Medzinárodná konferencia CASLIN 2007

From seminars and conferences

3. – 7. júna 2007, Stupava

caslin.jpg (44993 bytes)

V súvislosti so zameraním nášho čísla upozorňujeme záujemcov na vynikajúci medzinárodný seminár, ktorého ústrednou témou boli informačné technológie a komunikácia vedeckých poznatkov.

Jednotlivé príspevky sa dotýkali troch podtém:

– Koncepcie, vízie (stratégie, Web 2.0, Library 2.0…),
– Nástroje, pramene (vedecké portály, Google Scholar, wikis, blogy…),
– Projekty, správy (implementácie, prieskumy, metodológie…).

Rôzne pohľady na danú tému a úlohu knižnice vo vedeckej komunikácii nájdete napríklad v článkoch:

  • Knižnice ako vydavatelia: akademická spolupráca na zlepšenie prístupu k vedeckým poznatkom.

  • Jaký open-source software pro publikování elektronických časopisů má vědecká komunita k dispozici?

  • Vplyv Google aplikácií na prípravu, spracovanie a komunikáciu vedeckých poznatkov.

  • Informačný systém o vede a výskume ako nástroj vedeckej komunikácie.

  • Relevancia vo vedeckej komunikácii a nové služby elektronického prostredia.

  • Komplexnosť zručností v procese vedeckej komunikácie.

  • Knižnice 2.0: Zmení Web 2.0 všetko?

 

Plné texty všetkých príspevkov sú dostupné na internete na stránke:

http://indico.ulib.sk/MaKaC/conferenceTimeTable.py?confId=1.

Share: