Databáza DynaMed – nový přírůstek do rodiny medicínských databází založených na důkazech společnosti EBSCO Publishing – nyní slouží lékařům na celém Slovensku

Introducing

Společnost EBSCO Publishing je divizí EBSCO Industries Inc., jedné z nějvětších soukromých společností ve Spojených státech amerických. Je světovým lídrem v oboru vývoje a distribuce informačních databází. V současnosti nabízí 250 plnotextových a sekundárních databází. Díky mnoha desítkám tisíc plnotextových časopisů, magazínů, knih, monografíí a různých dalších zdrojů, které pocházejí od renomovaných vydavatelů, poskytuje EBSCO Publishing informační zdroje všem skupinám výzkumníků nejrůznějšího zaměření – např. z oblasti akademického výzkumu či biomedicínského výzkumu – ale rovněž také veřejným knihovnám, soukromým společnostem, vládním institucím a studentům. Databáze jsou dostupné na platformě EBSCOhost, která je nejpoužívanějším internetovým vyhledávacím rozhraním na celém světě.

Databáze DynaMed je dalším přírůstkem do rodiny medicínských informačních zdrojů založených na důkazech (evidence-based medicine). Tato databáze má dvě základní specifika. Prvním z nich je, že tato databáze je primárně určena pro použití přímo při výkonu klinické praxe, neboť lékařům usnadňuje rozhodovací proces při stanovování diagnózy chorob. Na základě provedených výzkumů mezi uživateli bylo zjištěno, že tato databáze je nyní jediným informačním zdrojem založeným na důkazech, který umožňuje lékařům nalézt odpovědi na většinu otázek, které vyvstanou během klinické praxe. Druhým specifikem této databáze je, že kromě toho, že je denně aktualizována, poskytuje již klinicky uspořádané souhrny tisíců témat, neboť monitoruje obsah více než 500 lékařských časopisů a databází buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím časopiseckých rešeršních služeb. Informační zdroje jsou od začátku do konce zrevidovány, přičemž každý článek je hodnocen z hlediska své relevance pro použití v klinické praxi a z hlediska informační hodnoty, kterou z vědeckého hlediska přináší. Nový důkaz je poté včleněn do již existujícího obsahu databáze a celkové souhrny v databázi jsou změněny tak, aby obsahovaly nejlepší dostupný důkaz, který je v danou chvíli k dispozici.

Databáze DynaMed nyní slouží i lékařům na celém Slovensku. Šedesát slovenských medicínských institucí má nyní zkušební volný přístup zdarma, který potrvá až do konce srpna roku 2007. Během tohoto zkušebního volného přístupu si mohou lékaři a vědečtí pracovníci v těchto institucích databázi vyzkoušet a případně si ji předplatit. Kupříkladu ve Velké Británii si renomovaná vládní agentura National Health Services (NHS), která zde koordinuje systém zdravotní péče, vybrala ze všech dostupných medicínských informačních zdrojů založených na důkazech (evidence-based medicine) právě EBSCO Publishing databázi DynaMed.

Pro více informací o databázi DynaMed kontaktujte prosím EBSCO Publishing Database Service v Praze na adrese: jgriger@ebsco.com nebo také tnankovic@ebscohost.com .

Share:
Issue content