Národné športové centrum venovalo publikáciu do súťaže TOP WebLib 2006

TOP WebLib 2006

nsc.jpg (5570 bytes)

Národné športové centrum (NŠC) je priamo riadená rozpočtová organizácia MŠ SR, ktorá vznikla 1. januára 2004 zlúčením Centra akademického športu a Národného inštitútu športu a ktorá prostredníctvom oddelenia vzdelávania podporuje rozvoj edičnej činnosti v oblasti športu v Slovenskej republike. V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami sa spolupodieľa na publikovaní najnovších poznatkov v oblasti športu.

Do roku 2007 vstúpilo NŠC s pomerne veľkými edičnými zámermi. V spolupráci s Medzinárodným olympijským výborom so sídlom v Lausanne a Národným inštitútom športu a telesnej výchovy v Paríži pripravuje vydanie trojjazyčného lexikónu športovej terminológie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku. Odbornej športovej verejnosti bude sprístupnený nielen v tlačenej, ale i v elektronickej podobe na internete. Dokončenie lexikónu je plánované na rok 2008. V týchto dňoch vychádza História vodného póla na Slovensku 1919 – 2005 a pripravujú sa publikácie Atletika – láska Rudolfa Holzera a Sociálne dimenzie rozvoja športu a rekreácie v krajinách strednej Európy, ktorá bude publikovaná v anglickom jazyku.

malik1.jpg (57333 bytes)

Titul “NAJ” si v našej doterajšej krátkej histórii jednoznačne zaslúži publikácia Olympijská výchova, ktorej autorom je prof. Ján Grexa a kolektív.
Je vydarená obsahom i formou a súčasne predstavuje humoristu Grexu z inej stránky, ako ho bežne vníma široká verejnosť. Práve svojou profesiou športového historika je slovenskou celebritou.

Túto knihu sme venovali ako cenu pre ocenených v súťaži TOP WebLib 2006. V elektronickej podobe je umiestnená aj na internetovej stránke NŠC:

http://www.sportcenter.sk/vzdelavanie/literatura?book=809

V rámci lepšej a zrozumiteľnejšej informovanosti o činnosti NŠC sme vytvorili modul Mediatéka NŠC (http://www.sportcenter.sk/vzdelavanie/literatura), ktorý návštevníkom našej webovej stránky ponúka možnosť vyhľadávania publikácií pomocou kľúčových slov a špecifikácií jazyka, resp. typu média. Voľbou jednotlivých titulov užívateľ získava bližšie informácie o zvolenom titule – originálny názov, slovenský preklad názvu, autor, vydavateľstvo, rok vydania, počet strán, náhľad titulnej strany atď. Publikácie zaradené v Mediatéke pochádzajú zo zdrojov NŠC a Slovenského olympijského výboru a sú sprístupnené pre potreby športovej verejnosti formou prezenčného štúdia v priestoroch multimediálnej študovne NŠC, určenej hlavne pre trénerov a iných odborníkov v športe. Jej návštevníkmi sú nielen mladí, talentovaní športovci, ale aj úspešní slovenskí reprezentanti.

 

Športová hala Mladosť
Trnavská 39
831 04 Bratislava

www.sportcenter.sk

nsc2.jpg (173653 bytes)

Share:
Issue content