Scholar SFX – linkujte správným směrem

Introducing

Představte si svět, v němž čtenář vždy snadno dosáhne na
dokument, o který má zájem. Nestane se mu, že by mu nebyl umožněn rychlý přístup
k elektronickým zdrojům,  které je oprávněn využívat. Definování OpenURL
syntax změnilo tyto představy ve skutečnost.

Ačkoli lze realizaci vzájemného provázání a integrace zdrojů
technologií OpenURL vnímat v knihovnách a informačních centrech jako velkou výzvu a
průlom v poskytování informací, ve skutečnosti tyto služby již uživatelé se
samozřejmostí očekávají. Nenechme je proto čekat příliš dlouho.

Knihovní fond je zkatalogizován, volné zdroje zpřístupněny,
licence vyjednány, databáze nakoupeny a následně vám vyvstává otázka: Jak mám
všechny tyto informace co nejkvalitněji a snadným způsobem nejjednodušeji nabídnout
čtenáři? Řešení se již déle než pět let nabízí samo v podobě SFX link
resolveru, jehož úkolem je čtenáři poskytnout co nejrychlejší a nejjednodušší
přístup k plnému textu, je-li dostupný online. Pokud k dokumentu nemáte přístup z
počítače, na kterém vyhledáváte, SFX vám může nabídnout ověření dostupnosti v
dalších libovolně předvolených katalozích specializovaných knihoven. Dále máte k
dispozici menu s přidanými službami vztahujícími se k aktuálnímu dokumentu,
například elektronické dodání dokumentu, tvorba citací dle platných norem nebo
odkazy k hledaným tématům na encyklopedie.

Finančně „bezbolestným“ způsobem, jak se můžete seznámit
s výhodami a přínosy SFX link resolveru, je možnost využívání služby Scholar SFX,
která je zdarma. Zažádat o ni můžete na stránkách www.multidata.cz. Scholar SFX
pracuje v prostředí Google Scholar a umožňuje linkování na nastavené portfolio
volně dostupných elektronických časopisů, licencovaných e-časopisů
reprezentovaných agregačními databázemi a na selektivně předplacené skupiny
e-časopisů.

 „Přirovnáme-li informační zdroje a
služby k stavebním kamenům digitální knihovny, SFX je potom malta, která drží tyto
kameny pohromadě… S SFX mají knihovníci možnost dát své knihovně vlastní
architekturu, která uživatele intuitivně povede ke všem důležitým zdrojům.“

 Eric F. Van de Velde, Ph.D.
ředitel knihovny informačních technologií
California institute of technology

 Google Scholar reprezentuje pro verzi Scholar SFX právě
jeden zdroj, ve kterém se provádí vyhledávání. SFX pak pracuje jako digitální
knihovnický navigátor, který vás přelinkuje tam, kde získáte dokument, o který se
zajímáte, stejně tak jako by vás knihovník za přepážkou odkázal na regál a
polici, na které naleznete knihu, kterou potřebujete. V plných verzích SFX můžete
mít zdrojů pro vyhledávání mnohem více, například početné indexové databáze, z
nichž vás SFX odkáže na fulltextové databáze, ve kterých naleznete plnou verzi
dokumentu.

Na základě informací získaných od Scholar SFX vygeneruje Google
Scholar u vyhledaných výsledků dva typy odkazujících linků, odkaz GET IT a odkaz
FIND IT. Zobrazí-li se u výsledku odkaz GET IT, máte vyhráno, protože dokument je z
vašeho počítače dostupný online. Zobrazí-li se FIND IT, stále není nic ztraceno.
Dokument nemáte k dispozici online, nicméně Scholar SFX ví, že je dostupný jinými
způsoby a právě pro možnost dalšího ověřování výskytu v katalozích jiných
knihoven si můžete nastavit portfolio institucí, ze kterých pro vás Scholar SFX
zjistí dostupnost.

Na naprogramování SFX se podílel i samotný tvůrce OpenURL
syntax, Herbert van de Sompel, profesor na belgické univerzitě v Ghentu, který
společně s expertem z Ex Libris, Oren Beit Ariem stál u zrodu prvního linkeru na
světě. Od doby svého vzniku se tento nejpůvodnější link resolver dokázal
celosvětově prosadit.

Se Scholar SFX stojíte jen na počátku komfortu OpenURL
linkování, který nabízejí další verze tohoto produktu, SFX eXpress a SFX v plné
konfiguraci.

O službu scholar SFX ve Slovenské republice si již zažádali:
Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Centrum vedecko-technických informácií SR, Univerzitná knižnica Prešovskej
univerzity, Univerzita Komenského v Bratislave, Ústredná knižnica SAV, Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika Košiciach.

Share: