Infomix

Infomix

Europeana – Spojené kultúrne dedičstvo

Ide o veľkolepý projekt sprístupňovania digitalizovaných zdrojov prostredníctvom webového rozhrania. Plánovaná zbierka tohto jednoduchého mnohojazyčného portálu bude sumarizovať všetky európske archívy, múzeá, knižnice a audiovizuálne zbierky a bude využívať funkcie vyhľadávania a prehľadávania na   prístup k maľbám, fotografiám, objektom, knihám, novinám, archívnym nahrávkam, filmom a hudbe, ktoré boli digitalizované ako európske kultúrne dedičstvo. Vznikne tak jedinečné prepojenie európskej histórie, jej politického a sociálneho rozvoja, vplyvu umeleckých smerov na celý starý kontinent.

A prečo These boots were made for…? Pretože tvorcovia portálu na jeho propagáciu využili pesničku F. Sinatru a Van Goghov obraz Topánky prostredníctvom reklamného videa. Demonahrávku si môžete pozrieť na stránke http://www.europeana.eu/.

europeana.jpg (89361 bytes)


 

Časopis Čtenář na internete

http://ctenar.svkkl.cz  je nová stránka časopisu Čtenář, kde nájdete jeho elektronickú verziu.

Predplatitelia sa môžu zaregistrovať a majú k dispozícii plné texty aktuálnych čísiel. Pre neregistrovaných používateľov je sprístupnený archív, obsahy jednotlivých čísiel a úvodná rubrika ku každému číslu.

ctenar.jpg (125239 bytes)


 

INSOURCE 2008

Zborník z konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch pre obchod, manažment, marketing a prieskum trhu  INSOURCE 2008, ktorý sa konal   5. – 6. februára 2008 v Prahe, nájdete na http://www.insource.cz/sbornik/.

insource.jpg (145951 bytes)Projekt ibiblio.org

Ide o rozsiahly archív rôznych dát nahratých používateľmi. Na tejto doméne nájdete literatúru všetkého druhu – od antickej až po moderné diela známych autorov, najznámejšie hudobné diela svetových autorov či ľudové piesne z rôznych štátov, open source projekty. V databáze softvéru sú rôzne linuxové distribúcie a aplikácie pre Linux. Všetky súbory nahraté na serveri ibiblio sú zaradené do kategórií, z ktorých si používateľ vyberá. Výhodné je najmä to, že na rozdiel od projektov ako www.wikipedia.org   či www.booksgoogle.com  má používateľ k dispozícii aj úplné verzie knižných diel. Obsah ibiblio tvoria samotní používatelia, ktorí pristupujú a nahrávajú obsah autonómne. Zámerom je vytvoriť digitálny archív dostupných ideí, spoločenských a teologických názorov či informácií o etnických problémoch a, samozrejme, historického obsahu. Ibiblio podobne ako Google vytvára a hosťuje vlastné projekty, jedným z najznámejších je projekt Gutenberg, v rámci ktorého sa vytvára digitálna knižnica voľne dostupných literárnych diel.

Zdroj:
http://www.itnews.sk/buxus_dev/generate_page.php?page_id=48272

Viac na: http://www.ibiblio.org/

 


Web 2.0 má vliv na řadu aplikačních oblastí, které využívají pro přístup uživatelů prostředí webu – knihovny nevyjímaje. Proto se hovoří o principech označovaných jako Library 2.0. Článek je pokusem o krátký souhrn názorů a pohledů.

Prečítajte si príspevok Viléma Sklenáka, ktorý odznel na 11. ročníku seminára Automatizace knihovnických procesu 2007 (AKP 2007) v Liberci:

http://www.akvs.cz/akp-2007/03-sklenak.pdf

Share: