Súborný katalóg periodík pod Virtuou

Introducing

“Čo sa stalo nové v tom prešporskom
dvore:
polapili SKZP v UKB v komore.
Keď ho polapili, Aleph mu zviazali
a na stránku KIS3G ho odšikovať dali…”

Pred 300 rokmi by možno neodbytný kolportér IT-čka na
bratislavskom Korze oznamoval aktualitu (inovovanou) ľudovou piesňou. Elegantný pán
prechádzajúci okolo na koči by vystrčil ruku so strieborniakom a jeden výtlačok by
sa razom ocitol v jemných rukách dámy – knihovníčky po jeho pravici.

Dnes, v 21. storočí, len prozaicky napíšeme, že Súborný
katalóg periodík spravovaný Univerzitnou knižnicou v Bratislave sa od marca 2007
prezentuje v novom modernom šate: Doterajší Aleph bol nahradený systémom VIRTUA.

Skôr ako začneme virtuálnu prehliadku katalógu, pripomeňme si
jeho význam a poslanie. Stránka UKB uvádza, že “katalóg obsahuje bibliografické a
lokačné údaje o vyše 50 000 slovenských a zahraničných periodikách
nachádzajúcich sa vo vyše 400 inštitúciách SR. Nájdeme v ňom záznamy o
vedeckých, odborných, populárno-náučných časopisoch, ročenkách, zborníkoch,
novinách a iných periodických dokumentoch v tlačenej, zvukovej, mikrofišovej i
elektronickej forme. Vyhľadávať možno podľa názvu, ISSN, vydavateľa, korporácie
zodpovednej za obsah periodika, názvov edícií, miesta vydania, kódov jazykov a
krajín, predmetových hesiel, znakov MDT i jednotlivých slov.”

Katalóg má dizajn typický pre aplikácie portálu Slovenská
knižnica (www.kis3g.sk) s odkazom na jej domovskú
stránku v hornom riadku obrazovky. Automaticky sa zobrazí Vyhľadávanie cez indexy,
čiže jednoduché vyhľadávanie. Čitateľ, ktorý hľadá konkrétny titul periodika a
chce zistiť, ktorá knižnica na Slovensku ho má vo fonde, bude úspešný. Aj
stanovenie filtra (inštitúcie) fungovalo spoľahlivo.

Tmavá lišta pod oranžovo ladeným logom však poskytuje sedem
možností. Pozrime sa na Kľúčové slová. Ide o rozšírené vyhľadávanie
kombináciou troch kritérií. K dispozícii je široká ponuka kategórií (položiek), v
ktorých môžeme požadovaný termín hľadať. Skúsme vyhľadať napríklad všetky
francúzske časopisy vo fonde CVTI SR. Podarilo sa. Kombinácia lokácie a jazyka však
nestačila, do názvu bolo treba dať znak (stačil jeden), systém bez neho nechcel
vyhľadávať. Nič to, znak “a” sa asi nachádza v každom zázname. Všimnime si
ešte pomôcku.

zend.jpg (250638 bytes)

Je hypertextovo riešená, názorná a podrobná. Katalóg periodík
je ovládaný rovnako ako ostatné katalógy v rámci Slovenskej knižnice. Používatelia
i knihovníci si na Virtuu a jej špecifiká pomaly zvykajú, takže… happy birthday,
katalóg!

Po oficiálnom privítaní katalógu v košiari nazvanom Virtua
skúsme ešte osloviť sudičky, aby mu do kolísky vložili pekné a užitočné prianie
do života: Nech Súborný katalóg periodík nie je viac databázou osamelou, izolovanou.
Multidatabázové vyhľadávanie by mohlo obsahovať všetky fondy, zverejnené na
portáli, nielen tie, ktoré obsahuje od samého začiatku. Aby sme si mohli pri
vyhľadávaní zaškrtnúť konkrétnu databázu knižnice a k tomu Súborný katalóg
periodík a vyhľadávať v oboch bázach súčasne. Okrem prepojenia fond kníh –
periodiká by bolo praktickým darčekom aj prepojenie periodikum – články. Aby sme sa
po vyhľadaní periodika mohli prekliknúť aj na súvisiace články v článkovej
databáze. Zobrazené články by boli prefiltrované (minimálne) podľa zdroja a
lokácie a zotriedené napríklad podľa roka vydania…

Nepodozrievajme sudičky z nemiestneho žartovania. Dĺžka
životného cyklu softvérových aplikácií sa rýchlo skracuje. Návrhy, ktoré sa dnes
vzhľadom na skutočnosť javia ako žáner sci-fi, o pár rokov môžu byť realitou.

Share:
Issue content