Issue 1/2008

From Slovakia

Žijeme vo svete 2.0?

Na prvé stretnutia s fenoménom 2.0 som reagoval ako na otravný hmyz: vyhýbal som sa mu a presviedčal som sám seba, že sa ma netýka. Pravdepodobne, ako množstvo iných ľudí, som si myslel,...

From Slovakia

2.0 – Módna značka či realita?

Základná myšlienka – vzájomné zdieľanie obsahu, zdieľanie a výmena informácií, priestor pre tvorbu komunít a vzájomné stretávanie sa – nový priestor, kde si každý môže nájsť...

From Slovakia

Katalogizácia v knižnici 2.0

Príspevok prináša základné tézy o katalogizácii v prostredí knižnice 2.0, ktoré sa môžu stať východiskom pre širšiu diskusiu odborníkov, ale aj  verejnosti, ktorá v budúcnosti...

From Slovakia

Nové služby v Univerzitnej knižnici v Bratislave alebo Bude UKB knižnicou 2.0?

Knižničné služby sú konečným produktom knihovníckych procesov – získavania, spracovania, správy a ochrany dokumentov. Ich úroveň a kvalita závisia aj od materiálno-technického...

From Slovakia

S nástrojmi web 2.0 už počítame

Podstata internetu druhej generácie – web 2.01 spočíva v otvorenej komunikácii, vo väčšom zameraní na užívateľa, na snahu o jeho zapojenie do tvorby webu a k väčšej názorovej...

From Slovakia

E-learningové prostredie v ére WEB 2.0

Analýza z hľadiska potrieb Filozofickej fakulty UK   Úvod Využívanie informačných technológií predstavuje v poslednom desaťročí jeden z najvýznamnejších nástrojov implementácie...

From seminars and conferences

Efektívnosť činnosti knižníc – štandardy

Medzinárodný seminár, Varšava 23. 11. 2007   Problematika štandardov ako zadefinovaných ukazovateľov hodnotenia úrovne alebo kvality činnosti knižníc rezonuje aj v okolitých...

From seminars and conferences

Ako ďalej Pro Scientia?

Pro Scientia – združenie informačných špecialistov na podporu vedy si v tomto roku pripomenie 10. výročie svojho vzniku. Počas tohto obdobia prebehlo veľa zmien nielen v samotnom...

From abroad

Knižnice 2.0 v zahraničí – Skúsenosti a príklady

Web 2.0, komunita 2.0, business 2.0, kancelária 2.0, knižnica 2.0, Everything 2.0… stále však platí, že dva plus dva sú štyri. Na čo je teda dobrý celý ten hurhaj okolo 2.0? V...

From abroad

Vzdělávání a internet 2. generace

Žijeme v období rychlých změn. Technologie proměňují téměř všechny obory lidské činnosti. Někteří z nás si ještě nestačili zvyknout na úžasnou dostupnost informací v prostoru...

Infomix

Infomix

Europeana – Spojené kultúrne dedičstvo Ide o veľkolepý projekt sprístupňovania digitalizovaných zdrojov prostredníctvom webového rozhrania. Plánovaná zbierka tohto jednoduchého...

Introducing

Knižnica 2.0: nové scenáre pre knižnice

Pojem knižnica 2.0 doposiaľ nie je jednoznačne definovaný. Všetky doterajšie náznaky majú spoločné to, že poukazujú na web 2.0. Knižnica 2.0 sa opiera o princípy a techniky webu 2.0....

Introducing

Knižničný manifest 2.0

...

Introducing

Scholar SFX – linkujte správným směrem

Představte si svět, v němž čtenář vždy snadno dosáhne na dokument, o který má zájem. Nestane se mu, že by mu nebyl umožněn rychlý přístup k elektronickým zdrojům,  které je...

Speech

Príhovor

    prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave sona.makulova@fphil.uniba.sk   Web 2.0 ako výzva pre knižnično-informačnú...

Main Articles

WEB 2.0 – Knižnica 2.0?

Čo predstavuje web 2.0 – revolúciu alebo ďalšiu bublinu? Kedy a ako prišiel, ako ho definujeme? Čo vieme o webe 2.0 a aké sú skutočné jeho vlastnosti? Aké zmeny prináša knižniciam,...

Main Articles

WEB 2.0, knihovna 2.0, knihovníci 2.0, WEB 3.0 a jak dál?

Cílem všech knihoven je poskytování co nejlepších služeb svým uživatelům. L2 nám může pomoci dosáhnout tohoto hlavního cíle pomocí rychle jdoucích změn. Jde o něco více, než...