Infomix

Infomix

Vyhľadávacie okienko JIB

jib.jpg (43705 bytes)

Počas tohtoročných školských prázdnin bola začiatkom augusta spustená nová verzia Jednotnej informačnej brány (http://www.jib.cz). Horúcou novinkou je možnosť usporiadania výsledkov vyhľadávania do klastrov a faziet, ktorá výrazne uľahčuje prácu s vyhľadanými záznamami. Viac informácií o novej verzii sa dozviete zo Zpravodaja JIB: http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/zpravodaj-jib/zpravodaj_07.pdf.

Toto vyhľadávacie okienko JIB si môžete jednoducho zabudovať na svoju webovú stránku. Návod na to nájdete na: http://info.jib.cz/informace-prouzivatele/vyhledavaci-okenko-jib/vyhledavaci-okenko-jib-pro-vase-webove-stranky.

 


WorldWideScience.org

Nová globálna vedecká informačná brána umožňujúca súčasné vyhľadávanie v 16-tich národných a medzinárodných vedeckých databázach a portáloch, ktoré sú prevádzkované vládnymi agentúrami alebo národnými knižnicami Austrálie, Brazílie, Kanady, Dánska, Francúzska, Nemecka, Japonska, Holandska, Veľkej Británie a USA. Umožňuje verejný prístup k viac ako 200 miliónom stranám vedeckých informácií – prevažne výsledkov výskumu z oblasti medicíny, životného prostredia, poľnohospodárstva a ďalších.

Prehľad zdrojov:

 • African Journals Online (South Africa)
 • Article@INIST (France)
 • Australian Antarctic Data Centre
 • Canada Institute for Scientific and Technical Information
 • CSIR Research Space (South Africa)
 • Defence Research and Development Canada (Canada)
 • DEFF Global E Prints (Denmark)
 • DEFF Research Database (Denmark)
 • Electronic Table of Contents (ETOC) (United Kingdom)
 • J-EAST (Japan)
 • J-STAGE (Japan)
 • J-STORE (Japan)
 • Journal@rchive (Japan)
 • NARCIS (Netherlands)
 • Science.gov (United States)
 • Scientific Electronic Library Online (Brazil)
 • Transactions and Proceedings of the Royal Society of New Zealand 1868-1961 (NewZealand)
 • UK PubMed Central (United Kingdom)
 • Vascoda (Germany)

Zdroj: SciTech navigátor (http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=232)

 


eContentPlus
Informačný deň

Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Európskou komisiou, DG Information Society and Media, a Národným kontaktným bodom SR pre program eContentPlus zorganizovalo 26. júna 2007 v Univerzitnej knižnici v Bratislave informačný deň k výzve na podávanie projektov na rok 2007. Informačný deň bol zameraný na možnosti čerpania finančných prostriedkov a prípravu projektov pre digitálne knižnice a riešenia podporujúce spoluprácu medzi pamäťovými inštitúciami, ako sú knižnice, múzeá, galérie, archívy a vlastníci súkromného obsahu.

Dlhodobé zámery MK SR v oblasti digitalizácie, sprístupnenia a dlhodobej archivácie kultúrneho dedičstva SR predstavil Ladislav Šimko, riaditeľ odboru štrukturálnych fondov Ministerstva kultúry SR:

http://phobos.ulib.sk/Prezentacie/Econtent_OPIS_26_6_2007.ppt

O stratégii digitalizácie kultúrneho dedičstva SR hovoril Dušan Katuščák, generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice v Martine:

http://phobos.ulib.sk/Prezentacie/Blava_eContent.ppt.

Na najčastejšie chyby pri spracovaní projektových žiadostí upozornila Romana Křížová, výkonná riaditeľka firmy Cross Czech, a. s.:

http://phobos.ulib.sk/Prezentacie/eContentPlusInfodenBratislava26062007.ppt.

Viac o tejto akcii na adrese: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1277

 


Nové pravidlá tvorby prístupného webu v ČR

V Českej republike zverejnili v júli 2007 nové pravidlá tvorby prístupného webu, ktoré by mali vstúpiť do platnosti od budúceho roka. Pravidlá sú zverejnené na http://www.pravidla-pristupnosti.cz/. Oproti platnej verzii pribudlo sedem pravidiel, ubudlo dvanásť pravidiel a jedenásť pravidiel bolo upravených. Okolo pravidiel sa na českom internete rozvinula veľká diskusia, a to predovšetkým k článku na stránkach Přístupnost, kde sú k pravidlám uvedené vysvetlenia a komentáre. Medzi základné problémové body patrí prílišná orientácia na celosvetovú metodiku WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), ku ktorej sa prihlásili členské štáty EÚ, prehrávanie zvukov na stránkach, vyňatie nutnosti definovať znakovú sadu v hlavičke dokumentu a prílišná formálnosť definícií. Diskusia k článku je veľmi zaujímavá a cenná, na otázky a kritiku odpovedajú priamo autori metodiky.

Zdroj: http://www.ikaros.cz/node/4276

 


SPOT – kolektívny online slovník IT

Na stránke http://spot.zcu.cz/ nájdete voľne prístupný online slovník odbornej počítačovej literatúry SPOT. SPOT je akronym označujúci Slovník Prekladov Odbornej Terminologie. Jeho cieľom je pomôcť prekladateľom pri riešení problémových a/alebo nových termínov z ob-
lasti IT. Poskytuje nástroj na vytváranie kvalitných českých ekvivalentov anglickej terminológie v tejto oblasti.

Slovník chce plniť dve úlohy: ako zdroj referenčných prekladov a ako platforma na diskusiu pri ich ustaľovaní. Aplikácia umožňuje používateľom navrhovať české preklady doteraz nezaradených alebo neustálených termínov a hodnotiť ich bez pracného opakovaného rozposielania poslednej verzie “kolektívneho” slovníka pri každej zmene.

Zdroj: http://www.ikaros.cz/node/4273  

 


talent.jpg (9586 bytes)Vihorlatská knižnica v Humennom vyhodnotila v máji 2007 27. ročník regionálnej literárnej súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov Literárne talenty 2007, v tomto roku po prvýkrát aj v jazykoch národnostných menšín.

Do súťaže sa zapojilo 381 účastníkov so svojimi 530 literárnymi prácami v slovenskom jazyku, 37 účastníkov so svojimi 41 prácami v ukrajinskom jazyku a 2 účastníci a 10 prác v rusínskom jazyku – je to o 35 % viac ako v minulom roku.

Porota odovzdala víťazom spoločne 44 cien a 24 čestných uznaní. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia literárnych prác bol rozborový seminár a vydanie zborníka Literárne talenty 2007.

Share: