Infomix

Infomix

VEDA v CENTRE: Éra antibiotík končí, čo ďalej?

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) Centra VTI SR v Bratislave uviedlo do života cyklus stretnutí verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pod názvom VEDA v CENTRE. Prvé podujatie sa uskutočnilo v stredu 21. mája 2008 o 17. hodine v priestoroch konferenčnej miestnosti Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Prednášku s názvom Éra antibiotík končí, čo ďalej? prezentoval riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Krátko po 18. hodine sa viac než 50 účastníkov stretnutia pomaly rozchádzalo, mnohí však využili možnosť pokračovať v rozhovoroch v príjemnom prostredí konferenčnej miestnosti Centra VTI SR aj po oficiálnom ukončení podujatia. VEDA v CENTRE je len jednou z aktivít Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a prednáška Éra antibiotík končí, čo ďalej? bola pilotnou z tohto cyklu stretnutí, ktorých cieľom je priblížiť prácu vedcov a výskumníkov všetkým vrstvám obyvateľstva vrátane komerčnej sféry.

info2.jpg (56065 bytes)

info1.jpg (59882 bytes)

 


info3.jpg (26399 bytes)

Je to elektronické informačné periodikum na www.cvtisr.sk,   ktoré je určené pre odbornú a podnikateľskú verejnosť. Prináša monitoring článkov zo slovenskej periodickej tlače a informácie z oblasti marketingu, informačných technológií, regionálnej politiky, e-obchodu, legislatívy, cezhraničnej spolupráce, technickej normalizácie a duševného vlastníctva. Od roku 2008 sa mení spôsob publikovania na priebežnú aktualizáciu jednotlivých rubrík, čím bude toto periodikum prinášať aktuálne vybrané informácie a novinky.

Redakcia:
Centrum VTI SR
odd. prezenčných a referenčných služieb
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
tel.: 69 253 108
e-mail: kucka@cvtisr.sk; stevkova@cvtisr.sk 

 


Pre knihovníkov a študentov zdarma prístup k 85 odborným príručkám od ebrary na jeden rok

Spoločnosť ebrary oznámila, že na jeden rok sprístupní zdarma online 85 odborných príručiek v rámci Library Center – publikácie od vydavateľstiev Emerald Group Publishing Limited, Idea Group, Inc., Greenwood Publishing Group, Library of Congress a MIT Press. Akcia súvisí s národným týždňom knižníc National Library Week, ktorý sa koná v USA od 13. – 19. apríla 2008. Prístup môžu získať knihovníci, študenti knihovedy a príbuzných odborov. Na prístup zdarma je potrebné sa registrovať na tejto adrese: http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=iLchAc260S528_2botn4tcig_3d_3d

Zdroj: http://www.aib.sk/novinka.php?novinka=1979

 


Akceptovanie knižničného pasu

Na registráciu v Centre VTI SR je možné použiť Knižničný pas vydaný v Univerzitnej knižnici v Bratislave a naopak,
s Knižničným pasom Centra VTI SR sa môžete zaregistrovať aj v UKB.

 


Úspech Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

info4.jpg (51905 bytes)

V Prahe sa v dňoch od 28. – 30. 5. 2008 uskutočnil štrnásty ročník medzinárodnej konferencie INFORUM.
Ceny INFORUM sa udeľujú najvýznamnejším a najlepším českým a slovenským produktom, službám a počinom
spojeným s elektronickými informačnými zdrojmi.

Cenu INFORUM 2008 po roku opäť získala SKN tentoraz za implementáciu Manažérskeho informačného systému – MIS LIB (pozri aj s. 28 tohto čísla časopisu).

Podrobnejšie o tom na adrese: www.skn.sk.

 


Kópie obálok a anotácií

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a firmy Computer Press, a. s., Euromedia, k. s., Kanzelsberger, a. s., Kosmas, s. r. o., LIBREX, Pavel Dobrovský – BETA, Knižní velkoobchod Pemic, a. s., Vltava, a. s. (spolupracující firmy) sa dohodli na spolupráci pri vytváraní katalógov knižníc. Knižnice, ktoré sú členmi SKIP ČR, môžu bezplatne do svojich online katalógov preberať za predpokladu dodržania všetkých zákonných podmienok kópie obálok a anotácií kníh a ďalších dokumentov z webových stránok spolupracujúcich firiem.

Bližšie informácie na adrese: http://skip.nkp.cz/akcObalky.htm  

Share: