

WITTEN, I. H. 2005. Digital Libraries and society: New perspectives on information dissemination. [online]. [cit. 2007-2-2]. Dostupné na internete: <http://www.cs.waikato.ac.nz/~ihw/papers/04-IHW-Digitallibrariesand.pdf>.

WITTEN, I. H. 2004. Building digital libraries using open source software. [online]. [cit. 2007-3-5]. Dostupné na internete: <http://www.cs.waikato.ac.nz/~ihw/papers/04-IHW-ICDLtutorial.pdf>.

WITTEN, I. H. 2002. How to Build a Digital Library. Morgan Kaufmann Publishers. Oxford: Morgan Kaufmann Publishers, 2002. 518 s. ISBN 1558607900.

Share:
Issue content