Efektivní vyhledávání informací řízené uživateli

Main Articles

Již tradičně je vyhledávání akcí, která spojuje
uživatele s informacemi, které hledají prostřednictvím významu svých dotazů.

V uplynulých deseti letech profitoval
infromační trh ze stále se snižujících cen datových úložišť. Počítačové
systémy nabízely relativně jednoduché a také levné uchování dat – v databázích,
na souborových serverech či emailových archivech. Tato řešení ve svém základním
účelu uspěla – poskytla prostředí pro vytváření ohromného množství
elektronických informací, které jsou dnes shromažděna v aplikačních
"silech".


Prostředí se však změnilo. Současný vývoj dnes určují návratnost
intelektuálního vlastnictví stejně tak jako nárůst transakcí. Infrastruktura,
která doposud sloužila dobře k ukládání dat, selhává v okamžiku, kdy je
potřeba uložené informace efektivně využívat.

Komerční společnosti a státní instituce čelí novým
požadavkům na shodu s právními pravidly státu či EU. V dnešní ekonomice
založené na znalostech tak vítězí společnosti poskytující svým zaměstnancům i
zákazníkům efektivní přístup k informacím.

Vezměme jako příklad tradiční informační infrastrukturu
podniku: řetěz hodnoty informací. Na spodní úrovni je produkce informací, na
špičce jejich využívání. Jednotlivé úrovně se směrem k užití informací
zužují a vytváří pyramidu v souladu se snižujícími se investicemi do
jednotlivých úrovní. Ve většině institucí právě nákladná databázová
úložiště a legacy architektura rozšiřuje pomyslnou spodní část. Inovativní
řešení může spočívat v otočení nákladové struktury pyramidy.

kocourek.jpg (133620 bytes)

Podíváme-li se na obrázek, ve spodní části pyramidy jsou
zobrazeny datové zdroje. Fakt, že uložená data různého typu a formátu
v podniku zpravidla vyžadují skupinu db architektů, programátorů, manažerů,
řadu softwarových licencí a pár high-end serverů, není třeba dodávat.

Na datové zdroje navazují aplikační nástroje, které jsou
určeny pro pracovníky, kteří informace organizují, spravují a vyhledávají. Pro ty,
kteří zprostředkovávají přístup pro uživatele. Knihovníci, správci aplikací a
pracovníci podpory uživatelů tráví většinu svého pracovního času přípravou
heslářů, zápisem metadat, správou přístupových práv a vývojem nových
informačních služeb.

Na vrcholku pyramidy jsou pak samotní uživatelé: zaměstnanci,
analytici, vedení společnosti a také zákazníci hledající informace o produktech.

Jaká bývá v takovém případě situace? Pesimisticky
zhodnoceno: neflexibilní, mnohdy pomalý a nákladný přístup k informacím
v relačních databázích a „legacy“ systémech. Finančně náročná a
subjektivní správa metadat.  Ne zrovna jednoduchá správa a koordinace
prostředí. Duplicita práce. A stává se stále, že důležité informace nejsou
dostupné… a nebo jsou k dispozici pozdě.

Pokud ale připustíme informační architekturu založenou na
moderní vyhledávací platformě, situace v hodnotovém řetězu se může
dramaticky změnit.

Řešení spočívá v obrácení pomyslné pyramidy. Zlepšením
přístupu k informacím se sníží náklady na jejich vytváření a vlastnictví a
také se pravděpodobně zvýší výkonnost podniku.

Informace v okamžiku potřeby

Tradiční pyramida vyrůstá ze zaměření na transakce. Bývalo
méně dat… a co víc, většinou byla strukturovaná. To se ale vývojem dost změnilo.
Dnešní uživatelé si uvědomují hodnotu včasných a přesných informací a vědí,
jak je použít.

Lepší informační služby mají přímý dopad na jejich práci.
Lepší přístup k informacím je v podnicích strategickým požadavkem
„objevování informací v okamžiku potřeby“ s intuitivním vyhledávacím
rozhraním, relevantními výsledky, odezvou ve zlomcích vteřin a pokročilými
nástroji pro jejich další zpracování řídí mnoho nových obchodních modelů.

Tradiční informační systémy optimalizují produkci informací a
jejích ukládání, ne využívání informací a velmi častou zanechávají
potenciální uživatele bez odpovídající podpory. Pro zachování konkurenceschopnosti
musí podnik svým zákazníkům a zaměstnancům umožnit co nejlépe dosáhnout a
využít informace. Společnosti, které informace využívají, namísto toho, aby je
pouze vytvářeli a ukládali, mají velkou a významnou strategickou výhodu.

Vyhledávací řešení

Trh vyhledávacích technologií již přerostl IT oblast.
Vyhledávání má stěžejní roli v aplikacích pro objevování informací, BI, KM
a v dalších svou výraznou roli postupně získává. Vývoj řídí zejména
uživatelská očekávání. Vyhledávání není pouze o nalézání informací. Je
výchozím bodem pro uživatele
.

Základní pohled na vlastnosti pokročilého vyhledávacího
řešení nové generace:

Pohled na souvislosti

 • Vyhledávání je orientováno na nalezení fakt a informací oproti
  tradičnímu orientovanému na dokumenty. To přináší novou úroveň přesnosti.
  Nepracuje se se záznamy, ale objekty.
 • Využívá se detekcí témat a entit a vytváří se vazby na
  strukturu dokumentu (např. věty a odstavce). To umožňuje průzkum výsledků
  prostřednictvím souvisejících entit.
 • Záměrem je přinést přesné odpovědi (ne pouze reference na
  dokumenty).

Správa vyhledávání

 • Zahrnuje řešení založené na srovnávání.
 • Obsahuje možnost vytváření vyhledávacích profilů, jejich
  nastavení na základě vyhledávací zkušenosti uživatelů, včetně nastavování a
  monitorování relevance vyhledávacího procesu a měření a validace dle různých
  rolí.
 • Záměrem je splnění očekávání uživatelů a také aplikací
  pro vyplnění „bussines“ požadavků.

Hodnocení relevance

Cílem hodnocení je vyvážit poměr odezvy a přesnosti. Jak
dobře odpovídá okruh odpovědí záměru položeného dotazu.

 • Odezva (recall) – Schopnost vyhledat všechny potenciální
  objekty.
 • Přesnost (precission) – Schopnost vyhledat pouze
  relevantní objekty.

Pro hodnocení se používá u pokročilých vyhledávacích
řešení řada kritérií. Hodnocení probíhá na úrovni dokumentu, vyhledání
samotné pak na úrovni objektu.

Uvedený model hodnocení relevance odpovídá produktu FAST ESP.

 • Aktuálnost – Jak nový je dokument ve srovnání s časem
  odeslání dotazu?
  Příklad: Nejnovější články jsou první na seznamu vyhledaných.
 • Souvislosti – Důležitost nálezů závisí na místě, kde
  se v dokumentu nachází.
  Příklad: Nález v názvu dokumentu může být více relevantní než nález
  v jeho textu.
 • Autorita – Je dokument vyhodnocený jako autoritní pro
  dané téma nebo dotaz?
  Příklad: Webové odkazy a ostatní odkazy na dokument, citace.
 • Statistické údaje – Jak odpovídá obsah dokumentu dotazu?
  Příklad: Přibližnost (vzdálenost mezi nalezenými výrazy); Analýza četnosti
  výrazu.
 • Kvalita – Jaká je kvalita dokumentu?
  Příklad: Určené typy dokumentů (tiskové zprávy), definovaná pravidla,
  hodnocení dokumentu uživateli.
 • Vzdálenost – Vzdálenost od místa, kde je uživatel?
  Příklad: Geografická vzdálenost.

Získávání obsahu a jeho zpracování

 • Vyhledávací aplikace jsou integrovány s řadou dokumentových
  úložišť, CMS a DMS řešeními a komplexními informačními systémy. To umožňuje
  zajištění optimalizovaného a pružného přístupu k obsahu a jeho nezbytné
  zpracování pro vyhledávání.
 • Výsledky vyhledávání jsou jen tak dobré a relevantní jak dobrý
  a relevantní je pro vyhledávání dostupný obsah.

Zpracování obsahu je klíčovým prvkem pro zvýšení kvality
vyhledávací služby. Obsah externího datového zdroje je zpracován a podán
vyhledávacímu systému. Před jeho uložením musí být optimalizován pro
vyhledávání. Probíhá analýza dokumentů, transformace údajů a řada dalších
kroků. „Vyčištěný“ a normalizovaný obsah pomáhá dosažení nejlepší
úrovně relevance během vyhledávání.

kocourek2.jpg (59864 bytes)

Extrakce entit z obsahu zahrnuje definovatelné objekty:
jména osob, jména institucí, emailové adresy, místa, datumy a další.

Příklad: Neznám jméno osoby, kterou hledám, ale vím, že
souvisí s tématem, na které se ptám.

Jazyková relevance

Vyhledávací řešení definují jazykovou relevanci jako využití
informací se strukturou gramatiky a varia-cemi daného jazyka.

S porozuměním jazykové relevanci je možné vyhledávat
informace, které jsou mimo dosah tradičního hledání pomocí klíčových slov.
Využívá se lematizace, slovníků a oborových taxonomií a dalších podpůrných
nástrojů.

Lingvistické nástroje pro zpracování obsahu a dotazů výrazně
ovlivňují relevanci: odezvu a přesnost vyhledávání.

Kvalita služby

Spolehlivé řešení zajišťuje jak zpracování vstupních dat,
tak obsluhu uživatelů. Při zachování výkonu a rychlosti. Lineární škálovatelnost
je nezbytná ve třech dimenzích: objemu dat, počtu dotazů za vteřinu (QPS) a
aktuálnosti dat.

Integrovatelnost

Možnost připojení existujících služeb, datových zdrojů a
aplikačních systémů prostřednictvím standardů (SOA, Web services, Java).

Podpora „rich media“ formátů pro vyhledávání, jakými jsou
audio a video.

Bezpečnost

Zabezpečení je u vyhledávacího řešení na třech úrovních: u
zpracovávaného obsahu, ve vyhledávací aplikaci a v serverovém prostředí.

Záměrem je jednoduchý přístup k informacím, které jsou v
zabezpečeném prostředí a jsou doručeny zabezpečeným způsobem.

Řešení podnikového vyhledávání (ES) se poměrně rychle
stává strategickou komponentou informač-
ní architektury pro podniky a instituce. Za posledních pět let se výrazně zvýšila
kvalita veřejně dostupných vyhledávačů a ta výrazně posunula očekávání
kvality a efektivity interních vyhledávacích služeb od uživatelů
.

Poskytovatelé systému spolu s interními IT odděleními se musí
pokusit očekávání plnit.

„Je to jako příprava večeře pro návštěvu – buď bude
ze surovin, které máte k dispozici, nebo se jich zeptáte, co mají rádi..
.“

Pro článek byly použity zdroje společnosti FAST Search and
Transfer, kterou společnost INCAD zastupuje.

Share:
Issue content