Ako zistíte, či je webové sídlo vašej knižnice navštevované a úspešné?

Introducing

V súčasnosti prebehli už tri ročníky súťaže
o najlepšie webové sídlo knižnice TOP WebLib. Nepochybne mala súťaž veľký
vplyv na zlepšenie kvality webových stránok. Veľa knižníc pri tvorbe webových
sídiel rešpektuje odporúčania informačných architektov a štandardy W3C. Dnes
si už každý uvedomuje, že internetová prezentácia významne zviditeľní činnosť
knižnice smerom k svojim čitateľom a pri dobre navrhnutom systéme aj zefektívni jej
činnosť, zlepší nájditeľnosť a čo je dôležité, zvýši sa aj jej
návštevnosť.

Dnes existujú systémy a nástroje, ktoré umožňujú veľmi
presne zmerať návštevnosť webového sídla knižnice a určiť trendy. Na
základe štatistík je možné potom vychádzať pri zmene štruktúry webového sídla,
úprave systému navigácie, vyhľadávacieho rozhrania (interfejsu) a pod.
V článku si predstavíme profesionálny systém na meranie návštevnosti
slovenského internetu systém NAJ.sk, ktorý nájdeme na adrese http://www.naj.sk.

Systém je na slovenskom trhu od roku 1998 a v súčasnosti
systém monitoruje viac ako 10 000 webových sídiel, ktoré sú zaraďované do
tematických kategórií. Od októbra 2007 pribudla aj špeciálna kategória Knižnice,
kde je v súčasnosti zaradených 34 knižníc a súvisiacich projektov.
Štatistiky sa aktualizujú a generujú každú celú hodinu, pričom jednotlivé
štatistiky sa dajú prezerať v rámci nami zvoleného časového intervalu. Na
nasledujúcom obrázku vidíme poradie knižníc podľa návštevnosti za mesiac október
(do 27. októbra 2007).

makul2_1.jpg (137011 bytes)

Obr. 1  Poradie knižníc podľa návštevnosti za mesiac október

Pretože táto kategória vznikla v priebehu mesiaca a nie
všetky knižnice tu boli zaradené od začiatku, údaje ešte nie sú celkom objektívne.
Bude zaujímavé porovnávať štatistiky návštevnosti v pravidelných obdobiach.

Metodika spracovania údajov vychádza z odporúčaní
medzinárodnej organizácie IF ABC (www.ifabc.org).

NAJ.sk ponúka:

Podrobné štatistiky návštevnosti

Systém zaznamenáva vstupné a výstupné stránky, cesty, ktorými
sa návštevníci uberajú, čas strávený na webe, z akých stránok a vyhľadávačov
návštevníci prichádzajú, aké kľúčové slová hľadajú, z akých krajín
pochádzajú, ktoré jazyky preferujú a pod. Na obrázku č. 2 vidíme zaujímavú
štatistiku aktívnych návštevníkov projektu Katalógy slovenských knižníc za mesiac
október 2007.

makul2_2.jpg (118698 bytes)

Obr. 2  Aktívni návštevníci prichádzajúci na portál Katalógy
slovenských knižníc

Aktívny návštevník je taký návštevník, ktorý dané webové
sídlo navštevuje pravidelne. Vo vzťahu ku dňu je aktívny ten používateľ, ktorý
urobil aspoň dva prístupy za deň, vo vzťahu k týždňu ten, ktorý urobil aspoň tri
prístupy v rôznych dňoch, a vo vzťahu k mesiacu ten, ktorý urobil aspoň tri
prístupy v priebehu troch rôznych týždňov v mesiaci. Samozrejme, že nám ide
o to, aby webové sídlo malo čo najviac aktívnych návštevníkov, ale najprv ich
musíme sami o tom presvedčiť, že sa im oplatí na sídlo vrátiť vďaka
kvalitnému obsahu, jednoduchej a konzistenčnej navigácii, ľahkej nájditeľnosti.
Používateľ musí mať z návštevy príjemný zážitok, obsah, ktorý na sídle
nájde, by mal predstavovať pridanú hodnotu. 

Pri tvorbe webového sídla sa musí vždy nevyhnutne vychádzať
z analýzy správania používateľov. Systém NAJ.sk ponúka opäť množstvo
zaujímavých štatistík. Okrem aktívnych návštevníkov si môžeme pozrieť aj pomer
vracajúcich sa návštevníkov, ktorí sa na web vracajú pravidelne. Môžeme si
pozrieť počet zobrazených stránok, ale aj konkrétne, ktoré časti webového sídla
sú najčastejšie navštevované za určité obdobie, prípadne, ktoré časti webového
sídla nie sú navštevované vôbec. Analýzu môžeme využiť pri redizajne webového
sídla. Ak sa určitá časť webového sídla málo využíva (slabá nájditeľnosť,
zlý navigačný mechanizmus), môžeme ju vypichnúť priamo na úvodnú stranu sídla.

K zaujímavým štatistikám patria odkazujúce stránky.
Ukazujú adresy, na ktorých návštevník klikol na odkaz a vďaka tomu prišiel na vašu
stránku (obr. 3).

makul2_3.jpg (137203 bytes)

Obr. 3  Odkiaľ prišli návštevníci na portál Katalógy slovenských
knižníc v októbri 2007

Ako vidíme na obrázku, až 64,79 % návštevníkov prichádza na
portál priamo zadaním adresy sídla, resp. zo záložiek v prehliadači. Pomerne
veľké percento 10,40 % z ŠVK v Banskej Bystrici, 6,42 % z ŠVK
v Prešove a pod.  

Z hľadiska SEO optimalizácie sú veľmi cenné informácie
o tom, na základe ktorých hľadaných spojení prišiel návštevník na webové
sídlo. Táto cenná pomôcka pomôže pri zostavovaní indexov, prípadne nápovedí pri
chybe v písaní alebo v ručne vytvorenej kvalitnej odpovede na najčastejšie
pýtané otázky (obr. 4).

makul2_4.jpg (91956 bytes)

Obr. 4  Analýza hľadaných spojení nám pomôže lepšie optimalizovať
webové sídlo a manuálne vytvoriť kvalitné odpovede
na najčastejšie otázky

O kvalite a zaujímavosti stránky svedčí aj štatistika
času stráveného na webe, na stránke a počet stránok za jednu minútu. Tvorca
webového sídla si môže nadefinovať aj jednoduché, prípadne zložené konverzie, kde
vidí, napríklad, koľko ľudí si kúpilo určitý tovar, zapísalo sa do
elektronického spravodaja, pozreli si služby, chodia na určité sekcie sídla
a pod.

Grafickí dizajnéri a programátori ocenia informácie
o počítačoch návštevníkov stránky. Získajú podrobné informácie
o prehliadačoch, či počítače návštevníkov podporujú moderné technológie,
ako je flash alebo JavaScript. Zistia, či sú návštevníci dobre technicky vybavení
– aké majú nastavené grafické rozlíšenie a akú farebnú hĺbku, aký spôsob
pripojenia používajú, či je dostatočne rýchly a pod.

makul2_5.jpg (97051 bytes)

Obr. 5  Informácie o používaných prehliadačoch upozorňujú
o nutnosti testovať webové sídlo na viacerých prehliadačoch

Z množstva štatistík, ktoré sú k dispozícii,
môžeme zistiť dôležitý kvalitatívny ukazovateľ, a to vývoj návštevnosti.
Nestačí iba vytvoriť webové sídlo, ale treba jeho vývoj naďalej sledovať
a citlivo uskutočňovať zmeny tak, aby návštevnosť naďalej stúpala.
V prípade výkyvov treba zistiť a analyzovať dôvody. Systém NAJ.sk
poskytuje dostatočne veľkú informačnú bázu na analýzu vývoja webu.

Celý proces začatia meriania návštevnosti vášho webového
sídla je veľmi jednoduchý. Z úvodnej stránky NAJ.sk sa zaregistrujeme
a zadáme údaje o monitorovanom webe. Posledným nutným krokom je vloženie
meracieho kódu do stránok webovej prezentácie. Monitoring návštevnosti je aktívny
ihneď po správnom vložení kódu a za maximálne 60 minút už môžete sledovať prvé
výsledky merania. Za dva až tri pracovné dni obdržíte e-mailom potvrdenie o zaradení
do katalógu (dovtedy bude funkčný monitoring návštevnosti, ale web nebude figurovať
v rebríčkoch ani katalógu).

Môžete si zvoliť tri tarify – Lite, Profi alebo Platinum.

Tarif Lite

Ide o základný variant, ktorý je ponúkaný zadarmo pre weby do
100 000 zobrazených stránok mesačne. Tarif je určený najmä pre osobné stránky
alebo nekomerčné prezentácie, ktorých prevádzkovateľom stačí základný prehľad o
návštevnosti.

Tarif Profi

Je určený predovšetkým prevádzkovateľom malých a stredných
webov. Za cenu prijateľnú pre každého poskytuje vyčerpávajúce informácie o
návštevnosti a návštevníkoch internetových stránok.

Tarif Profi je zdrojom cenných informácií o správaní a
technickom vybavení návštevníkov www stránok. Na základe takto získaných
informácií je veľmi jednoduché prispôsobovať obsah stránok a štruktúru
požiadavkám návštevníkov a tým maximalizovať prínos webovej prezentácie pre
prevádzkovateľa.

Oproti verzii Lite obsahuje navyše:

 • šesťmesačnú históriu všetkých štatistík,
 • informácie o aktívnych návštevníkoch,
 • prehľad odkazovačov zoskupený podľa serverov, domén a Top Level
  Domén,
 • prehľad odkazujúcich vyhľadávačov a katalógov,
 • prehľad najčastejších hľadaných slov a fráz, vďaka ktorým
  návštevníci stránku našli,
 • vyššiu citlivosť pri zoskupovaní použitých prehliadačov a
  operačných systémov,
 • prehľad počtu farieb, ktoré je schopný zobraziť monitor
  návštevníkov,
 • prehľad rozlíšenia monitora a šírka okien prehliadača
  v pixeloch,
 • prehľad jazykov, ktoré používajú návštevníci,
 • cesty návštevníkov po webe, vstupné a výstupné body,
 • čas strávený na webe a na jednej stránke, počet stránok
  prezretých za návštevu,
 • neviditeľný merací kód,
 • merací kód pre HTTPS stránky (zabezpečené stránky),
 • garantovanú odpoveď technickej podpory na e-mail do 24 hodín.

Tarif Platinum

Je určený prevádzkovateľom veľkých a rozsiahlejších webov,
online obchodov a prevádzkovateľom internetových aplikácií, pri ktorých je
nevyhnutné poznať presné zloženie návštevníkov a spôsoby ich správania na webe.

Oproti verzii Profi obsahuje navyše:

 • dvojročnú históriu všetkých štatistík,
 • technické vybavenie návštevníkov, t. j. prítomnosť pluginu
  Flash, podpora jazykov Java a JavaScript, podpora cookies,
 • rozdelenie návštevníkov podľa regiónu SR,
 • podiel jednotlivých ISP (poskytovateľov pripojenia) pre
  návštevníkov webu,
 • spôsob pripojenia k internetu (telefón, pevná linka, káblová TV
  a pod.),
 • najvyššiu citlivosť pri zoskupovaní použitých prehliadačov a
  operačných systémov,
 • technická podpora po telefóne,
 • mesačný report v PDF.

Ďalšie podrobné informácie, ako aj grafické porovnanie
jednotlivých tarifov nájdete na webovom sídle NAJ.sk.

Share:
Issue content