Výmena dáta a digitalizovaných kníh medzi OCLC a Google, všetko cez WorldCat

Introducing

Dublin, Ohio, USA, 19. mája 2008 – OCLC a Google podpísali dohodu na výmenu dát, ktoré uľahčia hľadanie knižničných zbierok cez Google.

Obsahom dohody je spolupráca členských knižníc OCLC na programe Google Book Search (Google vyhľadávanie kníh), ktorý umožní vyhľadať viac ako milión plných textov kníh, spolu s online katalógom OCLC – WorldCat bude zdieľať Google MARC záznamy, ktoré skvalitňujú vyhľadávaciu stratégiu, a tak umožnia lepšiu nájditeľnosť knižničných zbierok cez Google.

Google bude mať linku z Google Book Search na WorldCat.org, táto linka zabezpečí prístup do knižničných OPAC katalógov a k ďalším knižničným službám. Google bude sprostredkovávať dáta a linky k digitalizovaným knihám OCLC, toto spojenie umožní prezentovať digitalizované zbierky členských knižníc OCLC vo WorldCat.

“Táto zmluva priamo podporí záujmy členských knižníc OCLC rozšírením prístupu ku knižničným zbierkam a službám, väčšou dostupnosťou na webe,” povedal Jay Jordan, prezident OCLC a CEO. “Sme spokojní s Google ako partnerom, ktorý sa usiluje o to isté čo my, čiže o napojenie ľudí na poznanie prostredníctvom medzinárodnej knižničnej spolupráce.”

WorldCat metadáta budú dostupné cez Google priamo z OCLC alebo cez členské knižnice spolupracujúce na Google Book Search programe.

Google v súčasnosti zverejňuje nástroj API, ktorý vytvára linky na knihy v Google Book Search použitím ISBN, LCCN a OCLC čísel. Toto API dovoľuje WorldCat.org používateľom kliknúť na niektoré knihy, ktoré Google vyhľadá. Linka bude viesť naspäť k lokálnym knižniciam cez WorldCat.org.

Nová zmluva umožňuje OCLC vytvoriť MARC záznamy popisujúce digitalizované knihy a nalinkovať sa na ne. Tieto opatrenia prostredníctvom liniek by mali sprostredkovať väčší prístup verejnosti do knižníc, aj online, ale aj osobne.

“Táto zmluva pomôže knižniciam. Google a OCLC vytvoria obsah, ktorý ľudia chcú, a to v nevyhnutnej forme – cez web,” povedal Chip Nilges, viceprezident rozvoja biznisu pre OCLC. Projekt napomôže zviditeľňovanie knižníc v očiach ľudí na internete a uľahčí prístup ku knižničným zbierkam z Google alebo WorldCat.org.”

Úsilie OCLC zlúčiť informácie digitalizovaného obsahu budú nápomocné používateľom, ktorí budú mať na jednom mieste všetky digitalizované dokumenty, obsah a všetky verzie,” povedal John Wilkin, univerzitný knihovník pre knižnično-informačné technológie a služby na Michiganskej univerzite. “Sme nadšení týmito veľkými krokmi vpred.”

Nová zmluva medzi OCLC a Google je zatiaľ posledná v niekoľkých partnerstvách zameraných na zviditeľnenie knižníc na internete a šírenie informácií, smerom k používateľom a ich potrebám. OCLC bude v nasledujúcich mesiacoch spolupracovať s ďalšími organizáciami na zapojení digitalizovaného obsahu do WorldCat.

OCLC (Online Computer Library Center)

Je to nezisková organizácia, založená v 1967 s hlavným sídlom v Dubline (Ohio, USA), ktorá sa zameriava na knižničné služby a výskum, vytvára elektronickú katalogizáciu, poskytuje konzultácie, umožňuje spoločnú tvorbu a využívanie zdrojov, e-obsahu, ďalej sa zameriava na ochranu, knižničný manažment a webové služby pre 60 000 knižníc v 112 krajinách. Vzájomnú spoluprácu OCLC s členskými knižnicami po celom svete zabezpečuje a udržiava WorldCat, najbohatší svetový elektronický zdroj na vyhľadávanie knižničných materiálov.

WorldCat.org predstavuje webový portál s vyhľadávaním a sociálnym networkingom, ktorý dovoľuje hľadajúcemu informácie nájsť, lokalizovať a personalizovať obsah z knižničných zbierok a z vyše 10 000 knižníc.

Viac informácií nájdete na www.oclc.org.

 

Zdroj: www.oclc.org/news/releases/200811.htm  
Z anglického originálu preložila Mgr. K. Laluhová.

Share: