Knižnice 2.0 v zahraničí – Skúsenosti a príklady

From abroad

Web 2.0, komunita 2.0, business 2.0, kancelária 2.0, knižnica 2.0,
Everything 2.0… stále však platí, že dva plus dva sú štyri. Na čo je teda dobrý
celý ten hurhaj okolo 2.0? V komerčnom zmysle je to pravdepodobne len nové (aj
marketingové) šialenstvo (hlasujte, či je niečo 2.0: http://www.isit20.com),
podobné napríklad boomu .com, alebo e-niečo či i-niečo. Avšak za mnohými aktivitami
2.0 sa naozaj skrývajú myšlienky, ktoré pomáhajú organizáciám aj jednotlivcom
ponúkať svojim zákazníkom/používateľom nové zaujímavé služby a produkty,
založené na vzájomnej interakcii a skúsenosti v sieťovom prostredí. Ruch okolo
knižnice 2.0 zatiaľ neutícha. Skúsme prísť na to, prečo:

na základe definícií [10]:

 • Knižnica 2.0 je celá o používateľoch – o snahe udržať si
  tých, ktorí využívajú naše služby, a získať si aj tých druhých. Je o snahe
  využiť nápady a technológie, ktoré pomôžu knižniciam ponúkať svoje služby
  obidvom kategóriám, a je aj o spoluúčasti používateľov – pri vytváraní služieb
  a ich hodnotení. Knižnica 2.0 je fungujúci model, ktorý umožňuje knižniciam rýchlo
  reagovať na potreby trhu.
  Michael Casey z LibraryCrunch
   
 • Knižnice 2.0 sa pokúšajú prepojiť používateľov s
  informáciami a zábavou nech sú kdekoľvek a prelomiť tak hranice priestoru, času a
  zaužívaných pravidiel. Sú používateľsky orientovanou paradigmou, ktorá vyzdvihuje
  poznanie, skúsenosť, spoluprácu, tvorbu nového obsahu a povzbudenie ľudského ducha.
  Michael Stephens z Tame the Web
   
 • Knižnica 2.0 = (knihy atď. + ľudia + úplná dôvera) x
  spoluúčasť
  Darlene Fichter
   
 • Knižnica 2.0 je dôsledkom prirodzeného vývoja knižničných
  služieb až do štádia, keď používateľ môže ovplyvniť, ako a kedy použije
  službu, ktorú práve potrebuje alebo si želá využiť.
  Thomas Brevik, Library 1.5

na základe princípov knižnice 2.0 [9]:

 1. Knižnica je všade.
 2. Knižnica nemá hranice.
 3. Knižnica pozýva na spoluúčasť
 4. Knižnica používa flexibilný a kvalitný softvér.
 5. Knižnica povzbudzuje ľudského ducha.
 6. Knižnica je ľudská.
 7. Knižnica si uvedomuje, že používatelia sú tiež ľudia.

na základe príkladov:

Verejné knižnice

Mestská knižnica v Štokholme, Švédsko [5]:
http://www.biblioteket.stockholm.se

Je najväčšou verejnou knižnicou vo Švédsku. Tak ako mnohé
iné na Slovensku aj v zahraničí, zahŕňa viaceré knižnice-pobočky, v tomto prípade
je ich celkovo 44. Webové sídlo obsluhuje všetky knižnice a používateľ si môže
vybrať, v ktorej knižnici chce konkrétnu službu využiť. Zo siedmich sekcií v rámci
hlavnej navigácie sa samotnej knižnice týkajú len dve: „Knižnice“ a „O nás“.
Ostatné sú orientované na služby a používateľa. Býva označovaná aj ako prvá
reálna knižnica 2.0.

Niektoré z vlastností knižnice 2.0:

 • personalizácia vzhľadu stránky,
 • personalizácia celého sídla (súhrn stránok, ktoré obsahujú
  nejaký vstup od používateľa – napr. tagy, rezervácie, vlastná úvodná stránka,
  kniha návštev, história vyhľadávania…),
 • diskusia na stránke,
 • hodnotenie a recenzovanie kníh (záznamy kníh sú s odkazom na
  internetové kníhkupectvo a možnosť rezervácie v knižnici),
 • značkovanie/tagovanie materiálov, vyhľadávanie v tagoch (s
  možnosťou rezervácie),
 • množstvo podujatí rozdelených podľa veku, cieľového publika,
  času realizácie, témy/oblasti a pod.,
 • RSS kanály napr. pre konkrétne dotazy, pre novinky, témy
  (aktualizované stránky o špecifických témach) a pod.

 

lany1.jpg (131145 bytes)

Obr. 1 Možnosti interakcie na www.biblioteket.stockholm.se

lany2.jpg (83548 bytes)

Obr. 2 Možnosti personalizácie na www.biblioteket.stockholm.se

Cook Memorial Library, Tamworth, štát New Hampshire, USA
[1]:

http://tamworthlibrary.org

Malá obecná knižnica, ktorá je otvorená len štyrikrát do
týždňa:

 • používa open source nástroje,
 • všeobecný blog,
 • používatelia môžu pridávať komentáre k príspevkom a aj ich
  tagovať, pridávať komentáre k záznamom kníh,
 • social networking software – má svoje konto na Flickr
  (http://flickr.com/photos/tamworthlibrary),
 • fazetové prezeranie a čiastočné zužovanie dotazu,
 • RSS kanály pre celé sídlo/novinky.

lany3.jpg (127570 bytes)

Obr. 3 Konto knižnice na www.flickr.com

lany4.jpg (143289 bytes)

Obr. 4 Fazetové prezeranie katalógu
knižnice

Missouri River Regional Library, Jefferson City, štát
Missouri, USA [6]:

http://www.mrrl.org

lany5.jpg (140797 bytes)

Obr. 5 Úvodná stránka knižnice –
prezentácia fotografií z podujatia cez www.flickr.com

lany6.jpg (127640 bytes)

Obr. 6 Blog knižnice – mrak tagov a
fotografie z konta na www.flickr.com


Služby verejných knižníc pre mládež

Westerville Public Library, TeenScene, Westerville, štát
Ohio, USA [11]:

http://www.westervilleteens.org

 

lany7.jpg (162724 bytes)

Obr. 7 Stránka pre mládež vo forme blogu s
možnosťou interakcie

lany8.jpg (136850 bytes)

Obr. 8 Konto knižnice na www.myspace.com

Akademické a vedecké knižnice

Harold B. Lee Library na Brigham Young University, Provo,
štát Utah, USA [3]:

http://www.lib.byu.edu

Univerzitná knižnica s viac ako 8 miliónmi jednotiek:

 • information commons v priestoroch knižnice,
 • všeobecný blog s RSS kanálmi pre novinky, informácie,
  upozornenia,
 • personalizácia obsahu stránok (vytvorenie dotazov a ich
  automatická aktualizácia, vlastné zoznamy internetových adries, pridanie jednotlivých
  stránok knižnice do personalizovaného rozhrania),
 • integrácia služieb a zdrojov knižnice do modulu pre e-learningové
  kurzy (BlackBoard).

 

lany9.jpg (72373 bytes)

Obr. 9  Personalizácia obsahu
stránok

lany10.jpg (73631 bytes)

Obr. 10  Integrácia služieb a
zdrojov knižnice do modulu pre e-learningové kurzy

 

Cornell University Library, Ithaca, štát New York, USA
[2]:

http://www.library.cornell.edu

Veľká univerzitná knižnica pozostávajúca z asi 20
jednotlivých knižníc. Je jednou z desiatich najväčších vedeckých knižníc v
severnej Amerike a národným lídrom v oblasti zavádzania digitálnych technológií

a elektronických zdrojov.

 • personalizácia obsahu stránok – MyLibrary je niekoľko služieb,
  ktoré združujú dodávanie informácií typu current awareness, dodávanie
  elektronických kópií dokumentov z fondu knižnice, online manažment citácií),
 • blog vytvorený z otázok používateľov a odpovedí pracovníkov na
  ne,
 • podcasty (LibeCast) s RSS kanálmi,
 • samostatná časť webového sídla venovaná personálu a
  komunikácii,
 • integrácia služieb a zdrojov knižnice do modulu pre e-learningové
  kurzy (BlackBoard).

 

lany11.jpg (118285 bytes)

Obr. 11  Blog otázok
a odpovedí

lany12.jpg (99356 bytes)

Obr. 12  Služobné stránky pre
zamestnancov knižnice

 

Henry Madden Library na California State University, Fresno,
štát California, USA [4]:

http://www.csufresno.edu/library

Univerzitná knižnica:

 • služba Opýtaj sa knihovníka dostupná cez AOL Instant Messanger,
  Windows Live Messenger, Yahoo Messenger a Google Talk (integrované cez Meebo),
 • Henry Madden Library Toolbar na stiahnutie – nainštaluje sa do
  vyhľadávača a umožní vyhľadávať
 • v katalógu, na internete; integrované RSS kanály z blogu
  knižnice,
 • blog určený výlučne na komunikáciu s používateľmi, na ktorom
  môžu nechávať svoje názory a nápady pre zlepšenie služieb, ale aj prostredia
  (týka sa však pripravovanej budovy knižnice, preto je možné, že jeho existencia bude
  časovo obmedzená),
 • online katalóg s fazetovou navigáciou vo výsledkoch, automatickou
  ponukou súvisiacich dokumentov, kontrolou pravopisu, možnosťou zúženia dotazu
  výberom z mraku tagov (tagcloud), ktorý sa vytvára na základe početnosti
  predmetových hesiel (systém Encore od Innovative Interfaces),
 • preferencie pri vyhľadávaní v používateľskom konte.

 

lany13.jpg (141343 bytes)

Obr. 13  Vyhľadávanie v katalogu
a možnosť zužovania dotazu

 

lany14.jpg (90091 bytes)

Obr. 14  Referenčné služby
dostupné cez chat


Národné knižnice

Kongresová knižnica, Washington DC, USA [12]:
http://www.loc.gov

Národná knižnica USA, v roku 2006 rozpočet 1,7 miliardy USD, 134
517 714 jednotiek:

Poznámka: Ďalšie príklady knižníc 2.0 a vysvetlenie
súvisiacich technológií pozri môj príspevok zo seminára Caslin 2007 na http://internal.ulib.sk/indico/prispevky/lanyiova.pdf
.

Možno sa tento stručný zoznam vlastností knižníc 2.0 zdá
zložitý na realizáciu. S implementovaním možno však začať aj postupne.
Najdôležitejšími princípmi premeny knižnice na knižnicu 2.0 sú otvorenosť voči
novým podnetom a neustála komunikácia s používateľmi. Na to slúžia najmä
interaktívne funkcie, ktoré boli spomenuté vyššie. Ale ako na to?

Ryan Deschamps [7] ponúka zoznam 10 jednoduchých krokov, ktoré
posunú knižnicu bližšie ku konceptu 2.0:

 1. Nainštalujte Mozilla Firefox na každý používateľský
  počítač

  Prečo? Je to open source program a umožňuje rozšírenie nainštalovaním rôznych
  doplnkov, z ktorých mnohé podporujú social (networking) software.
 2. Nainštalujte do Mozilla Firefox rozšírenie pre Del.icio.us
  Prečo? Del.icio.us je stránka na spoločné využívanie záložiek. Spoločné
  využívanie záložiek je 2.0, takže aj knižnica bude o čosi viac 2.0.
 3. Sprístupnite RSS kanály pre novinky a podujatia knižnice
  Prečo? Používatelia nebudú musieť zakaždým navštíviť stránku, aby sa dozvedeli,
  čo nové ponúka. Tieto informácie im môžu byť automaticky dodané. Väčšia
  právomoc pre používateľa je 2.0.
 4. Vytvorte jasné pravidlá blogovania (a zmieňte sa v nich o
  tom, že zamestnancov v blogovaní podporujete)

  Prečo? Používatelia radi uvidia, že s nimi komunikujú zamestnanci, ktorí majú čo
  povedať k určitej téme.
 5. Dajte zamestnancom k dispozícií systém na správu obsahu,
  aby mohli spoločne využívať svoje znalosti

  Prečo? Podobne ako blogovanie to podporuje tvorbu nového obsahu a umožňuje väčšiemu
  množstvu ľudí pridávať obsah. Napr. systémy wiki často obsahujú aj mnohé návody,
  napr. ako využiť konkrétnu službu alebo ako postupovať pri konkrétnej úlohe – to
  dá používateľom väčšiu sebaistotu.
 6. Vytvorte verejný blog a povoľte pridávanie komentárov
  Prečo? Používatelia aj zamestnanci tak budú môcť pridávať svoje názory, získajú
  odpovede na svoje otázky, prečítajú si zaujímavé komentáre a reakcie na ne a
  knižnica lepšie presvedčí o ľuďoch, ktorí za ňou stoja.
 7. Spolupracujte so svojimi partnermi s použitím Google Docs
  alebo Zoho

  Prečo? Sú ako wiki, navyše s vyššou bezpečnosťou. Fungujú nezávisle od formátu a
  obsahujú aj funkciu chatu.
 8. Zriaďte si konto na Flickr a vystavte fotografie zo
  zaujímavých podujatí knižnice

  Prečo? Flickr je jednou zo spoločenských sietí na internete. Používatelia uvidia,
  čo sa v ich knižniciach deje.
 9. Zabezpečte, aby chatovanie, hry a napr. YouTube boli na
  počítačoch povolené

  Prečo? Vo svete 2.0 sú aj toto vhodné pomôcky na sprostredkovanie poznatkov. Okrem
  toho sú interaktívne a spájajú s ďalšími ľuďmi.
 10. Zapojte do práce s technológiami mladých
  Prečo? Raz to určite využijete v nejakom podujatí knižnice alebo službe. Mladých
  technológia zaujme a dostane bližšie ku knižnici.

Nakoniec niečo 2.0 pre deti: milé rozhranie detského OPAC-u,
ktorý je možné integrovať do knižničného systému (YakPac bol vytvorený v
prostredí open source integrovaného knižničného systému Koha ZOOM) http://yakpac.liblime.com.

 

lany15.jpg (53227 bytes)

Obr. 15  Rozhranie OPAC-u pre deti
„YakPac“

lany16.jpg (90705 bytes)

Obr. 16  Výsledky vyhľadávania
„Peter Pan

YakPac umožňuje deťom vytvárať vlastné zverejnené alebo
súkromné zbierky kníh alebo materiálov (Poličky), recenzovať knihy alebo webové
stránky, vidieť, čo práve vyhľadávajú ostatní, a chatovať s prihlásenými
priateľmi. Využíva XML a protokol Z39.50, na prezentáciu slúži Flash [8].

Záver

Ako je vidieť z uvedených príkladov, každá knižnica, či
verejná, akademická, ale aj školská a národná, sa môžu stať knižnicami 2.0,
pokiaľ sa pokúsia implementovať technológie, pomocou ktorých zasiahnu väčšie
množstvo (najmä potenciálnych) používateľov. Úlohy knižníc sa môžu líšiť, no
každá z nich potrebuje používateľa. Knižnice 2.0 majú za úlohu predovšetkým
podporovať interakciu medzi jednotlivcami, napomáhať vytváranie komunity okolo
knižnice (fyzickej aj virtuálnej) a byť dostupnými tam, kde ich používatelia práve
potrebujú. Viaceré príklady ukazujú, že byť knižnicou 2.0 nie je otázkou peňazí
– aspoň z veľkej časti nie. Ide skôr o chuť a vôľu experimentovať s novými
výdobytkami webu 2.0 a búrať tak hranice času, priestoru, ale aj zaužívaných
postupov.

Niekto môže namietať, že knižnice sa stále snažia zlepšovať
svoje služby, a neženú sa pritom za nálepkou 2.0. Prínosom webu 2.0 je mnoho
technológií, ktoré podporujú tvorivosť, moderné vyučovacie postupy, spoluprácu a
spoločné využívanie poznatkov medzi ľuďmi. Kvôli niektorým službám vznikli nové
komunikačné protokoly. Web 2.0 predstavuje novú, kvalitatívne odlišnú generáciu
služieb využiteľných v sieťovom prostredí internetu. Je tu už niekoľko rokov.
Knižnice, ktoré tieto služby začínajú využívať, sú knižnice 2.0.

 

Zoznam bibliografických odkazov

[1] Cook Memorial Library. Cook Memorial Library [online].
[cit. 2008-02-08]. Dostupné na: <http://tamworthlibrary.org/>.

[2] Cornell University Library Gateway. Cornell University
Library [online]. [cit. 2008-02-07]. Dostupné na: <http://library.cornell.edu/>.

[3] Harold B. Lee Library. Harold B. Lee Library [online].
[cit. 2008-02-07]. Dostupné na: <http://www.lib.byu.edu/>.

[4] Henry Madden Library. Henry Madden Library [online].
  [cit. 2008-02-07]. Dostupné na: <http://www.csufresno.edu/library/>.

[5] Välkommen till Biblioteket.se – Biblioteket.se.
Stockholms stadsbibliotek [online]. [cit. 2008-02-08]. Dostupné na: <http://www.biblioteket.stockholm.se/>.

[6] Welcome to Missouri River Regional Library Online.
Missouri River Regional Library [online].  [cit. 2008-0208]. Dostupné na: <http://www.mrrl.org/>.

[7] DESCHAMPS, R., 2007. My Top-ten Library 2.0
“No-brainers” for Public Libraries « The Other Librarian. The Other Librarian
[online]. [cit. 2008-02-05].
      Dostupné na: <http://otherlibrarian.wordpress.com/2007/01/19/my-top-ten-library-20-no-brainers-for-public-libraries/>.

[8]  YakPac: Kid’s OPAC — LibLime. LibLime
[online]. [cit. 2008-02-08]. Dostupné na: <http://liblime.com/products/yakpac>.

[9] STEPHENS, M., 2005. Do Libraries Matter: On Library
& Librarian 2.0. ALA Techsource [online]. [cit. 2008-02-05].
     Dostupné na: <http://www.techsource.ala.org/blog/2005/11/do-libraries-matter-on-library-librarian20.html>.

[10] STEPHENS, M.; LEVINE, J., Library 2.0 Reading List on
Squidoo. Squidoo [online].   [cit. 2008-02-05]. Dostupné na: <http://www.squidoo.com/library20>.

[11] TeenScene @ WPL [online]. [cit. 2008-02-08]. Dostupné
na: <http://www.westervilleteens.org/>.

[12] Library of Congress Exhibit Now Open In Second Life
– a photoset on Flickr. Flickr [online]. [cit. 2008-02-07]. Dostupné na: <http://www.flickr.com/photos/pathfinderlinden/sets/72157594255034429/>.

Share: