Issue 3/2008

From Slovakia

Poskytovanie elektronických služieb v knižnici

Elektronické služby (ďalej e-služby) v knižnici už niekoľko rokov prechádzajú obrovskými zmenami. Ich začiatok môžeme datovať do elektronickej katalogizácie. Vytvárali sa prvé...

From Slovakia

9. zasadnutie Národnej komisie pre služby

Národná komisia pre služby, poradný orgán generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice pre oblasť knižnično-informačných služieb, sa 17. – 18. 6. 2008 zišla na svojom 9....

From Slovakia

Služba e-Kniha na objednávku – prieskum preferencií zákazníkov

 Úvod Univerzitná knižnica v Bratislave poskytuje od septembra 2007 službu e-Kniha na objednávku, ktorá sa realizuje v rámci medzinárodného konzorcia s podporou EÚ, ktoré je zamerané...

From Slovakia

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie v službách verejnosti

Na internetovej adrese www.vedatechnika.sk  bol 29. júna 2008 v pilotnej verzii uvedený do prevádzky portál Ministerstva školstva Slovenskej republiky1s názvom Centrálny informačný...

From Slovakia

Stane sa súborný katalóg periodík portálom?

Poznáte SKP? Mnohí dôverne, iní menej alebo vôbec. Najmä tým druhým je určená táto informácia o celoštátnom informačnom zdroji, akým je Súborný katalóg periodík (SKP). Spektrum...

From Slovakia

Elektronické služby Centra VTI SR

Centrum VTI SR sprístupňuje svojim používateľom okrem klasických knižnično-informačných služieb aj služby elektronické, ktoré vo všeobecnosti zaznamenali v posledných rokoch výrazný...

From Slovakia

Zber elektronických záverečných prác na TU v Košiciach v akademickom roku 2007/2008

Technická univerzita v Košiciach (TU) v roku 2005 implementovala vlastný centrálny informačný systém na elektronický zber záverečných prác svojich študentov (IS ETD). Systém IS ETD...

From Slovakia

Chatujúci knihovníci

Nie, nebude reč o porušovaní pracovnej disciplíny. Iba o takom malom krôčiku Slovenskej pedagogickej knižnice smerom k jej používateľovi. Používateľ našej knižnice je totiž mladý. Je...

From Slovakia

Potrebujú používatelia akademických knižníc nástroje na správu e-časopisov?

Mohlo by sa zdať, že pre človeka znalého pomerov znie odpoveď na otázku položenú v nadpise príspevku jednoznačne kladne – áno, potrebujú. Dôvodov je hneď niekoľko: narastajúca...

From Slovakia

Spolupráca v poskytovaní elektronických služieb na univerzite

V súlade s najnovšími trendmi v oblasti informačných a komunikačných technológií, v novom európskom priestore a v závislosti od mnohých právnych noriem a dokumentov v tejto oblasti pre...

From abroad

Položte otázku knihovníkovi – vo Francúzsku

Digitálne referenčné služby typu ASK sa pôvodne začali rozvíjať v osemdesiatych rokoch 20. storočia v USA a aj v nasledujúcom desaťročí sa obmedzovali hlavne na americké a anglosaské...

From abroad

Elektronické služby Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci

http://knihovna.upol.cz Na začátku devadesátých let se vedení Univerzity Palackého (dále UP) rozhodlo spojit knihovny všech sedmi fakult univerzity (filozofické, teologické,...

Step by Step

Aký by mal byť systém metadát na webových sídlach

Úvod V našich článkoch venovaných informačnej architektúre stále zdôrazňujeme, že internet je predovšetkým publikačné médium. Ide o to, akým spôsobom sa obsah dostane k...

Introducing

MICHAEL – Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe MICHAEL Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe Viacjazyčný inventár európskeho kultúrneho dedičstva

Úvod Štátne a miestne úrady v Európe od roku 1990 programovo podporujú digitalizáciu zbierok vo všetkých oblastiach kultúry. Predmetom záujmu sú zbierky, ktoré sa nachádzajú v...

From Slovakia

Top WebLib 2007

Súťaž Top WebLib vyhlasuje Spolok slovenských knihovníkov od roku 2005. V tomto roku bol spoluorganizátorom súťaže aj odbor pre knižničný systém SR pri Slovenskej národnej knižnici....

From seminars and conferences

2. kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín V4+

Digitalizácia – cesta k ochrane a sprístupneniu dokumentov    Myšlienka organizovať stretnutia knižnično-informačných pracovníkov krajín V4 + s cieľom vytvoriť platformu pre...

From seminars and conferences

Knižnice v znalostnej spoločnosti/Nová knižnica

odborné podujatie / workshop   V dňoch 26. až 27. 6. 2008 sa konalo v Univerzitnej knižnici v Bratislave odborné podujatie Knižnice v znalostnej spoločnosti a workshop Nová knižnica,...

Step by Step

Elektronické služby v knižnici – ako na to?

Príspevok ponúka praktický pohľad na zavádzanie e-služieb do rutinnej praxe knižnice. Častou chybou v príprave na poskytovanie e-služieb je zameranie sa na technickú stránku veci a...

Infomix

Infomix

Zavedenie eura v knižniciach Slovenskej republiky Rada Európskej únie na úrovni ministrov financií členských štátov Európskej únie (ECOFIN) na svojom zasadnutí v Bruseli stanovila...

Introducing

Murova čitáreň – web pre všetkých (aj neknihomoľov)

Muro je typický kocúr – v maškrtách rád preberá. Nedá sa zlákať na hocičo. Elegantne sa uloží na policu a v teple, v pohodlí si vyčíha chutnú knižku. Vraj je to pre kocúra čudná...

Introducing

Výmena dáta a digitalizovaných kníh medzi OCLC a Google, všetko cez WorldCat

Dublin, Ohio, USA, 19. mája 2008 – OCLC a Google podpísali dohodu na výmenu dát, ktoré uľahčia hľadanie knižničných zbierok cez Google. Obsahom dohody je spolupráca členských...

Speech

Príhovor

Ing. Silvia Stasselová stassel@svf.stuba.sk vedúca KIC Stavebnej fakulty STU predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov členka výboru IFLA Management of Library Associations Standing...

Main Articles

Elektronické služby knižníc – služby v ére internetu

Niet pochýb o tom, že medzi hlavné fenomény súčasného obdobia patrí vysoký nárast informačných a komunikačných technológií a s tým súvisiace prenikanie počítačov a internetu do...

Main Articles

Nové služby nové Národní technické knihovny

Hovořit o nových elektronických službách v souvislosti s novým fyzickým prostorem knihovny může vypadat jako paradox. Ale paradox to být nemusí. Nový prostor totiž může otevřít nové...