Digitálny obsah z Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského

From Slovakia

Naša knižnica už dlhší čas sprístupňuje digitálny obsah, prevažne vo forme rôznych databáz. Mnohé už spomenuté aktivity len v krátkosti zhrniem a podrobnejšie predstavím nové alebo doposiaľ nepublikované.

100 tisíc kníh vo vrecku

V rámci našej WAP stránky http://wap.kniznica-rv.sk, ktorá funguje už tretí rok, sprístupňujeme od minulého roka kompletný online katalóg dokumentov z nášho fondu. Táto stránka je prístupná kdekoľvek v teréne cez mobilné zariadenie. Bonusom sú stručné bibliografické údaje o 118 autoroch, určené pre študentov. Za tento produkt sme získali Cenu Inforum 2006 na 12. ročníku tejto medzinárodnej konferencie.

Recenzia: www.mobilmania.sk, Pavol Salgari – Spríjemnenie každodenného študovania: sedmička užitočností

romok1.jpg (21122 bytes)

Literatúra

Ak máte neustále problém so zapamätaním názvov diel a autorov, možno vám pomôže práve táto wap stránka. Predstavované stránky patria Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave. Najzaujímavejšou položkou pre zábudlivcov je práve Online katalóg. Po voľbe “Bibliografické údaje o autoroch” sa vám zobrazí abecedne zoradený zoznam autorov. Po tom, ako nájdete hľadaného autora, sa dostanete k stručnej charakteristike jeho života a tvorby. Dostupné sú aj názvy diel, ktoré tento autor napísal.

Viac informácií: http://kniznica-rv.sk/wap.php

Kalendár výročí osobností Rožňavského okresu

V tejto databáze sú zaradené osobnosti, ktoré sa narodili, pôsobili, študovali alebo zomreli na území nášho okresu s uvedením vzťahu k regiónu. Údaje sú čerpané z encyklopédií a slovníkov. Kalendár obsahuje menný a zemepisný register. Údaje z tejto databázy preberá Historické okienko, ktoré zobrazuje na webovej alebo wap stránke aktuálne okrúhle výročie. Údaje online preberá aj jedna súkromná regionálna stránka.

Databáza regionálnej bibliografie

Obsahuje bibliografické záznamy článkov z novín a časopisov, ktoré sa týkajú okresu Rožňava a okolia, za obdobie rokov 1995 – 2005. Záznamy sú prístupné aj cez Google. Nová produkcia je už súčasťou databázy v systéme Virtua.

Viac informácií: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib032/romok1.htm

Fotogalérie na http://foto.kniznica-rv.sk

Na tejto adrese sa nachádzajú vybrané fotogalérie z diania v knižnici, ale aj pár zaujímavých fotogalérií z regiónu. Galérie sú generované vlastným jednoduchým skriptom, ktorý umožňuje takmer okamžite sprístupniť fotografie z digitálnych fotoaparátov. Originálnu fotografiu zmenší na rozmery 200 × 150 bodov, ktorá sa použije ako náhľad pre publikačnú s rozmermi 800 × 600 bodov. K fotografii vygeneruje údaj o dátume a čase fotenia s odkazom na nasledujúcu a predchádzajúcu fotografiu.

Obrázkový OPAC

Do nášho online katalógu kníh preberáme obrázky obalov kníh, pre komfortnosť čitateľov. V súčasnosti je takto doplnených viac ako
2 500 titulov. Obrázky sa dopĺňajú ručne, alebo najčastejšie hromadne programom na základe identifikácie ISBN.

romok2.png (103122 bytes)

Odkaz: http://opac.kniznica-rv.sk/

Katalóg CD-ROM/DVD

Tento online katalóg príloh k periodikám a knihám je už tretí rok často využívaným produktom. Obsahuje nafotené a skenované elektronické médiá so zobrazovaním aktuálnej dostupnosti. S katalógom sa zlepšila ochrana fondu, prehľadnosť a komfortnosť. Skúsili sme aj vlastnú produkciu dvoch CD, ktoré sú venované 20. výročiu Černobyľskej havárie, z voľne dostupných materiálov na internete.

Viac informácií: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib041/romok1.htm

Burza kníh – na predaj

Uvedomili sme si povinnosť zverejňovať ponukové zoznamy vyradených kníh. Keďže z našich vyradených kníh je máločo použiteľné, ponúkame aj knihy, ktoré nám darovali do burzy. Namiesto klasického zoznamu kníh sme pripravili online databázu. Táto databáza má vyhľadávanie ľubovoľnej časti slov v názve alebo autorovi, ďalej obsahuje autorský a názvový register. Modul pre pracovníka umožňuje zapisovať knihy do burzy, ale aj ich vyradenie. Hlavne pri prvom vkladaní záznamov je výhodou databázy, že ju môžu aktualizovať súčasne viacerí pracovníci. Za necelý rok funkčnosti databázy nám ubudlo 20 % titulov, ktoré by možno ležali kdesi zapadnuté prachom. Táto databáza je vyhľadateľná cez Google, takže sa nám ozývajú ľudia z rôznych kútov Slovenska. Tu je niekoľko reakcií.

Túto knihu zháňam už veľmi dlho a mám veľký záujem o jej kúpu. Martin, Bratislava

Mám záujem tieto knihy kúpiť… …@vlada.gov.sk. Daniela, Bratislava

Ďakujem za ochotu. Inak veľmi ste mi spravili radosť. Martina, Trenčín

Ďakujem, kniha mi už došla… Vladimír, Puchov

Ďakujem veľmi pekne. Teším sa. Lenka, Bratislava

…budem mať pravdepodobne cestu do KE, tak sa môžem zastaviť osobne. Ján, Motešice

Odkaz: http://opac.kniznica-rv.sk/burza.php

Video

romok3.jpg (67504 bytes)

Najnovšie sme sa pokúsili sprístupniť na našej webovej stránke multimediálny obsah vo forme videa. Prvými lastovičkami v apríli boli dve krátke videá zo sadenia Rozprávkovníka a spot lokálnej televízie o našej “Noci s Andersenom 2007”. Videá sú publikované podobným spôsobom ako teraz populárna služba na http://www.youtube.com, vo formáte Flash; bola zakúpená licencia pre našu doménu. Prehrávač videí zobrazuje dĺžku videa, aktuálnu pozíciu, umožňuje presúvanie sa a zväčšenie videa na celú obrazovku. Dátový tok videa je približne 250 kbit/s, pri pomalšom spojení je možné pozastaviť prehrávanie a počkať, kým stiahne do pamäte celé video, a tak prehrať. Momentálne pripravujeme publikovanie filmu z 11. – 13. júna 1985, keď sa u nás konalo celoštátne vyhodnotenie 35. ročníka súťaže BVĽK (Budujeme vzornú ľudovú knižnicu).

AstroInfo

Na našej WAP stránke sprístupňujeme aj niekoľko aktuálnych astronomických informácií. Sú tam východy a západy Slnka, predpoveď preletov medzinárodnej vesmírnej stanice ISS a rôznych satelitov. Predpovede zábleskov satelitov Irídium, polohy, jasnosť a východ/západ planét. Údaje sú zobrazené pre aktuálne vybrané miesto pozorovania. Môže sa vybrať viacero slovenských a niekoľko zahraničných miest.

Odkaz: http://wap.kniznica-rv.sk/astro/  

miniEDO

V menšej miere na vyžiadanie poskytujeme elektronické dodávanie dokumentov – článkov alebo menších častí z kníh z nášho fondu. Objednávky sa realizujú prostredníctvom mailu ako MVS. Elektronické dodávanie poskytujeme aj pre súkromné osoby na Slovensku alebo v zahraničí. Dohodneme kvalitu a formát dokumentu, oskenuje sa a vystaví na serveri. Príjemca dostane mailom informáciu, ako a kde si ho môže stiahnuť. Väčšinou tieto dodávky realizujeme bez poplatkov. Za 4 mesiace tohto roku bolo realizovaných 6 objednávok, 4 pre Slovensko, a po jednej pre Česko a Maďarsko.

V budúcnosti plánujeme rozšíriť digitálny obsah o krátke filmy z prostredia knižnice a historické fotografie z regiónu.

Share:
Issue content