Infomix

Infomix

Stratégia rozvoja knihovníctva na Slovensku a v
Čechách


Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 7. novembra 2007 uznesením vlády SR č. 943/2007
schválila Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013.

Kompletný materiál nájdete na portáli InfoLib v rubrike
Dokumenty: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=57

.


Koncepciu rozvoja knižníc v Českej republike na roky 2004
– 2010 nájdete na adrese: http://knihovnam.nkp.cz
v rubrike Legislatíva, odporúčania, štandardy, kde sú k dispozícii aj
nasledujúce materiály:

Vyhodnotenie a aktualizácia Koncepcie rozvoja knižníc
v Českej republike na roky 2004 – 2010

Koncepcia
rozvoja Súborného katalógu ČR do roku 2010


 caslin.jpg (3707 bytes)  15. ročník medzinárodného
seminára CASLIN 2008 sa bude konať 15. – 19. júna. 2008 v hoteli Panorama pri
Blansku.

Ústredná téma CASLIN-u: Znalostné technológie a
budúcnosť vyššieho vzdelávania

Bližšie informácie nájdete na webových stránkach konferencie: http://publib.upol.cz/caslin2008/.

 


 ask.jpg (3136 bytes) 

Na internetovej stránke Slovenskej národnej knižnice /Služby
knižnice/Národná komisia pre služby nájdete pokyny pre knižnice poskytujúce službu
Spýtajte sa knižnice a farebné verzie loga tejto služby na stiahnutie.
V pokynoch sú nasledujúce informácie:

1.       Spoločný názov služby
2.       Použitie spoločného loga služby
3.       Umiestnenie loga s názvom služby
4.       www formulár na položenie otázky čitateľom
5.       Organizácia služby v knižnici

http://www.snk.sk/?logo-sluzby-spytajte-sa-kniznice

 


 Plánované témy
jednotlivých čísiel časopisu

ITlib. Informačné technológie a knižnice
v roku 2008

1/2008  Library 2.0
marec 2008
uzávierka: koniec januára

2/2008  Informačné systémy v knižniciach
jún 2008
uzávierka: koniec apríla

3/2008  E-služby v knižniciach
september 2008
uzávierka: koniec júna

4/2008  Štandardizácia a normalizácia
v knižniciach

december 2008
uzávierka: koniec októbra

Okrem článkov ku zvoleným témam privítame i krátke
informácie o podujatiach, zavedení nových služieb, realizovaných
projektoch, ako aj problémoch, ktoré prináša prax a bezprostredne nesúvisia
s témou daného čísla.

Za spoluprácu Vám vopred ďakuje redakcia.

Share:
Issue content