KIS MASK na Orave

From seminars and conferences

Orava – kraj, ktorý obdivujú  turisti i milovníci krásna – nádherné doliny, lesy hýriace jesennými farbami… A v tejto kráse sa v dolnokubínskej Oravskej knižnice A. Habovštiaka uskutočnilo v októbri 2007 pracovné stretnutie neprofesionálnych knihovníkov z okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín.

Pre zaujímavosť uvádzame, že uvedené okresy zahŕňajú:

 • Dolný Kubín – 22 obecných knižníc,
 • Námestovo – 20 obecných knižníc,
 • Tvrdošín – 13 obecných knižníc.

Metodička Oravskej knižnice A. Habovštiaka Mgr. Martina Fecskeová srdečne privítala zástupcov menovaných obecných knižníc, ale aj školských knižníc okresu D. Kubín a zástupcov Slovenskej národnej knižnice.

Katarína Farbakyová – pracovníčka SNK, Národného bibliografického ústavu v Martine – prezentovala Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice (KIS MaSK). Metodické príručky spolu so základnými informáciami sa nachádzajú na webových stránkach:

–    http://www.snk.sk/?CH,

–    http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1351 a obsahuje ich aj samotný inštalačný program KIS MaSK.

Prednášajúcu dopĺňal Ing. Emil Rišian. Uviedol vylepšenia (Upgrade 2006) programu KIS MaSK:

 • navigácia s vysvetlivkami pri katalogizácii a výpožičkách
  v stavovom (spodnom) riadku  formulárov,
 • podrobnejšie štatistiky výpožičného systému,
 • podklady pre štatistiky knižničného fondu (triedenie podľa žánru – koľko a aká literatúra sa požičiavala),
 • viac vyhľadávacích kritérií (viac indikátorov – triedenie podľa MDT, predmetového hesla),
 • pridané polia pre evidenciu revíznych údajov a vyraďovania
 • upravené výstupné formáty (aj terminológia),
 • podrobnejšie nové manuály sú umiestnené aj v menu 
  WinISIS-u ako pomôcka.

polak1.jpg (15340 bytes)

OPAC – Webkatalóg knižnice

 • Správa užívateľského konta (aktuálny výpožičný stav, upozornenia na nedodržanie doby vrátenia, história výpožičiek, zmena osobných informácií vrátane hesla)
 • Medziknižničná výpožičná služba
 • Rezervácie dokumentov cez web

Podľa E. Rišiana KIS MaSK nenahrádza veľké knihovnícke systémy, ktoré majú za cieľ sprístupňovať svoj elektronický katalóg prostredníctvom internetu (ale táto možnosť je už reálna – bol zakúpený modul Web katalóg – katalóg prístupný na internete). Systém KIS MaSK bol navrhnutý tak, aby uspokojil potreby všetkých knižníc, ktoré budujú svoj elektronický katalóg.

Uviedol tabuľku č. 1 Používatelia systému podľa typu knižníc k 1. 10. 2007

Poznámka redakcie: V e-verzii tohto čísla ITlib nájdete kompletný zoznam používateľov KIS MaSK.

V  tab. č. 2 prezentoval  zoznam 113 používateľov systému k 1. 10. 2007 zoradených podľa sídla:

P. č. Názov firmy Mesto Kraj
1 Obec Adamovské Kochanovce Adamovské Kochanovce Trenčín
2 Štátna galéria Banská Bystrica B. Bystrica
3 Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica B. Bystrica
4 SOU služieb SZVD Bardejov Prešov
5 Gymnázium Leonarda Stockela Bardejov Prešov
6 Obec Becherov Becherov Prešov
7 Obec Bohdanovce nad Trnavou Bohdanovce/ Trnavou Trnava
8 Nemocnica s pol. Prievidza so síd. v Bojniciach Bojnice Trenčín
9 Ministerstvo spravodlivosti SR Bratislava Bratislava
10 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Bratislava Bratislava
11 SNM-Múzeum židovskej kultúry Bratislava Bratislava
12 Mestská knižnica Bytča Bytča Žilina
13 Obec Čachtice Čachtice Trenčín
14 Základná škola Čaklov Prešov
15 Obec Červená Voda Červená Voda Prešov
16 Základná škola s materskou školou Čierne Žilina
17 Obec Čierne nad Topľou Čierne nad Topľou Prešov
18 Obec Čierny Balog Čierny Balog B. Bystrica
19 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou Žilina
20 Obec Dlhé Klčovo Dlhé Klčovo Prešov
21 Obec Dobrá Voda Dobrá Voda Trnava
22 Obec Dolná Súča Dolná Súča Trenčín
23 Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín Žilina
24 Šrobárov ústav detskej TaRCH, odb. ústav Dolný Smokovec Prešov
25 ZŠ Drienov Drienov Prešov
26 Obec Dubová Dubová Bratislava
27 Obec Dúbravy Dúbravy B. Bystrica
28 Obec Fintice Fintice Prešov
29 Obec Forbasy Forbasy Prešov
30 Obec Gemerská Poloma Gemerská Poloma Košice
31 Obec Hažlín Hažlín Prešov
32 Obec Heľpa Heľpa B. Bystrica
33 Obec Hniezdne Hniezdne Prešov
34 Obec Horné Srnie Horné Srnie Trenčín
35 Základná škola s materskou školou Hôrky Žilina
36 Obec Hraničné Hraničné Prešov
37 Obec Huncovce Huncovce Prešov
38 Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanvo Nitra
39 Obec Jakubany Jakubany Prešov
40 Obec Jarabina Jarabina Prešov
41 Obec Jarok Jarok Nitra
42 Obec Kamenica Kamenica Prešov
43 Obec Kapušany Kapušany Prešov
44 Obec Kladzany Kladzany Prešov
45 Obec Kolárovice Kolárovice Žilina
46 Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska Komárno Nitra
47 Katolícka univezita v Ružomb. TF Košice Košice Košice
48 Obec Kotešová Kotešová Žilina
49 Obec Kúty – Miestna ľudová knižnica Kúty Trnava
50 Obec Lazany Lazany Trenčín
51 Obec Liptovská Teplička Liptovská Teplička Prešov
52 Obec Ľubotín Ľubotín Prešov
53 Viera Predanocyová Malé Zálužie Nitra
54 Obec Malženice Malženice Trnava
55 Obec Maňa Maňa Nitra
56 Mestské kultúrne stredisko Medzev Košice
57 Základná škola Grundschule Medzev Košice
58 Obec Medzibrod Medzibrod B. Bystrica
59 VI. Základná škola Michalovce Košice
60 Obec Mojmírovce Mojmírovce Nitra
61 Obec Nemce Nemce B. Bystrica
62 Obec Nová Dedina Nová Dedina Nitra
63 Združená stredná priemyselná škola Nové Mesto /Váhom Trenčín
64 Obec Oreské Oreské Košice
65 Obec Orlov Orlov Prešov
66 Obec Osikov Osikov 57 Prešov
67 Obec Plaveč Plaveč Prešov
68 Miestne kultúrne stredisko Pliešovce B. Bystrica
69 Základná škola Pohronská Polhora Pohronská Polhora B.Bystrica
70 Podtatranské múzeum Poprad Prešov
71 Centrum pre rodinu Poprad Prešov
72 Stredné odborné učilište Poprad Prešov
73 Gymnázium Považská Bystrica Považská Bystrica Trenčín
74 Obec Prakovce Prakovce Košice
75 Mestské kultúrne stredisko Rajec Rajec Žilina
76 Obec Raslavice Raslavice Prešov
77 ÚVN SNP Ružomberok Ružomberok Žilina
78 Obec Sedlice Sedlice Prešov
79 Základná škola s materskou školou Sielnica B.Bystrica
80 Mestské kultúrne stredisko Sliač B.Bystrica
81 Mestské kultúrne stredisko Snina Prešov
82 Mestské kultúrne stredisko Sobrance Sobrance Košice
83 Obec Soľ Soľ Prešov
84 Mestský úrad – odd. kultúry Spišská Stará Ves Prešov
85 Obec Spišské Bystré Spišské Bystré Prešov
86 ZŠ Spišský Hrhov Spišský Hrhov Prešov
87 Obec Strečno Strečno Žilina
88 Obec Streda nad Bodrogom Streda nad Bodrogom Košice
89 Prvá Svätojurská spoločnosť Svätý Jur Bratislava
90 Mestská knižnica Šahy Šahy Nitra
91 Obec Tesárske Mlyňany Tesárske Mlyňany Nitra
92 Obec Topoľčianky Topoľčianky Nitra
93 Základná škola s materskou školou Trakovice Trnava
94 Obec Trenčianske Bohuslavice Trenčianske Bohuslavice Trenčín
95 Mestský úrad Trenčianske Teplice Trenčín
96 Spolok svätého Vojtecha Trnava Trnava
97 Západoslovenské múzeum Trnava Trnava
98 Divadlo Jána Palárika Trnava Trnava
99 Nadácia Zelená nádej Tulčík Prešov
100 Kultúrna a informačná agentúra – MsK Turčianske Teplice Žilina
101 Obec Tvarožná Tvarožná Prešov
102 Obec Vaďovce Vaďovce Trenčín
103 Obec Valaská Valaská B.Bystrica
104 Obec Veľký Lipník Veľký Lipník Prešov
105 Obec Víťaz Víťaz Prešov
106 Mestská knižnica Vráble Vráble Nitra
107 Mesto, mestský úrad, Vrbové Vrbové Trnava
108 Obec Zalužice Zalužice Košice
109 Obec Zamarovce Zamarovce Trenčín
110 Obec Zeleneč Zeleneč Trnava
111 Obec Zlaté Zlaté Prešov
112 Mestská knižnica Želiezovce Želiezovce Nitra
113 ZŠ Lichardova Žilina Žilina

 

Ďalej uviedol technické požiadavky na počítač, na ktorom sa má nainštalovať KIS MaSK:

– osobný počítač PC s operačným  systémom Windows XP alebo Windows® 2000,
– 150 MB voľného miesta na disku pred inštaláciou; 100 MB po inštalácii (vrátane priestoru na inštaláciu softvéru KIS MASK),
– minimálne 64 MB RAM.

KIS MaSK  bol odskúšaný aj na operačnom systéme Windows Vista, ale vzhľadom na malé rozšírenie u používateľov odporúčame radšej OS Windows XP.

Pripojenie na internet sa nevyžaduje!

KIS MaSK sa distribuje na základe písomnej objednávky.

Predajná cena KIS MaSK-u je stanovená podľa cenového výmeru 14/2004:

Jednopoužívateľská verzia:                      2 500 Sk/ 1 kus

Sieťová verzia:                                              3 000 Sk/ 1 kus

Ročný servisný poplatok predstavuje čiastku:   

2 000 Sk – do 10 000 k. j.                           

4 000 Sk – do 20 000 k. j.                           

6 000 Sk – do a nad 30 000 k. j.

Suma platby za servisné služby v sebe zahŕňa:

 • dodávku CD-ROM (1-krát ročne inovovaná databáza) – uvažujeme o štvrťročnom dodávaní databázy,
 • náklady na cestovné,
 • ladenie programu – ak budú požadované zmeny (dodatky, konverzie, tlačové výstupy),
 • tlač čiarových kódov (dodanie súborov) – nezahŕňa čítačku čiarových kódov – obstaráva sa osobitne.

(SNK prideľuje knižniciam na základe nahlásenia knižnice začiatočný „prefix“, podľa typu knižnice. Knižnice sú zaradené do celoslovenskej evidencie – zodpovedná osoba: Ing. Ľ. Mikuláš.)

E. Rišian a K. Farbakyová spolupracujú so spracovateľskou firmou a odstraňujú nedostatky, s ktorými sa stretávajú počas konzultácií v knižniciach. Všetky problémy sa snažia vyriešiť, ale nové zmeny je potrebné overiť si v prvom rade v praxi. Treba podotknúť, že ďalší vývoj KIS MaSK-u bude možný len v tom prípade, že budú na túto činnosť vyčlenené ďalšie finančné prostriedky zo SNK (Ministerstva kultúry).

Aj keď pre neprofesionálnych knihovníkov bola knihovnícka terminológia ťažko „stráviteľná“, reagovali na prednášajúcich zo SNK otázkami:

 • aká má byť štruktúra prírastkového čísla – dá sa uviesť aj rok,
 • nachádzajú sa vysvetlivky (Help) v KIS MaSK-u,
 • či sa dá vyhľadávať iba podľa názvu publikácie,
 • či pri revízií kníh KIS MaSK umožňuje vytlačiť výstupnú zostavu vo formáte TXT,
 • či sa dá vytlačiť denná, mesačná a ročná štatistika,
 • či vstupný formulár (nový záznam) obsahuje aj obstarávaciu cenu a v akej mene sa uvádza,  akým spôsobom ju zapisovať, či aj s haliermi,
 • akým spôsobom sa zapíše darovaná kniha,
 • či je možné logo knižnice umiestniť na čitateľský preukaz,
 • či je nutná laserová tlačiareň pri tlačení čitateľských preukazov atď.

O tom, ako získať finančné prostriedky z grantu MK SR na nákup KIS MaSK, informovala pracovníkov obecných a školských knižníc Mgr. Martina Fecskeová.   Zdôraznila, že k pozitívnej zmene stavu informatizácie a internetizácie prispelo MŠ SR realizovaním programu pre financovanie rozvojových projektov školských knižníc Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2006. V súčasnosti je v školských knižniciach prístupných 881 počítačových staníc, z toho je 676 počítačových staníc pripojených na internet školy. Školské knižnice väčšinou využívajú akademickú sieť SANET, na ktorú sú pripojené základné a stredné školy.

Záverečné slovo patrilo PhDr. Milanovi Gondovi – riaditeľovi Oravskej knižnice A. Habovštiaka, ktorá nesie toto čestné pomenovanie od r. 2004. Uviedol, že všetko sa posúva dopredu, aj keď pomalšie, ako by sme si želali. Ale potešil všetkých prítomných pozitívnou správou, že za knihy sa od 1. 1. 2008 odvedie nižšia daň – zo základnej 19 % sadzby DPH do zníženej 10 % sadzby, ktorá sa momentálne uplatňuje len na lieky. Dúfa, že konečne sa stane literatúra pre určité skupiny obyvateľov dostupnou! Poďakoval prednášajúcim za prezentácie a vyslovil presvedčenie,   že cieľ pracovného stretnutia bol splnený – ukázať obecným a školských knižniciam, ktoré budujú svoje  katalógy ešte klasickým spôsobom (lístkový katalóg), že prostredníctvom zakúpeného KIS MaSK-u môžu vytvárať svoj elektronický katalóg na základe dát SNK.

Na záver niekoľko ohlasov z praxe…

Profesor  Štefan Kimlička vo svojej poslednej knižke Informačné systémy, ktorá vyšla v SNK v roku 2006, uvádza, že „odozva používateľov na kvalitu a rozsah služieb (KIS) sa overuje v etape prevádzky v pravidelných časových intervaloch. Využívajú sa na to dotazníkové metódy a rozhovory s vybranými vzorkami používateľov… Kvalita a efektívnosť servisu dodávateľov softvéru, hardvéru a ďalších služieb sa porovnáva so zmluvou …“

Preto sme oslovili knihovníčky, ktoré s KIS MaSK-om pracujú, ako sú s ním spokojné. Uvádzame ich odpovede v plnom znení:

1.    Obecná knižnica Topoľčianky (Nitriansky kraj)
obectopolcianky@topolcianky.sk
Monika Brandtová,  Andrea Chrenová: 

KIS MaSK používame od októbra 2005, dovtedy a ani neskôr sme nepoužívali iný knižničný systém. Od uvedeného dátumu sme spracovali 10 600 k. j. vrátane čiarových kódov. S MaSK-om sa nám pracuje veľmi dobre, uľahčuje nám prácu, hlavne čo sa týka vyhľadávania pre čitateľov. Nemáme pocit, že by sa v ňom malo niečo zlepšiť. S pracovníkmi SNK sa nám pracuje skvele, sú milí a ochotní, vždy sa snažia pomôcť. Aj keď školenie by sme rady privítali, pretože od januára 2008 chceme začať realizovať aj výpožičky prostredníctvom MaSK-u. A  v tom ešte veľmi jasno nemáme…

polak3.jpg (16306 bytes)

 

2.    Mestské kultúrne stredisko Sliač (Banskobystrický kraj)
msks.sliac@zoznam.sk
Renáta Šeniglová:

Program máme zakúpený od 19. marca 2006. Odvtedy sme až do konca roku 2006 „nahadzovali“ databázu. Pri tej príležitosti sme vykonali aj revíziu fondu. Výpožičný systém sme spustili až v druhom mesiaci roku 2007. Bolo to aj z dôvodu opravy lokálneho katalógu, triedenie kategórií sme získali až  v druhom upgrade – v októbri 2006. Od nainštalovania systému sme elektronickou formou spracovali celý knižničný fond knižnice, čo do konca roku 2006 podľa štatistického výkazu je 13 356 kníh. Rok 2007 ešte nemáme vyhodnotený. Pred zakúpením KIS MaSK-u sme nepoužívali    žiadny iný systém. Pracuje sa nám s ním výborne, uľahčuje   nám prácu a hlavne informovanosť o danej knihe – odbúrava nám náročné vyhľadanie v policiach, prípadne katalógových lístkoch. V danom momente vieme povedať používateľovi,   kde hľadaná  kniha je a kedy bude k dispozícii.

 Je to výborný program a pre malé knižnice absolútne postačujúci. Spolupráca so SNK je z môjho hľadiska výborná –zatiaľ sa každý problém   ústretovo vyriešil. Oceňujem zjednodušenie práce nainštalovaním vzdialenej správy a osobnej ochote riešiť problém Ing. Rišianom a p. Farbakyovou. Zo strany SNK by som možno uvítala rýchlejšiu aktualizáciu dát – dáta staršie ako jeden rok pri preberaní záznamov z katalógov SNK sú výhodné pri budovaní fondu. Pri dopĺňaní sú v časovom sklze. Nové knihy z roku 2006 tam nenájdem.

polak4.jpg (10728 bytes)

 Nedostatky:

požičanú knihu – ak ju omylom nevrátime v karte používateľa, môžeme požičať bez problémov ďalšiemu! Nemalo by nás pustiť ďalej;

rezervácia kníh je veľmi  nepraktická – jednoduchšie by bolo, aby sa v lokálnom katalógu objavila rezervácia  hneď    pod  poznámkou – požičaná komu a dokedy – dať poznámku čakatelia (príp. rezervovaná), pretože cez výpožičnú kartu je to veľmi zdĺhavé a veľmi nepraktické;

v karte výpožičky – pri samotnom požičiavaní knihy by som možno ocenila automatické prejdenie kurzoru na druhej strane karty, nie na políčko čiarový kód, ale na políčko SIGNATÚRA; urýchlilo by to našu prácu s vypožičiavaním, pretože malé knižnice zo známych ekonomických dôvodov (nákup brán, čítačky čiarových kódov) nebudú požičiavať knihy podľa čiarového kódu, ale podľa jedinečnej signatúry.

3.    Obecná knižnica Raslavice (Prešovský kraj)
obecraslavice@stonline.sk
Eva Markušová:

KIS MaSK používame od augusta 2006. K dnešnému dňu sme spracovali celú našu obecnú knižnicu, t. j. 7 447 kníh. Pracuje sa nám v celku dobre s týmto knižničným systémom, ale ak sa vyskytne niekde chyba, tak nám v celkovej zostave povie, že je, ale kde konkrétne, to už nám neukáže. Navrhovali by sme podrobnejšie školenie hneď na začiatku spustenia KIS MaSK, aby sme sa vyhli chybám, ktoré potom   robíme v priebehu spracovania kníh.

polak5.jpg (14746 bytes)

Share:
Issue content