Issue 2/2007

From Slovakia

Manifest o digitálnych knižniciach a využívanie informácií v informačnej spoločnosti

Úvod V júni 2006 bol vydaný významný dokument – Manifest digitálnych knižníc (The Digital Library Manifesto 2006) – zaradený do riešenia 6. rámcového programu Európskej komisie....

From Slovakia

Online publikácie – “offline” legislatíva

Neustále sa zvyšujúci podiel elektronických informačných prameňov v publikačnej reťazi a s tým súvisiaci prudký nárast objemu elektronického obsahu je permanentnou črtou...

From Slovakia

Budúcnosť katalogizácie v ére sprístupňovania elektronického obsahu

Katalogizácia ako prax zameraná na organizovanie zbierok bibliografických jednotiek s cieľom umožniť ich identifikáciu, umiestnenie, prístup a využívanie bola v tradičnom...

From Slovakia

Digitálny obsah a jeho ochrana

Digitálne dokumenty samy osebe predstavujú veľmi komplexnú a často diskutovanú problematiku, ktorú možno lepšie pochopiť pomocou modelu životného cyklu dokumentov. Jednotlivé fázy...

From Slovakia

Databázy EBSCO v slovenských knižniciach

Každá knižnica, či už malá alebo veľká, sa snaží zabezpečiť dostupné informačné zdroje pre svojich používateľov, čitateľov, klientov a návštevníkov. V prvom rade je to...

From Slovakia

Digitálna knižnica SKN

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (ďalej len SKN) začala poskytovať digitálne informačné služby ešte pred rokom 2000. Naši používatelia využívajú OPAC...

From Slovakia

Digitalizácia generálneho menného katalógu UKB

Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej UKB) cieľavedome budovala od svojho vzniku systém katalógov, ktorého bohatá škála je výsledkom pracovných aktivít generácií pracovníkov...

From Slovakia

Tvorba e-obsahu v akademickej knižnici. Skúsenosti z UK PU

Akademická knižnica podľa svojho zamerania patrí v rámci knižničného systému SR ku knižniciam, ktoré by sa mali najviac zapájať do tvorby e-obsahu. V akademickom prostredí sa...

From Slovakia

Digitálny obsah z Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského

Naša knižnica už dlhší čas sprístupňuje digitálny obsah, prevažne vo forme rôznych databáz. Mnohé už spomenuté aktivity len v krátkosti zhrniem a podrobnejšie predstavím...

From Slovakia

Dve nové databázy v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Vo februári 2007 predstavila Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) dve nové databázy ako čiastkový výsledok jednej z úloh svojho pracoviska Kabinetu retrospektívnej...

From Slovakia

Elektronické obsahy pre e-vzdelávanie

Úvod Význam slova obsah v súvislosti s e-learningom neznamená iba zoznam kapitol súvisiacich s vyučovanou témou. Pojem obsah tu má význam najdôležitejšej vnútornej “výplne”...

TOP WebLib 2006

TOP WebLib 2006

...

From Slovakia

D-knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave

Každý sa už asi raz pohrával s myšlienkou sprístupnenia svojich dokumentov na internete. Niektorí z vás možno zašli ďalej a začali uvažovať o výhodách...

From Slovakia

Zamyslenie sa knižnično-informačného zamestnanca...

Áno, je to tak. K prostému a jednoznačnému pomenovaniu nášho povolania knihovník sme si zvykli pridať ešte bonus vo forme prívlastku informačný. Práca knihovníka ako sprostredkovateľa...

TOP WebLib 2006

Po súťaži

Top WebLib1 je súťaž a vo väčšine súťaží ide o to – vyhrať. Je známe, že okrem víťazov, pre ktorých má súťaž osobitné čaro, má súťaž isté, ako sa dnes hovorí v biznis...

From seminars and conferences

Európska konferencia o archivácii digitálnych zdrojov (NSR, Frankfurt 20. – 21. apríla 2007)

V rámci nemeckého predsedníctva Rady Európskej únie v roku 2007 usporiadali splnomocnenec spolkovej vlády pre kultúru a médiá a Nemecká národná knižnica medzinárodnú...

From seminars and conferences

ELAG 2007: Library 2.0. Medzinárodná konferencia a porada expertov (Španielsko, Barcelona 8. – 11. mája 2007)

Medzinárodná výročná konferencia európskej skupiny expertov pre automatizáciu knižníc, ktorej súčasťou bolo zasadnutie pracovnej skupiny expertov v oblasti elektronických informačných...

From seminars and conferences

Štandardizácia v múzeách, knižniciach a archívoch (Lotyšsko, Riga 17. – 21. apríla 2007)

Na medzinárodnej konferencii s názvom Sharing Information and resources: Cooperation of Museums, Archives and Libraries in the Field of Standardization (Spoločná tvorba a využívanie...

From abroad

Jednání sekce SDRUK pro IT zaměřené na oblast digitalizace a portálů

Ve dnech 13. – 14. 2. 2007 se v Olomouci konalo další, v pořadí již třetí jednání sekce Sdružení knihoven pro informační technologie. Jednání se zúčastnilo přes 45...

Infomix

Infomix

Online regionálna databáza Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene Regionálnu databázu okresov Detva, Krupina a Zvolen buduje systematicky jeden bibliograf oddelenia regionálnej...

Infomix

Už sa blíži...

Čo také? No predsa “Noc v knižnici”! Takto nejako si povedia či povzdychnú knihovníci slovenských verejných knižníc každý rok počiatkom marca. Áno, vážení. Je to tak. Noc...

Introducing

Predstavujeme Ing. Silviu Stasselovú, predsedníčku Spolku slovenských knihovníkov

Ako predsedníčku Spolku slovenských knihovníkov vás odbornej knihovníckej komunite predstavovať nemusíme – v tejto pozícii ste aktívna od roku 1999 a už tretíkrát ste boli...

Introducing

Zelený kameň z Nového Zélandu, čo to je a ako nám pomôže vytvoriť digitálnu knižnicu

Ak si myslíte, že vybudovanie a prevádzka digitálnej knižnice v súčasnosti vyžaduje skúseného programátora a veľké finančné náklady na softvérové a technické zabezpečenie, tak sa...

Introducing

CMS – spravovanie obsahu

Pri získavaní informácií z internetu sa stretnete s mnohými podobami webových stránok. Sú lepšie/horšie, krajšie/škaredšie, obsahovo zaujímavé/nezaujímavé,aktuálne/neaktuálne....

From Slovakia

E-content nie sú len (odborné) texty

Trúfnem si napísať, že vo všeobecnosti prevláda názor, že obsah elektronických informačných zdrojov (e-zdrojov) tvoria predovšetkým odborné texty – články z časopisov,...

Introducing

Aktuálny a exluzívny...

…rozhovor s generálnym riaditeľom Národní knihovny ČR v Prahe Vlastimilom Ježkom pri príležitosti jeho prednášky Nové oko nad Prahou v Univerzitnej knižnici...

TOP WebLib 2006

Národné športové centrum venovalo publikáciu do súťaže TOP WebLib 2006

Národné športové centrum (NŠC) je priamo riadená rozpočtová organizácia MŠ SR, ktorá vznikla 1. januára 2004 zlúčením Centra akademického športu a Národného inštitútu...

Introducing

Databáza DynaMed – nový přírůstek do rodiny medicínských databází založených na důkazech společnosti EBSCO Publishing – nyní slouží lékařům na celém Slovensku

Společnost EBSCO Publishing je divizí EBSCO Industries Inc., jedné z nějvětších soukromých společností ve Spojených státech amerických. Je světovým lídrem v oboru vývoje a distribuce...

Introducing

Súborný katalóg periodík pod Virtuou

“Čo sa stalo nové v tom prešporskom dvore: polapili SKZP v UKB v komore. Keď ho polapili, Aleph mu zviazali a na stránku KIS3G ho odšikovať dali…” Pred 300 rokmi by možno neodbytný...

Speech

Príhovor

PhDr. Pavol Rankov, PhD. Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave pavol.rankov@fphil.uniba.sk   E-content… e-verything Veľký analytik médií Marshall...

Main Articles

Užitočný digitálny obsah a znalostná spoločnosť

Anotácia Neoddeliteľnou súčasťou slovníka moderného človeka sú pojmy internet, virtuálna realita, elektronická pošta a ďalšie. Súvisia s rozvojom informačných a komunikačných...

Main Articles

Elektronické systémy kulturního dědictví

Anotace Článek se věnuje problematice elektronických systémů kulturního dědictví a zpřístupňování tohoto dědictví ve webovém prostředí. Provádí charakteristiku a rozdělení...